01

Laget ditt trenger hjelp. La oss gå til oppfinnelseslaboratoriet!

02

Hva har vi konstruert tidligere?

03

La oss bruke denne!

04

05

Dette er utfordringen: Lag programmet som slår på alarmen når en blå skapning går forbi fargesensoren.

06

Lag programmet. Det slår alarmen på når en blå skapning går forbi fargesensoren.

U1L4_img_step_7.png
Gecko U1L4_06_GHOST - nb-no

07

Test programmet.

U1L4_img_step_8.gif

08

Se på oppgaven i den notisboken for ingeniørarbeid.

Hvordan kan du utforme modellen på nytt eller endre programmet?

U1L4_img_step_7.png

09

La oss vise disse utformingene til resten av laget!

Tegn ideene dine i notisboken for ingeniørarbeid, del dem, og la oss se hva som skjer etterpå.

Explore_L1_img_treehouse_step4.jpg