01

Leo er frustrert over at han ikke kan si «God morgen» til vennene sine. Han er for kort og forsvinner litt i folkemengden.

02

Leo mener at det må finnes en løsning på dette. Han ønsker å hilse på vennene sine før de går inn i klasserommene.

03

Bygg en vinkemaskin som Leo kan bruke til å si «God morgen!» til vennene sine.

04 -BI

05

Dette er utfordringen: Lag programmet som starter vinkemaskinen.

06

U5L1_img_step_7.png

Lag programmet. Det starter vinkemaskinen.

Gecko U5L1_06_GHOST - nb-no

07

U5L1_img_step_8.png

Test programmet.

08

Gecko U5L1_ICB_1 - nb-no
Gecko U5L1_ICB_1 - nb-no
Gecko U5L1_ICB_2 - nb-no
Gecko U5L1_ICB_3 - nb-no

Oppgrader programmet for vinkemaskinen.

09

U5L1_inspiration_img_1.png
U5L1_inspiration_img_1.png
U5L1_inspiration_img_2.png
U5L1_inspiration_img_3.png

Design din egen vinkemaskin.