Programmeerexpres

Reis – Problemen op de weg

In deze les zullen kinderen verschillende verkeersborden leren kennen en begrijpen en veel voorkomende problemen op de weg leren oplossen.

30-45 min
Gevorderd
Peuterspeelzaal-Groep 1
Troubles-on-the-road-1

Activeren

Journey-Troubles-on-the-Road-thumbnail-min

Praat met de kinderen over verkeersregels.

Stel vragen als:

 • Ken jij een verkeersregel? Wat houdt die regel in?
 • Waarom moeten we ons aan de verkeersregels houden?

Vertel de kinderen dat iedereen zich aan de verkeersregels moet houden.
Leg uit dat verkeersborden één manier zijn om mensen aan de regels te herinneren.
Laat de vier verkeersborden uit de set zien en vraag de kinderen of zij kunnen raden wat ze betekenen.
Vertel hun dat ze een spelletje gaan doen!
Zet de verkeersborden verspreid neer in het klaslokaal en vraag de kinderen net te doen alsof ze elk in hun eigen hogesnelheidstrein rijden.
Leg uit dat ze langzamer moeten gaan rijden of stoppen als ze bij de aangegeven gebieden komen.
Fungeer als een politieagent die de doorstroming van het verkeer moet regelen of vraag een
van de kinderen dit te doen.

Troubles-on-the-road-1

Onderzoeken

Laat elke groep kinderen een bouwkaart pakken en het daarop afgebeelde model bouwen.
Laat de kinderen samen een Y-vormige spoorbaan bouwen en zet hun modellen ernaast.
Leg de actiestenen op willekeurige plaatsen op het spoor.
Ga nu met de app experimenteren.
Zet de trein op het spoor en laat de kinderen de verschillende functies van elke knop onderzoeken.
Laten we de trein starten!
Laat de kinderen om de beurt met behulp van de app de trein ‘besturen’.
Wat gebeurt er als de trein over elke actiesteen rijdt?

Troubles-on-the-road-2

Uitleggen

Praat met de kinderen over de problemen die ze in de app hebben gezien.

Stel vragen als:

 • Wat zag je nadat de trein elk station voorbij reed?
 • Hoe kun je het probleem oplossen?
 • Welk verkeersbord heb je nodig om een probleem op te lossen?

Uitbreiden

Moedig de kinderen aan om te spelen en alle verkeersborden te gebruiken.
Vraag of ze nog andere belangrijke dingen kunnen bedenken om veilig te blijven in het verkeer.
Moedig de kinderen aan om hun eigen verkeersborden of modellen te maken waardoor ze veilig blijven in het verkeer.
Laat ze hun creaties langs het spoor plaatsen en uitleggen waarom ze ze daar geplaatst hebben.

Evalueren

Evalueer de vaardigheidsontwikkeling van de kinderen door te kijken of ze:

 • Verbanden tussen oorzaak en gevolg aangeven
 • Voorspellingen doen
 • Strategieën en planning gebruiken om problemen op te lossen
 • Ideeën ontwikkelen en uitdrukken met behulp van digitale hulpmiddelen en technologie

Meer ideeën

Gebruik de format van deze les om lessen te creëren voor de passagiers en de vier seizoenen in de app.
Praat tijdens de fase Activeren over de accessoires van de passagiers en hoe de seizoenen eruit moeten zien; verken samen met jouw kleuters meer interessante bestemmingen.

Troubles-on-the-road-3
Troubles-on-the-road-4

Ondersteuning voor de leraar

Kinderen:

 • begrijpen dat het gedrag van de actiestenen kan worden aangepast met behulp van de app
 • begrijpen de verschillende verkeersborden
 • kunnen veelvoorkomende problemen op de weg oplossen

Voor maximaal vier kinderen

Programmeerexpres set (45025)
Programmeerexpres app

De Programmeer Expreslessen zijn ontwikkeld op basis van de richtlijnen voor natuurwetenschappen, wiskunde en technologie van de Amerikaanse National Association for the Education of Young Children (NAEYC), Head Start en de 21st Century Early Year Learning Skills (P21).

Het schema van leerdoelen en 21e-eeuwse vaardigheden geeft een overzicht van alle
leerdoelen die in deze handleiding voor de leerkracht staan vermeld. De leerdoelen die aan het einde van elke les zijn vermeld, kunnen worden gebruikt om te bepalen of elk kind al dan niet de relevante vaardigheden aan het ontwikkelen is. Deze punten richten zich op specifieke vaardigheden of stukjes informatie die tijdens elke les worden geoefend of gepresenteerd.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.