01

Dagen i dag kommer til å bli fantastisk! Daniel skal se favorittlaget sitt på Spike Stadion.

02

Daniel tar bussen for å komme dit.

03

Bygg bussen som Daniel kan ta til Spike Stadion.

04 -BI

05

Dette er utfordringen: Lag programmet som gjør at bussen stanser for Daniel ved den grønne bussholdeplassen.

06

U3L6_img_step_7.png

Lag programmet. Det gjør at bussen stanser for Daniel ved den grønne bussholdeplassen.

Gecko U3L6_06_GHOST - nb-no

07

U3L6_img_step_8.png

Test programmet.

08

Gecko U3L6_ICB_1 - nb-no
Gecko U3L6_ICB_1 - nb-no
Gecko U3L6_ICB_2 - nb-no
Gecko U3L6_ICB_3 - nb-no

Endre programmet for å forandre bussturen.

09

U3L6_img_step_10.gif

Oppgrader bussruten slik at bussen stanser på forskjellige bussholdeplasser.