01

Sofie og Leo har funnet en helt ny tekoppkarusell.

02

Sofie og Leo blir de første til å prøve de nye tekoppene. De lurer på om de går fort eller sakte.

03

Bygg en tekoppkarusell som Sofie og Leo kan prøve.

04 -BI

05

Dette er utfordringen: Lag programmet som starter tekoppene.

06

U2L5_img_step_7.png

Lag programmet. Det starter tekoppene.

Gecko U2L5_06_GHOST - en

07

U2L5_img_step_8.png

Test programmet.

08

Gecko U2L5_ICB_1 - en
Gecko U2L5_ICB_1 - en
Gecko U2L5_ICB_2 - en
Gecko U2L5_ICB_3 - en

Endre programmet for å forbedre tekoppene.

09

U2L5_inspiration_img_1.png
U2L5_inspiration_img_1.png
U2L5_inspiration_img_2.png
U2L5_inspiration_img_3.png

Oppgrader tekoppene slik at flere venner får plass. Sørg for at alle setene er bevegelige eller snurrer!