01

Daniel finner en mørk hule.

02

Daniel ønsker å finne ut hva som finnes i hulen. Det er for mørkt til å se i hulen.

03

Bygg hulebilen. Den vil bidra til å lyse opp hulen.

04

05

Dette er utfordringen: Lag programmet. Det slår på lyset på hulebilen.

06

U1L3_img_step_7.png

Lag programmet. Det slår på lyset på hulebilen.

Gecko U1L3_06_GHOST - en

07

U1L3_img_step_8.png

Prøv programmet.

08

Gecko U1L3_ICB_1 - en
Gecko U1L3_ICB_1 - en
Gecko U1L3_ICB_2 - en
Gecko U1L3_ICB_3 - en

Endre programmet i forkant av Daniel sin neste tur.