Maak een Pick-and-Place-robot

Ontwerpplan

Ontwerp, bouw en programmeer een robotsysteem dat een voorwerp op een bepaalde locatie kan oppakken en dit vervolgens op een andere locatie kan neerzetten.

Denk na over de volgende vragen:

 • Welk soort gemotoriseerd mechanisme kun je gebruiken om het voorwerp op te pakken?
  * Hoe kan de robot het voorwerp verplaatsen?
 • Hoe kan de robot het voorwerp voorzichtig en nauwkeurig op een andere locatie neerzetten?

Bouwen
Begin met het construeren van de bandenstapel.

wheel-stack-bi-cover

Tips:
Gebruik getypte notities, aantekeningen uit een lab-notitieblok, schetsen, foto's, screenshots of video's om jullie ontwerpproces vast te leggen. Zorg ervoor dat je uitlegt:

 1. welke uitdagingen jullie tegenkomen.
 2. wat jullie doen om die uitdagingen te aan te pakken.
 3. welke middelen je nodig hebt.
 4. hoe jullie klasgenoten of jullie docent kunnen helpen.
 5. wat goed lijkt te werken tijdens het proces.

Laat jullie resultaten zien door:

 • een video te maken waarin jullie ontwerpproces te volgen is, vanaf jullie eerste ideeën tot het voltooide project
 • een presentatie te maken waarin jullie dit project vergelijken met realistische toepassingen van soortgelijke systemen

Vraag om feedback en voer een zelfevaluatie uit. Gebruik voor jullie evaluatie de hulpmiddelen die jullie van de docent hebben gekregen.