SPIKE™ Essential

Dyrenes strukturer

Maria ser en elefant som spiser. Hun lurer på hvilke ulike måter elefanter kan bruke snabelen sin på. Hjelp henne med å finne ut av det.

45–90 min.
Middels
1-4. klasse
45345_Science_U4_L2_Lesson_Thumbnail.png

Forberede

(MERK: Denne leksjonen inneholder en del A og en del B. Begge er viktige for å få fullt utbytte av undervisningsopplegget og nå kompetansemålene. Hvis du har begrenset med tid, kan du gå gjennom begge delene og velge ut elementer som dekker elevenes behov.)

I denne leksjonen skal elever bygge en elefant med en bevegelig snabel ved hjelp av eksempelbildene som inspirasjon. Oppmuntre dem til å designe og bygge sine egne versjoner av en elefant med en snabel.

 • Bygg opp forkunnskaper – Dyrenes strukturer: Bruk egnet undervisningsmateriell i naturfag til å dele informasjon, bilder og definisjoner for å bygge opp forkunnskaper.
  • Dyr har innvendige strukturer i kroppen sin, som hjerte, mage og lunger. De har utvendige strukturer på kroppen sin, som elefantsnabel, ører, øyne, støttenner, ben og føtter.
  • Disse strukturene hjelper dyrene med å gjennomføre viktige oppgaver, som for eksempel å spise, slik at de kan vokse og overleve.
  • Elefantsnabler har mange funksjoner, som for eksempel å puste, lukte, få tak i mat og vann og kommunisere.
  • Elefantsnabler kan lukte mat og vann som er opptil 19 km unna. Den hjelper elefanten med å samle og spise opptil 181 kg daglig. Snabler kan lagre opptil ni liter vann, nå mat i greiner sju meter over bakken og løfte over 295 kg.
  • Et argument støtter opp en påstand om noe som skjer i naturen (f.eks. den utvendige snabelstrukturen til en elefant hjelper den med å overleve). Det bør inneholde bevis, data som fakta og/eller en modell som viser observasjoner.
  • Ordliste: utvendig struktur, innvendig struktur, funksjon, overleve/overlevelse
 • Erfaring med bygging og programmering: Se gjennom forslagene i emneplanen. Til denne leksjonen kan det også være lurt å
  • gå gjennom veiledningen for motoren i startmenyen til SPIKE appen
  • bruke delene Hendelser, Lydblokker og Motorblokker i menyen Hjelp > Ordblokker i SPIKE appen for å få mer støtte

DEL A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

U4L2_Engage.png
 • Introduser hovedpersonen(e) i historien og den første utfordringen: Maria ser en elefant som spiser. Hun lurer på hvilke ulike måter elefanter kan bruke snabelen sin på. Hjelp henne med å finne ut av det.

 • TENK: Legg til rette for en diskusjon om leksjonens emner, gjerne ved hjelp av bildet i historien.

  • Hva er noen av de innvendige og utvendige strukturene til elefanter? (Innvendige: hjerte, hjerne, mage, nyre, lunger osv., utvendige: øyne, store ører, rynkete hud, lang snabel, støttenner, ben, føtter, hale osv.)
  • Hva bruker elefanter snabelen sin til? (flytte gjenstander, få tak i mat og vann, lage lyder)
  • Hvordan hjelper snabler elefanter med å overleve? (få luft, mat og vann for å holde seg i live, kommunisere med hverandre for å holde seg trygge)
  • Hvordan kan de andre strukturene til elefanten hjelpe den med å overleve? (store ører og rynkete hud holder den avkjølt, støttenner lar de beskytte seg selv og få tak i mat)
 • Del ut et SPIKE Essential sett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 25 minutter)

 • Du kan vurdere å dele eksemplene nedenfor som støtte for byggingen og programmeringen når elevene jobber. Forklar at bildene viser en idé, og at elevene kan designe og bygge sine egne ideer av en elefant med bevegelig snabel.

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • Bruk grunnmodellen til å BYGGE en elefant med en bevegelig snabel.
  • PROGRAMMER modellen til å vise hvordan elefanten bruker snabelen til å få tak i mat og/eller lage elefantlyder.
 • Legg til rette for en idédugnad om måter en kan bruke LEGO® elementer eller materialer til å bygge gjenstander som mat, vann eller hauger med jord som hjelper elefanten med å vise funksjonene til snabelen. I tillegg bør du hjelpe elevene med å oppdage at de kan endre rotasjonen til motoren og endre lydene i programmet.

 • Du kan be elevene om å dele ideer halvveis gjennom byggeprosessen, og deretter oppdatere modellene sine med inspirasjon fra delingsøkten.

Eksempel på ideer

45345_Science_U4_L2_01.png
45345_Science_U4_L2_01.png
45345_Science_U4_L2_02.png
45345_Science_U4_L2_Building_guide.png
SPIKE Essential Animal Structures - nb-no

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene for å dele med hverandre. 

 • Be hver gruppe om å bruke modellen sin til å demonstrere og forklare følgende:

  • Hvordan snabelen til en elefant kan nå opp til høye greiner for å få tak i mat, og hvordan denne evnen støtter veksten til elefanten.
  • Hvordan en elefant kan lage en høy lyd med snabelen og hvordan dette støtter kommunikasjon.
 • Be elevene om å dele hvordan de endret modellen sin for å forbedre den.

Hvis du vil fortsette videre til Del B: Forklare, bør elevene holde modellene sine hele, eller så må du legge inn tid til å bygge dem på nytt.

DEL B (45 minutter)

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Gjenta trinnene fra Del A: Forklare for å få flere grupper til å demonstrere og forklare det de har lært.

Utdype

(Hele klassen, 30 minutter)

 • (5 min) Del bakgrunnsinformasjon for å hjelpe elevene med å utdype
  • Innvendige strukturer er inne i dyret, men elevene legger dem til på utsiden av modellen for å representere noe på innsiden.
  • Innvendige strukturer inkluderer blant annet lunger, mage, hjerte og hjerne.
  • De innvendige strukturene brukes til ulike funksjoner, som for eksempel å puste (lunger), spise (mage), pumpe blod (hjerte) og tenke og kontrollere (hjerne).
 • Ulike måter å bruke klosser til å vise disse strukturene på, inkluderer å 1) bruke en rød kloss som hjerte og programmere modellen til å lyse eller lage lyden til «slagene», 2) bruke to hvite eller gjennomsiktige klosser som lunger og programmere modellen til å spille av et opptak av elevens pust og 3) bruke en sensor som hjerne og programmere den til å få en annen del av modellen til å gjøre noe, for eksempel å få ørene til å bevege på seg.
 • (15 min) Be elevene om å gjøre endringer og teste modellene for å fullføre den neste utfordringen i appen:
  • Legg til nye elementer til elefantmodellen som representerer den innvendige strukturen. Programmer modellen til å vise hvordan elefanter bruker strukturen til å overleve, som å bruke lunger for å puste eller en mage til å spise.

Eksempel

SPIKE Essential Animal Structures - Example - en
 • (10 min) Be elevene om å dele kunnskap, ideer eller ferdigheter som

  • hjalp dem med å fullføre utfordringen
  • de lærte mens de bygde
 • Be elevene om å rydde settene og arbeidsområdene.

Evaluere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Still veiledende spørsmål for å få frem tankegangen til elevene og avgjørelsene de tok mens de idémyldret, bygget og programmerte.

Observasjonssjekkliste

 • De argumenterer for at elefantens utvendige snabel hjelper den med å overleve ved å få tak i mat og lage lyder.

 • Gå gjennom læringsmålene (Lærerstøtte-boksen).

 • Bruk sjekklisten til å observere fremdriften til elevene:

  • Modellen og programmet deres utgjør en elefant med bevegelig snabel og lunger eller mage. Noen modeller har også en snabel som lager lyder.
  • Argumentet deres bruker bevis fra modellen til å forklare hvordan elefantens utvendige snabel hjelper den med å få tak i mat til å spise og lager lyder for å kommunisere.
  • Argumentet deres bruker bevis fra modellen til å forklare hvordan elefantens innvendige lunger eller mage hjelper den med å puste eller spise for å overleve.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå kloss: Jeg tror at jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Gul kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Grønn kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

Be elevene om å parvis diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
Oppmuntre dem til å bruke uttalelser som følgende:

 • Jeg syntes det var bra at du ...
 • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å gjøre følgende:

 • Stopp leksjonen etter den første utfordringen. Fokuser kun på utvendige strukturer og be elevene om å vise hvordan elefanter bruker snabelen til å få tak i mat. I delen Utdype kan du fokusere kun på bygging og utelate programmeringen.

Øk vanskelighetsgraden ved å gjøre følgende:

 • Utvid utfordringen Utdype: Be elevene om å endre Utdype-modellen sin til å vise to strukturer samtidig, som for eksempel at snabelen får tak i mat og magen fordøyer den. Be dem om å forklare hvordan de to strukturene jobber sammen for å hjelpe elefantene med å vokse og overleve.

Flere ideer

 • Gi elevene læringsmateriell om de innvendige og utvendige strukturene til dyr og planter. La elevene velge et dyr eller en plante og lage en brosjyre som beskriver hvordan disse strukturene hjelper planten eller dyret med å trives i sitt naturlige miljø.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Lærerstøtte

Elevene skal gjøre følgende:

 • Bygge en modell for å vise hvordan en elefantsnabel kan brukes til spising, drikking, bading og kommunisering.
 • Lage et argument basert på bevis fra modellen om at elefantens utvendige og innvendige strukturer hjelper den med å overleve.

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert

Naturfag etter 4.trinn:

 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Matematikk etter 4.trinn:

 • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker

Norsk etter 4.trinn:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Utvidelse norsk etter 4.trinn:

 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.