Maak je klaar voor Mars

Wat is er allemaal nodig voor een reis naar Mars?

engage-3-1

Mars, de planeet in ons zonnestelsel die het meest op de aarde lijkt, spreekt al jaren tot de verbeelding. Sinds 1960 zijn er al diverse onbemande missies met satellieten, sondes en rovers de ruimte ingestuurd om de planeet te verkennen. Maar wat is er nodig om een bemande missie naar Mars tot een succes te maken?

De challengemat opzetten.

explore-3-1

Bouw de volgende modellen en zet ze op de challengemat:

 • Communicatiestation en satelliet
 • Ruimtevaartbemanning
 • Krater, MSL-robot en stukjes steen
 • Zonnepaneel
 • Raket en lanceerder
 • Buitenpost op Mars

Bouw het *communicatiestation* en de *satelliet*.

build-3-1-1

Als je de modellen hebt gebouwd, zet je ze op de challengemat.

Het communicatiestation opzetten

Zorg er bij het opzetten van het communicatiestation voor dat:

 • Het model correct is gebouwd en goed werkt.
 • De Dual Lock-bevestigingsmiddelen zorgvuldig zijn aangebracht en het model in de juiste positie op de challengemat is geplaatst.

De satelliet opzetten

Zorg er bij het opzetten van de satelliet voor dat:

 • Het model correct is gebouwd.
 • Het model in de basiszone op de challengemat is geplaatst.
set-up-space-models-on-mat-1

Bouw de *ruimtevaartbemanning*.

build-3-1-2

Als je het model hebt gebouwd, zet je hem op de challengemat.

De ruimtevaartbemanning opzetten

Zorg er bij het opzetten van de ruimtevaartbemanning voor dat:

 • De ruimtevaartbemanning correct is gebouwd.
 • De Dual Lock-bevestigingsmiddelen zorgvuldig zijn aangebracht en de ruimtevaartbemanning correct op de challengemat is geplaatst.
set-up-space-models-on-mat-2

Bouw de *krater*, de *MSL-robot* en de *stukjes steen*.

build-3-1-3

Als je de modellen hebt gebouwd, zet je ze op de challengemat.

De krater en de MSL-robot opzetten

Zorg er bij het opzetten van de modellen voor dat de Dual Lock-bevestigingsmiddelen zorgvuldig aan de krater zijn bevestigd en de modellen in de juiste positie op de challengemat zijn geplaatst.

De stukjes steen opzetten

Zorg er bij het opzetten van de stukjes steen voor dat de stukjes met een rode markering op Mars zijn geplaatst en de steen met een witte markering op de asteroïde Vesta is geplaatst.

set-up-space-models-on-mat-3

Bouw het *zonnepaneel*.

build-3-1-4

Als je het model hebt gebouwd, zet je hem op de challengemat.

Het zonnepaneel opzetten

Zorg er bij het opzetten van het zonnepaneel voor dat:

 • Het model correct is gebouwd en goed werkt.
 • De Dual Lock-bevestigingsmiddelen zorgvuldig zijn aangebracht en het model in de juiste positie op de challengemat is geplaatst.
set-up-space-models-on-mat-4

Bouw de *raket* en de *lanceerder*.

build-3-1-5

Als je de modellen hebt gebouwd, zet je ze op de challengemat.

De raket en lanceerder opzetten

Zorg er bij het opzetten van de modellen voor dat:

 • De lanceerder correct is gebouwd en goed werkt.
 • De Dual Lock-bevestigingsmiddelen zorgvuldig zijn aangebracht en de modellen in de juiste positie op de challengemat zijn geplaatst.
set-up-space-models-on-mat-5

Bouw de *buitenpost op Mars*.

build-3-1-6

Als je het model hebt gebouwd, zet je hem op de challengemat.

De buitenpost op Mars opzetten

Zorg er bij het opzetten van de buitenpost op Mars voor dat:

 • Het model correct is gebouwd en goed werkt.
 • De Dual Lock-bevestigingsmiddelen zorgvuldig zijn aangebracht en het model in de juiste positie op de challengemat is geplaatst.
set-up-space-models-on-mat-6

Wat heb je gebouwd?

explain-3-1

Omschrijf de modellen die je hebt gebouwd en leg uit welke rol de modellen spelen in een bemande missie naar Mars.

Bedenk een plan van aanpak!

elaborate-3-1

Hoe kan een robot tijdens een missie met de verschillende modellen op de challengemat communiceren? Hoe kun je aan de hand van de functies van de challengemat navigeren?

Hoe heb je het gedaan?

evaluate-space

Wat heb je goed gedaan? Is er iets wat je beter had kunnen doen?

Hoog tijd voor de Space Challenge!