Samarbeid

Key Objectives

I dette prosjektet skal du:
• Lage og programmere en enhet som bærer planteprøven.
• Dokumentere og presentere Milos oppdrag.

milo-collaboration

Utforske-fasen

Max og Mia oppdaget at planteprøven var for tung for Milo alene.

explore

Skape-fasen

Bruk klossene:
Lag en enhet med en Milo-robot fra en annen gruppe, som samarbeider om å bære planteprøven.

milo-d-thumbnail
milo-d-instructions-preview

Slå på Smarthub og koble den til enheten din.

Se videoen hvis du trenger hjelp. Se i Hjelp-panelet hvis du trenger mer veiledning.

Programmer sondene til å bære plantearten til sin endelige destinasjon.

getting-started-d-program

Dele-fasen

Fullfør dokumentet:

• Sett inn et bilde av Milo.
• Sett inn et skjermbilde av et program.
• Sett inn annen viktig informasjon.

Del ditt endelige dokument.

photograph

Del resultatene dine:
Forklar hvordan du klarte å bære plantearten.

share