BricQ Motion Essential

Hindernisbaan voor honden

Bouw een hindernisbaan voor honden! Beschrijf de duw- en trekkrachten die worden uitgeoefend. In deze les raken je leerlingen vertrouwd met de LEGO® Education BricQ Motion Essential set. We raden aan om je leerlingen voor het begin van de les vast te laten zien wat er zich onder de witte bak bevindt en hen uit te leggen dat de stenen op kleur zijn gesorteerd. Het boekje met bouwinstructies bevindt zich onder de bak. Voor deze module hebben de leerlingen alleen boekje ‘A’ nodig.

30-45 min
Beginner
Groep 2
Hybrid
U1L1.Thumbnail.png

Voorbereiden

 • Bekijk het online materiaal voor leerlingen. Gebruik een scherm of digibord om dit materiaal tijdens de les aan je leerlingen te laten zien.
 • Zorg ervoor dat je in een eerdere les de relevante concepten (d.w.z duwen en trekken) hebt behandeld.
 • Houd rekening met de vaardigheden en achtergrond van je leerlingen. Pas de les aan om ervoor te zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Raadpleeg het gedeelte Differentiatie hieronder voor suggesties.

Activeren

(Hele klas, 10 minuten)

 • Bekijk de leerlingenvideo hier of via het online leerlingmateriaal.
Dog-Obstacle-Course-Thumbnail
 • Breng een kort gesprek op gang over honden.
 • Stel vragen als:
  • Hoe train je een hond?
  • Welke hindernissen heb je in de video gezien?
  • Hoe reageerden de honden op die hindernissen?
 • Vertel de leerlingen dat ze een hindernisbaan voor honden gaan bouwen. Leg uit dat ze geen bouwinstructies krijgen, maar dat ze de afbeelding op pagina 1 in hun boekje met bouwinstructies als inspiratiebron kunnen gebruiken. Vertel je leerlingen dat ze:
  • De modellen op de afbeelding op pagina 1 van het instructieboekje ‘A’ kunnen namaken, deze kunnen aanpassen of hun eigen ontwerp kunnen bedenken.
  • Moeten proberen om minstens drie verschillende soorten hindernissen te bouwen waar de honden doorheen, overheen, onderdoor of omheen kunnen rennen.
 • Geef iedere groep aan het eind van het gesprek een LEGO® Education BricQ Motion Essential set.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 20 minuten)

 • Laat de leerlingen in tweetallen een hindernisbaan voor honden ontwerpen en bouwen
 • Er zijn geen specifieke bouwinstructies voor deze les. De leerlingen kunnen de afbeelding op pagina 2 in boekje ‘A’ met bouwinstructies echter wel als inspiratiebron gebruiken. Ze mogen ook hun eigen model ontwerpen.
  • Opmerking: Er zijn niet genoeg onderdelen om alle modellen in de afbeelding tegelijkertijd te bouwen.
 • In het gedeelte Tips hieronder vind je extra ondersteuning voor tijdens het bouwen.
 • Laat de leerlingen hun hindernissen achter elkaar zetten zodra ze klaar zijn met bouwen zodat hun honden de hindernisbaan kunnen nemen.
U1L1.03.png

Uitleggen

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen hun modellen aan klasgenoten presenteren.
 • Stel vragen als:
  • Hoe beweegt de hond zich over de hindernisbaan? (bijvoorbeeld duwen/trekken, omhoog/omlaag, eroverheen/eronderdoor, erdoorheen, eromheen.)
  • Bij welke hindernissen moet er worden geduwd? (bijvoorbeeld bij de hindernis ‘apporteren’, waarbij je de veer naar achteren moet trekken en loslaten om de bal te lanceren.)
  • Bij welke hindernissen moet er worden getrokken? (bijvoorbeeld bij de hindernis ‘hondenslee’, waarbij de honden de slee moeten trekken.)
  • Zijn er vandaag nog andere momenten geweest waarop je duw- en trekkrachten hebt gezien?

Uitbreiden

(Hele klas, 10 minuten)

 • Laat de leerlingen meer hindernissen bedenken en bouwen.
 • Als er voldoende tijd is, laat de leerlingen hun modellen dan combineren tot een grotere hindernisbaan.
 • Laat de leerlingen hun modellen uit elkaar halen, de stenen in de juiste bakken opbergen en het lokaal opruimen.
 • Laat de leerlingen ook controleren of er eventueel onderdelen op de vloer zijn gevallen en laat ze deze op de juiste plek opbergen.

Evaluatiemogelijkheden

(Gedurende de hele les)

 • Stimuleer de leerlingen om tijdens het bouwen de beweging van hun modellen te onderzoeken. Laat ze uitleggen welke onderdelen andere duwen.
 • Stel ondersteunende vragen om ze aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze gevolgd hebben om keuzes te maken tijdens het bouwen van hun modellen.

Observatiechecklist

 • Beoordeel hoe goed de leerlingen de duw- en trekkrachten kunnen beschrijven die op hun hindernisbaan worden uitgeoefend.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling, bijvoorbeeld: 
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft: 
  • Groen: Met een beetje hulp kan ik uitleggen wat de concepten ‘duwkracht’ en ‘trekkracht’ betekenen. 
  • Blauw:  Ik kan uitleggen wat de concepten ‘duwkracht’ en ‘trekkracht’ betekenen. 
  • Paars: Ik kan ook aan een klasgenoot uitleggen wat de concepten ‘duwkracht’ en ‘trekkracht’ betekenen.

Feedback met klasgenoten

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren. 
 • Stimuleer ze om hun ervaringen als volgt te verwoorden: 
  • Ik vond het leuk toen je ... 
  • Ik zou graag willen weten hoe je ...
45401-assessment.png

Tips

Modeltips

 • Op de afbeelding op pagina 2 van boekje ‘A’ met bouwinstructies staan zeven modellen afgebeeld om de behendigheid van honden te trainen en twee decoratieve modellen.
 • Laat je leerlingen zien hoe ze met de stenenwipper stenen kunnen losmaken die vastzitten.
U1L1.02.png

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Iedere groep specifieke obstakels te laten bouwen. De wip en ronde loopband zijn ideaal om mee te beginnen, omdat bij deze mechanismen de nadruk op duwen en trekken ligt

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • De leerlingen uit te dagen nog meer hindernissen te ontwerpen en daarbij onderdelen toe te voegen die bewegen, draaien, kantelen of rollen
 • De gevorderde bouwers uit te dagen een willekeurig gekozen onderdeel in hun model te gebruiken

Uitbreidingen

Taaluitbreiding (opmerking: dit neemt extra tijd in beslag)
Laat de leerlingen voor de ontwikkeling van hun taalvaardigheid een tekst schrijven voor de stadionomroeper om te vertellen hoe hun hond de hindernisbaan neemt.

1:1 Hybride leren

Download het lesplan Persoonlijke leerkit in het gedeelte met hybride leermiddelen.

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Komen erachter hoe ze met deze set modellen kunnen bouwen
 • Ontdekken welke invloed duw- en trekkrachten op de bewegingen van een object hebben
 • LEGO© Education BricQ Motion Essential sets (één set per twee leerlingen)

W&T, 21e eeuwse vaardigheden en kerndoelen

 • Leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld (W&T; PO KD 42, 45);
 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding (W&T);
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen (W&T; PO KD 42, 44, 45);
 • Leerlingen leren hierbij gebruik maken van vakoverstijgende vaardigheden zoals reflecteren en samenwerken (21e eeuwse vaardigheden), taalvaardigheden (PO KD 1, 2, 3, 8) en reken/wiskunde-vaardigheden. (PO KD 23, 32, 33).

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.