Maak een zelfrijdende auto

Ontwerpplan

Denk na over de volgende vragen:
• Wat zijn zelfrijdende auto's en hoe werken ze?
• Hoe komen zelfrijdende auto‘s aan hun richtingaanwijzingen?
• Welke bewegingen moet de auto uitvoeren om door een aantal straten te rijden op een raster van noord, zuid, oost en west?

Tips:
Begin met het bouwen van het voertuig. Je kunt een van de voorgestelde LEGO® MINDSTORMS® EV3 Rijbasismodellen gebruiken of zelf een model ontwerpen. Zorg ervoor dat er geen belemmering is om bij de knoppen bovenop de EV3-steen te komen. Die worden hier gebruikt om de richting mee te bepalen.

Maak een programma om jullie robot te besturen met behulp van een opgenomen set instructies die hij ontvangt via de knoppen op de EV3-steen. Gebruik deze parameters:
• Knop Omhoog geraakt, de robot gaat 30 cm. vooruit
• Knop Omlaag geraakt, de robot gaat 30 cm. achteruit
• Linkerknop geraakt, de robot draait 90 graden naar links
• Rechterknop geraakt, de robot draait 90 graden naar rechts

Denk na over het gebruik van reeksen om:
• de bewegingen op te nemen die een gebruiker zou invoeren door een van de EV3-knoppen in te drukken
• de gegevens te gebruiken die in de reeks zijn opgenomen om de overeenkomstige bewegingen te reproduceren

Laat jullie resultaten zien door:
• een video te maken waarin jullie ontwerpproces te volgen is, vanaf jullie eerste ideeën tot het voltooide project
• een presentatie te maken waarin jullie dit project vergelijken met realistische toepassingen van soortgelijke systemen

Vraag om feedback en voer een zelfevaluatie uit. Gebruik voor jullie evaluatie de hulpmiddelen die jullie van de docent hebben gekregen.