01

Daniel er veldig lei seg. Han mistet matbiten sin.

02

Daniel er fremdeles sulten. Han vil ha en matbit fra matkiosken.

03

Bygg matkiosken slik at Daniel får seg en matbit.

04 -BI

05

Dette er utfordringen: Lag programmet som serverer en ny matbit til Daniel.

06

U2L4_img_step_7.png

Lag programmet. Det serverer en ny matbit til Daniel når han plasserer den blå billetten foran fargesensoren.

Gecko U2L4_06_GHOST - en

07

U2L4_img_step_8.gif

Test programmet. Plasser den blå billetten til Daniel foran fargesensoren.

08

Gecko U2L4_ICB_1 - en
Gecko U2L4_ICB_1 - en
Gecko U2L4_ICB_2 - en
Gecko U2L4_ICB_3 - en

Endre programmet for å forbedre matkiosken.

09

U2L4_inspiration_img_1.png
U2L4_inspiration_img_1.png
U2L4_inspiration_img_2.png
U2L4_inspiration_img_3.png

Oppgrader matkiosken til Daniel. Sørg for at han fremdeles kan få tak i matbiten.