Turner

Geweldige gymnastiek!

 • Welke kracht(en) zorgt/zorgen ervoor dat de turner beweegt?
 • Waardoor blijft hij in beweging?
U3L2.EngageThumbnail.png

Bouw je turner

 • Boekje met bouwinstructies, pagina 4 t/m 22
U3L2.Thumbnail.png

Probeer het uit!

Experiment 1: Geen hefbomen met ratel

 • Trek de turner in een hoek van 90 graden naar achteren (d.w.z. parallel aan de tafel) en laat hem vervolgens los.
 • Kan je een patroon ontdekken? Wat is het patroon?
 • Waarom beweegt de turner zich op deze manier?

Experiment 2: Probeer de voorste hefboom met ratel

 • Trek de turner in een hoek van 90 graden naar achteren en laat hem los.
 • Meet de afstand die de auto heeft afgelegd en noteer deze in de grafiek of in je schrift.
 • Zet de turner in de startpositie en voorspel (p) welke afstand de auto zal afleggen als je de turner zo ver mogelijk naar achteren trekt. Leg een LEGO® steen op de plek waar je denkt dat de auto zal stoppen en noteer de daadwerkelijke afstand (a) in de grafiek.
U3L2.Ratchet.90.png

Experiment 3: Geen hefbomen met ratel, maar zet de auto tegen je hand aan!

 • Welke van de drie wetten van Newton is hier van toepassing?

Wat heb je ontdekt?

 • Welke krachten heb je waargenomen?
 • Welk patroon heb je waargenomen?
 • Heb je weten te voorspellen wat er daarna ging gebeuren?
 • Welke kracht(en) heeft/hebben de beweging van je turner vertraagd?
 • Wat zou je kunnen aanpassen om je auto een nog grotere afstand te laten afleggen?
45400-assessment.png