SPIKE™ Essential

Liten minigolf

Test ferdighetene dine med Sofie sitt minigolfspill!

30–45 min.
Nybegynner
1-4 Klasse
U4L1_web_thumbnail.png

Forberede

 • Se gjennom Liten minigolf-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Gjennomgå disse tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det: energi, bevegelse, program, test og oppgradering.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til matteundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om hvordan hastigheten til et objekt er relatert til hvor mye energi det har.
  • Snakk med elevene dine om en bevegelig ball (f.eks. en ball som ruller ned en bakke eller blir sparket over en fotballbane).
  • Still spørsmål som: Hvilken ball har mer energi: en ball som ikke beveger seg eller en ball som ruller ned en bakke? Hvordan kan du endre energien til ballen?
 • Introduser elevene for hovedpersonene i historien og den første utfordringen: å få til en «hole-in-one» med minigolfspillet.
 • Distribuer et klossesett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag og test programmet for å få til en «hole-in-one».
 • Be elevene om å gjenta og teste modellene for å fullføre de neste to utfordringene i appen:
  • Endre programmet for å forbedre minigolfspillet.
  • Oppgrader minigolfspillet for å gjøre det mer utfordrende.
 • Du finner hjelp til kodingen og byggingen i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over de fullførte utfordringene.
 • Still spørsmål som: Hvordan endret du programmet for å sikre at ballen hadde nok energi til å oppnå «hole-in-one»? Hvordan påvirket hastigheten til minigolfkøllen energien til ballen?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over forholdet mellom hastigheten og energien til et objekt.
 • Still spørsmål som: Hva kan du gjøre med et objekt for å øke energimengden? Hvorfor er det viktig å vite om forholdet mellom hastighet og hvor mye energi et objekt har?
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive forholdet mellom hastigheten og energien til et objekt.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan beskrive forholdet mellom hastigheten og energien til et objekt.
  • Blå: Jeg kan beskrive forholdet mellom hastigheten og energien til et objekt.
  • Grønn: Jeg kan beskrive forholdet mellom hastigheten og energien til et objekt, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Etter at elevene fullfører den første utfordringen, mottar de tre inspirasjonskodeblokker for å hjelpe dem med å endre programmene.
 • Inspirasjonskodeblokkene er ment å vekke fantasien mens de eksperimenterer for å finne sine egne løsninger.
Gecko U4L1_ICB_1 - nb-no
Gecko U4L1_ICB_1 - nb-no
Gecko U4L1_ICB_2 - nb-no
Gecko U4L1_ICB_3 - nb-no

Modelltips

 • Etter at elevene fullfører den andre utfordringen, mottar de tre inspirasjonsbilder og et varsel om måter de kan forbedre modellen sin på.
 • Inspirasjonsbildene hjelper elevene med å stimulere fantasien mens de eksperimenterer og endrer modellene sine.
U4L1_inspiration_img_1.png
U4L1_inspiration_img_1.png
U4L1_inspiration_img_2.png
U4L1_inspiration_img_3.png

Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne utfordringen.

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • forkorte leksjonen slik at den bare inneholder den første utfordringen
 • velge ett inspirasjonsbilde for å hjelpe elevene med å endre modellen sine

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • Endre designet til minigolfkøllen for å se hvordan det påvirker hastigheten til ballen
 • utforske nye og forskjellige kodeblokker i programmet

Flere ideer

 • Be elevene om å undersøke linjesymmetriske figurer i Liten minigolf-leksjonen. Be dem om å registrere de forskjellige vinklene til minigolfkøllen, og deretter tegne og merke tallene og alle relevante deler (f.eks. parallelle linjer, vinkelrette linjer, vinkler).

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Matematikk: MAT0004 - utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • utforske de grunnleggende prinsippene for energi og deres tilknytning til et objekts hastighet
 • identifisere og beskrive forholdet mellom hastighet og energi
 • delta effektivt i en rekke samarbeidsdiskusjoner

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 4.trinn - NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
 • utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi
 • samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 4.trinn - NOR0204:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.