SPIKE™ Essential

Taxi! Taxi!

Leo trenger hjelp med å komme seg til kunstmuseet. Ta en taxi, og la oss komme oss av gårde!

30–45 min.
Nybegynner
1-4 Klasse
U3L2_web_thumbnail.png

Forberede

 • Se gjennom Taxi! Taxi!-leksjonen i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Gjennomgå disse tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det: bakover, feilsøking, retning, fremover, frustrert og rute.
 • Vurder elevenes forutsetninger. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.
 • Planlegg og utvikle flere ideer til matteundervisningen, hvis det er nok tid. Se Flere ideer-delen nedenfor for mer informasjon.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Start en liten diskusjon om å foreta en endring for å fullføre en oppgave.
  • Snakk med elevene dine om å ta forskjellige ruter for å komme seg fra ett sted til et annet, som mellom forskjellige klasserom.
  • Still spørsmål som: Ville du være i stand til å komme til det klasserommet hvis du bare kunne svinge til høyre? Hva må du endre for å nå det andre klasserommet?
 • Introduser elevene for hovedpersonene i historien og den første utfordringen: å kjøre taxien.
 • Distribuer et klossesett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å bruke LEGO® Education SPIKE appen til å veilede dem gjennom den første utfordringen:
  • Lag og test programmet som kjører taxien.
 • Be elevene om å gjenta og teste modellene for å fullføre de neste to utfordringene i appen:
  • Endre programmet slik at taxien følger ruten på kartet til Leo.
  • Design en ny rute i forkant av Leo sin neste tur.
 • Du finner hjelp til kodingen og byggingen i Tips-delen nedenfor.

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over de fullførte utfordringene.
 • Still spørsmål som: Hva tenkte du på da du endret programmet for å følge ruten på kartet til Leo? Hvordan var programmet for den neste turen til Leo forskjellig fra det du lagde for turen til kunstmuseet?

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over det å teste et program for å identifisere og rette opp feil.
 • Still spørsmål som: Hvorfor er det viktig å teste et program for å sikre at det fungerer som det skal? Hvordan kan du bruke resultatene fra testene dine til å forbedre programmet?
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under bygging og koding.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å identifisere og rette opp feil i et program (testing og feilsøking).
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.
  • Gul: Jeg tror at jeg kan identifisere og rette opp feil i et program (testing og feilsøking).
  • Blå: Jeg kan identifisere og rette opp feil i et program (testing og feilsøking).
  • Grønn: Jeg kan identifisere og rette opp feil i et program (testing og feilsøking), og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tips

Programmeringstips

 • Etter at elevene fullfører den første utfordringen, ser de et kart.
 • Elevene dine kan bruke kartet og eksperimentere med de tilgjengelige kodeblokkene for å endre programmene, slik at de følger ruten for turen.
U3L2_img_step_9.png

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • lese Taxi! Taxi!-historien og instruksjonene høyt fra LEGO® Education SPIKE appen
 • velge ett inspirasjonsbilde for å hjelpe elevene med å endre modellen sine

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • utforske nye og forskjellige kodeblokker i programmet
 • lage ruter til taxiene fra de andre gruppene

Flere ideer

 • Be elevene om å registrere veien taxien kjører. Be dem om å identifisere formen og omkretsen til den registrerte ruten.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Matematikk: MAT0004 - utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • identifisere og rette opp feil i et program (testing og feilsøking)
 • utforske todimensjonale former og vinkler
 • fortelle om en opplevelse ved bruk av relevante fakta og beskrivende detaljer

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO® Education SPIKE appen installert

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 4.trinn - NAT0004:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

Matematikk etter 4.trinn - MAT0004:

 • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer
 • utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne

Norsk etter 4.trinn - NOR0204:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.