BricQ Motion Essential

Meerkamp

Waar ben je het best in? Rennen, springen of gooien? Tijd om de atletiekbaan op te stappen en erachter te komen!

30-45 min
Beginner
Groep 5-7
Hybrid
U2L1.TrackandField.Thumbnail.png

Voorbereiden

 • Bekijk het online materiaal voor leerlingen. Gebruik een scherm of digibord om dit materiaal tijdens de les aan je leerlingen te laten zien.
 • Zorg ervoor dat je in een eerdere les de relevante concepten (d.w.z. duw- en trekkrachten) hebt behandeld.
 • Houd rekening met de vaardigheden en achtergrond van je leerlingen. Pas de les aan om ervoor te zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Raadpleeg het gedeelte Differentiatie hieronder voor suggesties.

Activeren

(Hele klas, 5 minuten)

 • Bekijk de leerlingenvideo hier of via het online materiaal voor leerlingen.
U2L1.EngageThumbnail.png
 • Breng een kort gesprek op gang over de krachten die worden uitgeoefend tijdens de ren-, spring- en gooi-onderdelen van een meerkamp.
 • Stel vragen als:
  • Welke krachten zorgen ervoor dat atleten tijdens een meerkamp kunnen bewegen? (Atleten duwen met hun lichaam en maken gebruik van hun spieren om te rennen, springen en gooien).
 • Vertel de leerlingen dat ze een mechanisme gaan bouwen dat een meerkamp kan nabootsen. Leg uit dat ze geen bouwinstructies krijgen, maar dat ze de afbeeldingen op pagina 2 en 3 in hun boekje met bouwinstructies moeten gebruiken.
 • Vertel je leerlingen dat ze:
  • De modellen op de afbeeldingen op pagina 2 en 3 van het instructieboekje kunnen namaken, deze kunnen aanpassen of hun eigen ontwerp kunnen bedenken.
  • Elke groep moet minstens twee meerkampmodellen met bewegende onderdelen proberen te maken.
 • Geef iedere groep een set.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 30 minuten)

 • Laat de leerlingen in tweetallen een model ontwerpen en bouwen
 • Opmerking: Er zijn geen specifieke bouwinstructies voor deze les. De leerlingen kunnen de afbeeldingen op pagina 2 en 3 in het boekje met bouwinstructies echter wel als inspiratiebron gebruiken. Ze mogen ook hun eigen model ontwerpen.
 • In het gedeelte Tips hieronder vind je extra ondersteuning voor tijdens het bouwen.
 • Laat de leerlingen hun modellen testen zodra ze klaar zijn met bouwen.
45401_ModDetail_32.png

Uitleggen

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen hun modellen aan klasgenoten presenteren.
 • Stel vragen als:
  • Op welke manier bootsten je modellen de activiteiten na die je hebt gekozen? (bijvoorbeeld snel bewegen, iets laten springen, enz.)
  • Welke krachten of soorten krachten worden er op je model uitgeoefend? (bijvoorbeeld duwkracht, trekkracht, krachten die wel (of niet) in balans zijn, zwaartekracht)

Uitbreiden

(Hele klas, 5 minuten)

 • Als er voldoende tijd is, laat je leerlingen dan elkaars modellen uitproberen.
 • Geef de leerlingen voldoende tijd om hun modellen uit elkaar te halen, de stenen in de juiste bakken op te bergen en het lokaal op te ruimen.

Evaluatiemogelijkheden

(Gedurende de hele les)

 • Stel ondersteunende vragen om ze aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze gevolgd hebben om keuzes te maken tijdens het vinden van hun oplossingen.

Observatiechecklist

 • Beoordeel hoe goed de leerlingen kunnen beschrijven welke krachten er op hun modellen worden uitgeoefend.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Voorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft:
  • Groen: Met een beetje hulp kan ik beschrijven welke krachten er op mijn model worden uitgeoefend.
  • Blauw: Ik kan beschrijven welke krachten er op mijn model worden uitgeoefend.
  • Paars: Ik kan beschrijven en uitleggen welke krachten er op mijn model worden uitgeoefend en die ook aan een klasgenoot uitleggen.

Feedback met klasgenoten

 • Laat de leerlingen met hun team bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Stimuleer ze om hun ervaringen als volgt te verwoorden:
  • Ik vond het leuk toen je ...
  • Ik zou graag willen weten hoe je ...
45401-assessment.png

Tips

Modeltips

 • Op deze afbeelding staan vier modellen die voor de leerlingen als inspiratiebron kunnen dienen.
U2L1.TrackandField.Thumbnail.png

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Iedere groep als startpunt een specifiek inspiratiemodel te laten bouwen
 • Het nokmechanisme en het tandwielmechanisme zijn goede modellen om iets eenvoudig te laten bewegen

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • De leerlingen hun modellen met de extra stenen te laten versieren om ze een sportthema en meer karakter te geven
 • Een willekeurig onderdeel te kiezen en de leerlingen uit te dagen dit onderdeel in hun model te verwerken
 • De leerlingen uit te dagen om twee of meer verschillende mechanismen te combineren tot één complex model

Uitbreidingen

(Let op: dit neemt extra tijd in beslag.)
Leerlingen kunnen berekenen hoeveel ruimte hun modellen nodig hebben voor een atletiekveld op tafel door de lengte van de zijkanten te vermenigvuldigen en zo de oppervlakte te berekenen. Laat ze uitvogelen hoe groot het atletiekveld op tafel moet zijn als alle modellen erop zouden moeten passen.

1:1 Hybride leren

Download het lesplan Persoonlijke leerkit in het gedeelte met hybride leermiddelen.

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Komen erachter hoe ze met deze set bewegende modellen kunnen bouwen
 • Ontdekken welke invloed duw- en trekkrachten op de bewegingen van een mechanisme hebben
 • Voorspellen hoe de krachten die op een object worden uitgeoefend, de beweging van dat object kunnen beïnvloeden
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential set (één set per twee leerlingen)

W&T, 21e eeuwse vaardigheden en kerndoelen

 • Leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld (W&T; PO KD 42, 45);
 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding (W&T);
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen (W&T; PO KD 42, 44, 45);
 • Leerlingen leren hierbij gebruik maken van vakoverstijgende vaardigheden zoals reflecteren en samenwerken (21e eeuwse vaardigheden), taalvaardigheden (PO KD 1, 2, 3) en reken/wiskunde-vaardigheden. (PO KD 23, 32, 33).

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.