Vrije val

Wat is een *vrije val*?

engage-2-5

Vrije val beschrijft de versnelling van een voorwerp die uitsluitend wordt veroorzaakt door de zwaartekracht. Mensen die uit een vliegtuig springen, worden tijdens het vallen afgeremd door de aerodynamische weerstand. Een echte vrije val zou alleen mogelijk zijn in het luchtledige waarbij de zwaartekracht de enige aanwezige kracht is.

Klopt het dat in een vacuüm een nijlpaard even snel valt als een regenworm?

Bouw deze *valtoren*.

build-2-5

Je hebt de toren nodig om in een experiment de zwaartekrachtconstante vast te stellen.

Test hem.

EV3 Classroom-Programs 2-5-program nl-nl
explore-2-5

Plaats het model op een stabiele en vlakke ondergrond. Voer het programma uit en wacht totdat de tastsensor op het beeldscherm wordt weergegeven. Plaats de bal in de balarm en druk op de tastsensor aan de achterkant van de valtoren om het valexperiment uit te voeren. Valt de bal op de tastsensor aan de onderkant van de valtoren?

Wordt er eerst een blij gezichtje weergegeven en verschijnt vervolgens de valtijd?

Je resultaten noteren.

step-run

Noteer in een tabel het experimentnummer en de valtijd. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte overblijft voor extra kolommen om berekeningen in te noteren.

Geef een samenvatting van je resultaten.

step-present

Gebruik de gemiddelde berekende valtijd om de gemiddelde snelheid van de vallende bal en de zwaartekrachtversnelling te berekenen. Als je vastloopt, ga je naar het deel 'Tip' voor de formules.

Welke aspecten van de beweging van de bal zijn veranderd en welke zijn constant gebleven?

Hoe heb je het gedaan?

evaluate

Wat heb je goed gedaan? Is er iets wat je beter had kunnen doen?

Mooi! Nu weet je hoe objecten tijdens een vrije val versnellen. Maak je klaar voor de laatste les!