WeDo 2.0 grunnsett

Komme i gang-prosjekt, del B: Milos bevegelsessensor

Oppdage hvordan du bruker en bevegelsessensor for å oppdage tilstedeværelsen til en spesiell planteart.

0-30 min.
Nybegynner
3.-4. trinn
milo-motion-sensor

Forberedelser

30 min.

• Se kapittelet Ledelse i klasserommet for generelle forberedelser.
• Les over dette prosjektet, slik at du vet hva du skal gjøre.
• Forbered deg på å introdusere dette prosjektet til elevene.
• Definer forventningene til deg selv, og til elevene.
• Fastslå sluttresultatet til prosjektet: Alle bør ha en sjanse til å bygge, programmere og dokumentere.
• Sørg for at det er nok tid til å oppfylle alle disse forventningene.

Viktig
Det anbefales at du fullfører alle fire Komme i gang-prosjektene i én enkelt sekvens. Hvis du ikke gjør dette, anbefales det at du fullfører disse før du fortsetter med andre prosjekter, for å kunne gi elevene nok tid til å bli kjent med materialene. Så lenge skal de fire Komme i gang-prosjektene omtrent vare:
• Del A: Forskningsroboten Milo: 40 min.
• Del B: Milos bevegelsessensor: 15 min.
• Del C: Milos vippesensor: 15 min.
• Del D: Samarbeid: 15 min.

Utforske-fasen

3 min.

Diskusjonsspørsmål

  1. Hva er det som gjør bruken av vitenskapelige instrumenter så viktig for forskere? Når en robot befinner seg på et fjernt sted, må den ha sensorer for å kunne treffe beslutninger om hvor den skal kjøre og stoppe.
    Når roboter sendes til fjerne steder, må de ha sensorer for å kunne utføre en oppgave, uten konstant kontroll fra mennesker.

Skape-fasen

7 min.

Ved bruk av medfølgende byggeinstruksjoner skal elevene bygge en arm ved bruk av bevegelsessensoren, slik at Milo kan registrere planteprøven. De skal også bygge en planteprøve på en rund LEGO® plate.

Den medfølgende programmerings-kjeden får roboten til å kjøre fremover, helt til den registrerer prøveobjektet. Den stanser og spiller av en lyd.

Nå ber du elevene om å ta opp sin egen lyd, som skal brukes når roboten registrerer noe.

milo-b-instructions-preview
getting-started-b-program

Dele-fasen

5 min.

I denne delen av Komme i gang-prosjektet, ber du elevene filme oppdraget sitt. De øver på å manipulere kameraet og filme seg selv. Det vil være nyttig erfaring i fremtidige prosjekter.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

  • Lage og programmere Milos objektdetektorarm ved bruk av en bevegelsessensorinngang.
  • Dokumentere hvordan Milo fant den bestemte plantearten.

LEGO Education WeDo 2.0 grunnsett
WeDo 2.0 programvare eller Programmering-appen

Elevmateriale

Last ned, vis eller del elevarket, enten som en HTML-side eller som en utskriftbar PDF.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.