Maak een fabriekstransportsysteem

Ontwerpplan

Ontwerp, bouw en programmeer een robotsysteem dat met behulp van minstens één motor en één sensor een bal over een traject laat bewegen waarin een bocht van 90 graden zit.

Denk na over de volgende vragen:

  • Welk soort gemotoriseerd mechanisme kun je gebruiken om een bal te verplaatsen?
  • Hoe kan het robotsysteem de bal voortbewegen en daar de controle over houden?
  • Welke rol speelt de sensor? Hoe kun je meten hoe goed je robotsysteem werkt?

Tips:
Gebruik getypte notities, aantekeningen uit een lab-notitieblok, schetsen, foto's, screenshots of video's om jullie ontwerpproces vast te leggen. Zorg ervoor dat je uitlegt:

  1. welke uitdagingen jullie tegenkomen.
  2. wat jullie doen om die uitdagingen te aan te pakken.
  3. welke middelen je nodig hebt.
  4. hoe jullie klasgenoten of jullie docent kunnen helpen.
  5. wat goed lijkt te werken tijdens het proces.

Laat jullie resultaten zien door:

  • een video te maken waarin jullie ontwerpproces te volgen is, vanaf jullie eerste ideeën tot het voltooide project
  • een presentatie te maken waarin jullie dit project vergelijken met realistische toepassingen van soortgelijke systemen

Vraag om feedback en voer een zelfevaluatie uit. Gebruik voor jullie evaluatie de hulpmiddelen die jullie van de docent hebben gekregen.