BricQ Motion Essential

IJshockeytraining

Bouw een ijshockeyspeler en een keeper! Ontdek welke duw- en trekkrachten er worden uitgeoefend wanneer er penaltyshots worden genomen.

30-45 min
Intermediair
Groep 2
Hybrid
U1L3.Thumbnail.png

Voorbereiden

 • Bekijk het online materiaal voor leerlingen. Gebruik een scherm of digibord om dit materiaal tijdens de les aan je leerlingen te laten zien.
 • Zorg ervoor dat je in een eerdere les de relevante concepten (d.w.z. duwen en trekken) hebt behandeld.
 • Houd rekening met de vaardigheden en achtergrond van je leerlingen. Pas de les aan om ervoor te zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Raadpleeg het gedeelte Differentiatie hieronder voor suggesties.

Activeren

(Hele klas, 5 minuten)

 • Bekijk de leerlingenvideo hier of via het online materiaal voor leerlingen.
U1L3.EngageThumbnail.png
 • Breng een gesprek op gang over de duw- en trekkrachten die worden uitgeoefend tijdens een ijshockeywedstrijd.
 • Introduceer de termen puck, speler, keeper, schieten, blokken van schoten en kracht.
 • Introduceer de concepten langzame, middelmatige en snelle duw- en trekkrachten.
 • Stel vragen als:
  • Wat is ijshockey?
  • Hoe beweegt de puck? (d.w.z. hoe zorgen spelers ervoor dat de puck beweegt?)
  • Hoe zorgen de spelers ervoor dat de puck zich met verschillende snelheden beweegt? (d.w.z. snel en langzaam)
  • Vertel de leerlingen dat ze een ijshockeyspeler en een doel met keeper gaan bouwen.
 • Geef iedere groep een set.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 25 minuten)

 • Laat je leerlingen in tweetallen het ijshockeytrainingmodel bouwen. Vertel je leerlingen dat ze om de beurt de stenen kunnen zoeken en kunnen bouwen, waarbij ze na iedere stap wisselen.
 • In het gedeelte Tips hieronder vind je extra ondersteuning voor tijdens het bouwen.
 • Help de leerlingen hun model te testen zodra ze klaar zijn met bouwen:
  • Laat de teams hun modellen ongeveer 30 centimeter uit elkaar plaatsen op een gladde ondergrond (d.w.z. een vloer zonder tapijt of een tafelblad).
  • Vertel je leerlingen dat ze om de beurt de speler en de keeper kunnen zijn, waarbij ze na iedere drie schoten wisselen.
  • Laat ze oefenen met schieten en het blokken van schoten met een langzame, middelmatige en snelle trekkracht.
  • Laat de leerlingen de score op hun leerlingenwerkblad (Ondersteuning voor de leraar - Bijkomende hulpmiddelennoteren). Als een speler scoort, krijgt hij 1 punt.
  • De leerlingen moeten alle drie de snelheden drie keer proberen, waardoor ze in totaal dus negen keer schieten.

Uitleggen

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen hun modellen aan klasgenoten presenteren.
 • Stel vragen als:
  • Wat gebeurt er als je tegen de hendel duwt? Waarom?
  • Hoe beweegt de ijshockeyspeler zich wanneer je aan de hendel trekt? Waarom?
  • Wat is je opgevallen aan de manier waarop de puck bewoog bij de verschillende soorten kracht?
  • Is je iets opgevallen aan het aantal rake en gemiste schoten toen je de verschillende soorten kracht gebruikte? (Leg uit dat een hardere duw ervoor zorgt dat iets sneller beweegt of sneller vertraagt. Een zachte of middelmatige duw is soms voldoende om een doelpunt te scoren of een schot te blokken.)

Uitbreiden

(Hele klas, 10 minuten)

 • Laat je leerlingen nadenken over manieren om het spel te verbeteren en laat ze bedenken hoe ze met enkele aanpassingen de prestaties kunnen verbeteren. Houd een bespreekmoment.
 • Geef de leerlingen 5 minuten de tijd om hun modellen uit elkaar te halen, de stenen in de juiste bakken op te bergen en het lokaal op te ruimen.

Evaluatiemogelijkheden

(Gedurende de hele les)

 • Stimuleer de leerlingen om tijdens het bouwen de beweging van het model te bestuderen en uit te leggen welke onderdelen duwkracht en welke onderdelen trekkracht uitoefenen.
 • Stel ondersteunende vragen om ze aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze gevolgd hebben om keuzes te maken tijdens het bouwen van hun modellen.

Observatiechecklist

 • Beoordeel hoe goed de leerlingen kunnen beschrijven hoe verschillende krachten ervoor kunnen zorgen dat harder duwen of trekken dingen sneller of langzamer laat gaan.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling, bijvoorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft:
  • Groen: Met een beetje hulp kan ik beschrijven wat het concept ‘duwkracht’ betekent.
  • Blauw: Ik kan beschrijven wat het concept ‘duwkracht’ betekent.
  • Paars: Ik kan beschrijven wat het concept ‘duwkracht’ betekent en dat ook aan een klasgenoot uitleggen.

Feedback met klasgenoten

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Stimuleer ze om hun ervaringen als volgt te verwoorden:
  • Ik vond het leuk toen je ...
  • Ik zou graag willen weten hoe je ...
45401-assessment.png

Tips

Modeltips

 • Sommige teams zullen 20 minuten nodig hebben om dit uitdagende model te bouwen. Na 20 minuten moeten ze in ieder geval de speler hebben gebouwd. Je kunt de leerlingen na 20 minuten het best laten stoppen met bouwen en hen in plaats daarvan laten oefenen met het schieten van de puck. Als er groepjes zijn die de keeper nog niet hebben gebouwd, kunnen ze ook twee stenen op tafel zetten en die als doelpalen gebruiken.
 • De tandheugel op het spelersmodel is niet bevestigd. Deze is zo ontworpen dat hij eenvoudig op de blauwe nummerstenen glijdt en op zijn plek blijft zitten door de groene steen en de gele 2x4 stenen. Hij wordt tegengehouden door het tandwiel.
U1L3.01.png

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • De leerlingen te laten stoppen met bouwen zodra ze de puckduwer hebben gebouwd. Ze kunnen hun handen of andere objecten als doel gebruiken

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • De leerlingen 1 punt voor ieder doelpunt te laten noteren dat met een langzame, middelmatige of snelle ruk wordt gescoord
 • De leerlingen uit te dagen een manier te vinden om het blauwe tandwiel in het spelersmodel voor het groene tandwiel te verwisselen en hen vervolgens verschillende krachten te laten testen door de twee tandwielen te vergelijken
 • Ieder team zijn eigen ijshockeybaan te laten ontwerpen

Uitbreidingen

Rekenuitbreiding (opmerking: dit neemt extra tijd in beslag.)
Laat de leerlingen voor de ontwikkeling van hun rekenvaardigheid een ijshockeywedstrijd spelen totdat er een score van +20 of -20 is bereikt. De regels zijn:

 • Speler: Voor elk raak schot krijg je +1 en voor elk gemist schot krijg je -1
 • Keeper: Voor elk geblokt schot krijg je +1 en voor elk raak schot krijg je -1
 • De leerlingen moeten de score op hun leerlingenwerkblad bijhouden of kunnen hiervoor stenen gebruiken en bij ieder raak of gemist schot een steen toevoegen of weghalen.

1:1 Hybride leren

Download het lesplan Persoonlijke leerkit in het gedeelte met hybride leermiddelen.

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Ontdekken welke effecten sterke en minder sterke duw- en trekkrachten op de beweging van een object hebben
 • Komen erachter hoe een mechanisme met tandheugel en rondsel het trekken in een rechte lijn kan omzetten in het duwen door een rotatie
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sets (één set per twee leerlingen)

W&T, 21e eeuwse vaardigheden en kerndoelen

 • Leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld (W&T; PO KD 42, 45);
 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding (W&T);
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen (W&T; PO KD 42, 44, 45);
 • Leerlingen leren hierbij gebruik maken van vakoverstijgende vaardigheden zoals reflecteren en samenwerken (21e eeuwse vaardigheden), taalvaardigheden (PO KD 1, 2, 3) en reken/wiskunde-vaardigheden. (PO KD 23, 27, 32, 33).

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.