Trekke

Key Objectives

I dette prosjektet skal du:
• Utforske hva krefter er, og hvordan de får objekter til å bevege seg.
• Lage ditt eget program og egen robot for å undersøke innvirkningene av balanserte og ubalanserte krefter på bevegelsen til et objekt.
• Dokumentere og presentere resultatene om krefter.

pulling-project-image

Utforske-fasen

Max and Mia er imponert over maskiner som kan trekke tunge objekter.

De ønsker å undersøke hva som får objekter til å flytte på seg.

pulling-thumbnail

Utforsk Max and Mias spørsmål:

 1. Hvordan får du et objekt til å flytte på seg?
 2. Kan du forklare friksjon?
 3. Forutsi hva som kommer til å skje hvis trekkraften er større i én retning, enn den andre retningen.

Del ideene dine ved bruk av dokumentasjonsverktøyet.

explore

Skape-fasen

Bruk klossene:
Bygg en Trekk-robot som kan trekke et objekt over en kort avstand.

pull-robot-thumbnail
pull-robot-instructions-preview

Slå på Smarthub og koble den til enheten din. Se videoen hvis du trenger hjelp.

Se i Hjelp-panelet hvis du trenger mer veiledning.

Programmer Trekk-roboten til å trekke et objekt over en kort avstand, slik som i videoen.

pull-robot-program

Undersøk med Max og Mia:

 1. Legg objekter i kurven, helt til Trekk-roboten stanser.
  Forutsi hva som ville ha skjedd om du satte dekk på Trekk-roboten. Dokumenter hypotesen din.
 2. Sett de store dekkene på roboten og test.
  Dokumenter resultatene dine.
 3. Finn det tyngste objektet som Trekk-roboten kan trekke, med dekkene på.
  Dokumenter hvordan kreftene er enten balanserte eller ubalanserte for hvert tilfelle.
pull-robot-closeup

Undersøke mer:

 1. Bygg en annen Trekk-robot for å trekke et tyngst mulig objekt.
 2. Arbeid sammen med en annen gruppe og lag en trekkutfordring med de to nye Trekk-robotene.
  Dokumenter innvirkningen av kreftene.
tug-of-war

Dele-fasen

Fullfør dokumentet:

 1. Gjennomgå hypotesen din og forklar hva som skjedde i forbindelse med undersøkelsen.
 2. Organiser informasjonen, og del den med andre.
 3. Sett inn viktig tekst, bilder, skjermbilder eller videoer i prosjektet.
photograph

Del resultatene dine:
Presenter med egne ord forskjellen mellom balanserte og ubalanserte krefter, basert på undersøkelsene dine.

share