01

Maria er på stranden. Hun ser at en skilpadde beveger seg ned i vannet.

02

Maria ønsker å se skilpadden under vann.

03

Bygg en ubåt. Maria kan bruke den for å se skilpadden.

04

05

Dette er utfordringen: Lag programmet. Det beveger ubåten.

06

U1L5_img_step_7.png

Lag programmet. Det beveger ubåten.

Gecko U1L5_06_GHOST - en

07

U1L5_img_step_8.png

Prøv programmet.

08

U1L5_inspiration_img_1.png
U1L5_inspiration_img_1.png
U1L5_inspiration_img_2.png
U1L5_inspiration_img_3.png

Endre ubåten i forkant av Maria sin neste tur.