BricQ Motion Essential

Juichende menigte

In dit eindproject onderzoeken je leerlingen het technisch ontwerpproces en laten ze zien hoeveel ze uiteindelijk hebben geleerd en begrepen van krachten die wel (of niet) in balans zijn.

Het einde van de race is in zicht. De lopers komen de laatste bocht door. Ze kunnen de finish al zien en het publiek gaat uit zijn dak!

45-90 min
Gevorderd
Groep 5-7
Hybrid
U2L7.Thumbnail.png

Voorbereiden

 • Bekijk het online materiaal voor leerlingen. Gebruik een scherm of digibord om dit materiaal tijdens de les aan je leerlingen te laten zien.
 • Voor deze les staan minstens twee lesuren van 45 minuten. Deel A bestaat uit les 1 en deel B bestaat uit les 2.
 • Zorg ervoor dat je in een eerdere les de relevante concepten (d.w.z. eenvoudige mechanismen, bewegingspatronen en krachten die wel (of niet) in balans zijn) hebt behandeld.
 • Houd rekening met de vaardigheden en achtergrond van je leerlingen. Pas de les aan om ervoor te zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Raadpleeg het gedeelte Differentiatie hieronder voor suggesties.

Deel A (45 minuten)

Activeren

(Hele klas, 5 minuten)

 • Bekijk de leerlingenvideo hier of via het online materiaal voor leerlingen.
U2L7.EngageThumbnail.png
 • Breng een kort gesprek op gang over de dingen die je leerlingen in de video met de juichende menigte zijn opgevallen.
 • Stel vragen als:
  • Hoe bewogen de mensen zich? (springen, zwaaien, high fives geven)
  • Denk terug aan de mechanismen uit eerdere lessen. Hoe kun je aan de hand van je opgedane kennis van krachten en beweging mechanismen maken die een aantal van deze acties nabootsen?
 • Vertel de leerlingen dat ze een mechanisme/meerdere mechanismen gaan ontwerpen en bouwen om een geautomatiseerde juichende menigte te maken.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 30 minuten)

 • Laat de leerlingen nadenken over een mechanisme dat een juichende menigte of een feest nabootst.
 • Laat ze hun ideeën schetsen en bouwen.
 • Leg uit dat ze de modellen uit eerdere lessen als inspiratiebron kunnen gebruiken of zelf iets nieuws kunnen bedenken.
 • Stimuleer ze om een model te maken met zo veel mogelijk bewegende onderdelen die met elkaar in verbinding staan.
 • Laat de leerlingen voordat ze beginnen met bouwen hun ideeën met elkaar bespreken en schetsen.
 • In het gedeelte Tips hieronder vind je extra ondersteuning voor tijdens het bouwen.

Uitleggen

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen hun modellen aan klasgenoten presenteren en met elkaar bespreken.
 • Stel vragen als:
  • Hoe viert jouw model een overwinning?
  • Welke modellen dienden voor jou als inspiratiebron?
  • Welke onderdelen van je model zijn hetzelfde als in je schets? En wat zijn de verschillen?
  • Wat zou je kunnen aanpassen?
 • Als je de stenen voor een andere klas nodig hebt, kun je een foto van de bouwwerken maken, zodat de leerlingen hun modellen de volgende keer opnieuw kunnen bouwen. Laat ze hun modellen vervolgens uit elkaar halen en opruimen. Als je de stenen niet voor een andere klas nodig hebt, kun je de leerlingen hun modellen voorzichtig laten wegzetten, zodat ze er de volgende keer verder mee kunnen gaan.

Deel B (45 minuten)

Activeren

(Hele klas, 5 minuten)

 • Deel de schetsen of modellen uit deel A van de les uit aan je leerlingen.
 • Laat de leerlingen vertellen hoe ze hun modellen vandaag willen gaan verfijnen, verbeteren en afmaken.
 • Vraag de leerlingen wat ze zouden kunnen doen als ze vastlopen. Mogelijke antwoorden zijn:
  • Een klasgenoot in een ander groepje om advies vragen
  • De bouwinstructies als inspiratiebron gebruiken

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 30 minuten)

 • Geef de leerlingen 20 minuten de tijd om hun modellen af te maken. Vertel ze na 15 minuten dat ze nog 5 minuten de tijd hebben om een werkend model te maken.
 • Geef ze 2 minuten de tijd om hun modellen te testen.
 • Als leerlingen al eerder klaar zijn met bouwen, kunnen ze de start en finish voor de minifiguurrace vast opstellen (125 cm uit elkaar).
 • Roep de leerlingen bij elkaar om samen met de klas één grote uitzinnige menigte te vormen!

Uitleggen

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen uitleg geven over hun modellen.
 • Stel vragen als:
  • Hoe goed werkte je model?
  • Wat zou je kunnen aanpassen om hem nog beter te maken?

Uitbreiden

(Hele klas, 5 minuten)

 • Stel vragen als:
  • Welk deel van deze les vond je leuk?
  • Welk deel was het moeilijkst?
  • Welk model van je klasgenoten diende voor jou als inspiratiebron?
 • Geef de leerlingen voldoende tijd om hun modellen uit elkaar te halen, de stenen in de juiste bakken op te bergen en het lokaal op te ruimen.

Evaluatiemogelijkheden

(Gedurende de hele les)

 • Stel gedurende de hele les ‘waarom’- en ‘hoe’-vragen om de leerlingen te laten nadenken over de concepten waarmee ze in aanraking komen.
  -Stel ondersteunende vragen om ze aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze gevolgd hebben om keuzes te maken tijdens het bouwen van hun modellen.

Observatiechecklist

 • Beoordeel hoe goed de leerlingen kunnen beschrijven welke krachten er op hun modellen worden uitgeoefend.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Voorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft:
  • Groen: Met een beetje hulp kan ik beschrijven welke krachten er op mijn model worden uitgeoefend.
  • Blauw: Ik kan beschrijven welke krachten op mijn model worden uitgeoefend.
  • Paars: Ik kan beschrijven en uitleggen welke krachten er op mijn model worden uitgeoefend en die ook aan een klasgenoot uitleggen.

Feedback met klasgenoten

 • Laat de leerlingen met hun team bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Stimuleer ze om hun ervaringen als volgt te verwoorden:
  • Ik vond het leuk toen je...
  • Ik zou graag willen weten hoe je ...
45401-assessment.png

Tips

Modeltips

 • Als een van de leerlingen vastloopt, kun je open vragen stellen als:
  • Welk idee heb je bedacht?
  • Wat heb je al geprobeerd?
  • Wat zou je nog meer kunnen proberen?
  • Heb je in een eerdere les al een model gebouwd dat iets kan laten springen of zwaaien?
 • Leerlingen kunnen ook ideeën bedenken die te ambitieus zijn en niet binnen de beschikbare tijd kunnen worden gerealiseerd. Stimuleer ze om voor de volgende les na te denken over manieren waarop ze hun idee kunnen vereenvoudigen. Moedig hun creativiteit aan en leg uit dat ontwerpers een project vaak even laten liggen om er nog eens over na te denken en later eventueel aanpassingen te doen.
 • Op de onderstaande foto's staan voorbeeldoplossingen. We raden je echter aan om je leerlingen deze afbeelding alleen te laten zien als ze geen ideeën kunnen bedenken, omdat het ervoor kan zorgen dat ze hun eigen creatieve vaardigheden niet meer gebruiken.
U2L7.Thumbnail.png

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • De leerlingen het nokmechanisme op pagina 2 van het boekje met bouwinstructies te laten bekijken

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • Iedere groep twee mechanismen van pagina 2 en 3 uit het instructieboekje toe te wijzen en hen uit te dagen deze mechanismen te combineren tot één model

Uitbreidingen

(Let op: dit neemt extra tijd in beslag.)
Laat de leerlingen voor de ontwikkeling van hun taalvaardigheid een presentatie maken en geven waarin ze vertellen wat ze hebben geleerd.

1:1 Hybride leren

Download het lesplan Persoonlijke leerkit in het gedeelte met hybride leermiddelen.

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Brainstormen, schetsen, ontwerpen, een prototype maken, bouwen, testen, herhalen, herbouwen en experimenteren om zelf een mechanisme te maken
 • Passen hun kennis toe van oorzaak en gevolg, en krachten die wel (of niet) in balans zijn om een juichende menigte van minifiguren te maken
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential set (één set per twee leerlingen)

W&T, 21e eeuwse vaardigheden en kerndoelen

 • Leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld (W&T; PO KD 42, 45);
 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding (W&T);
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen (W&T; PO KD 42, 44, 45);
 • Leerlingen leren hierbij gebruik maken van vakoverstijgende vaardigheden zoals reflecteren en samenwerken (21e eeuwse vaardigheden), taalvaardigheden (PO KD 1, 2, 3, 5, 8) en reken/wiskunde-vaardigheden. (PO KD 23, 32, 33).

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.