SPIKE™ Prime Set

Goal!

Werk samen om een leuke tafeluitdaging te bouwen en scoor zoveel mogelijk goals.

30-45 min
Beginner
Groep 8 tot en met de tweede klas
lesson-header

Lesplan

1. Voorbereiden

 • Lees het materiaal voor de leerlingen in de LEGO® Education SPIKE app goed door.
 • Als je denkt dat het nodig is, bereid dan een les voor met behulp van het ‘aan de slag’-materiaal in de app. Hiermee raken jouw leerlingen vertrouwd met LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Betrekken (5 min.)

 • Maak gebruik van de ideeën in het deel Start een gesprek hieronder om je leerlingen te betrekken bij een gesprek over deze les.
 • Gebruik de video om de les uit te leggen.

3. Onderzoeken (10 min.)

 • Laat je leerlingen in tweetallen de modellen voor deze les bouwen.
 • Moedig ze aan samen te werken tijdens het bouwen.
 • Vraag ze om de uitdaging uit te proberen door het programma af te spelen.

4. Uitleggen (10 min.)

 • Daag elk team uit om binnen een minuut zoveel mogelijk goals te scoren.
 • Houd als je wilt een vervolggesprek over samenwerking en over wat je leerlingen tot nu toe geleerd hebben.

5. Uitbreiden (15 min.)

 • Daag elk team uit hun eigen uitdaging te creëren.
 • Laat de teams elkaar uitdagen voor wedstrijden.
 • Zorg dat er ook nog tijd overblijft voor het opruimen.

6. Evalueren

 • Geef elke leerling feedback over zijn of haar prestaties.
 • Je kunt gebruikmaken van de meegeleverde evaluatierubrieken om dit eenvoudiger te maken.

Start een gesprek

Begin een gesprek over samenwerking door te praten over effectief samenwerkingsgedrag. Laat je leerlingen zich concentreren op de belangrijkste onderdelen van succesvol samenwerken. Bijvoorbeeld:

 • een gemeenschappelijk doel vaststellen
 • rollen binnen het team duidelijk maken
 • eerlijk zijn over fouten
 • gebundelde creativiteit

Praat ter verdieping van het gesprek over de verschillen tussen samenwerking en teamwerk.

 • Succesvol teamwerk is gebaseerd op het hebben van een sterke leider die het team naar een bepaald doel leidt. Als er een sterke leider en een duidelijk doel is, kan elk teamlid aan een apart gedeelte van het project werken. Aanwijzingen van de teamleider zijn essentieel voor goed teamwerk.
 • Om succesvol samen te werken, moet de groep samen werken... én samen denken. Het eindproduct is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van de groep. Dit houdt in dat samenwerkers allemaal gelijkwaardig zijn. Er is geen leider.

Laat je leerlingen deze video bekijken zodat ze kunnen zien wat ze zo gaan doen.

lesson-header

Bouwtips

Verschillende elementen aanpassen
Hieronder vind je enkele ideeën die je leerlingen kunnen gebruiken tijdens het creëren van hun uitdagingen:

A. Een krachtsensor toevoegen om de schijf zo vaak als ze willen te raken.
B. Een tweede schijf toevoegen voor meer actie.
C. De LEGO stenen gebruiken voor het creëren van een puntensysteem (bijvoorbeeld rood = 1 punt, groen = 2 punten)
D. Een LEGO minifiguur gebruiken als keeper of als obstakel dat moet worden ontweken.

teacher-game-items

Programmeertips

Hoofdprogramma

SPIKE Extra resources Goal Step03-Program - nl-nl

Differentiatie

Maak deze les wat moeilijker door:

 • De lessen te herhalen met andere teams. Zorg ervoor feedback te geven zodat je leerlingen hun samenwerking kunnen verbeteren.
 • De reken- of taaluitbreiding(en) te gebruiken.

Evaluatiemogelijkheden

Observatiechecklist leraar
Maak een passende schaalverdeling, bijvoorbeeld:

 1. Gedeeltelijk uitgevoerd
 2. Volledig uitgevoerd
 3. Boven verwachting uitgevoerd

Gebruik de volgende succescriteria om de voortgang van je leerlingen te beoordelen:

 • Leerlingen werken tijdens de gehele les samen.
 • Leerlingen hebben specifieke rollen binnen hun team geïdentificeerd.
 • Leerlingen hebben samen problemen opgelost en de ideeën van iedereen daarbij gebruikt.

Zelfevaluatie

Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.

 • Blauw: Ik heb samengewerkt en veel goals gescoord.
 • Geel: Ik heb samengewerkt en een originele uitdaging gecreëerd.
 • Violet: Ik heb samengewerkt om een uitdaging te creëren en we hebben de ideeën van iedereen van het team gebruikt.

Evaluatie door klasgenoten
Moedig de leerlingen aan om anderen feedback te geven door:

 • de leerlingen elkaar een score te laten geven aan de hand van de schaal met gekleurde stenen hierboven.
 • de leerlingen elkaar constructieve feedback te laten geven om in hun volgende les hun groepsprestaties te verhogen.
student-06

Taaluitbreiding

Om de ontwikkeling van de taalvaardigheid te integreren:

 • Vraag je leerlingen de regels van hun uitdaging op te schrijven.
 • Laat ze hun afbeeldingen en tekeningen gebruiken om de regels uit te leggen.

Opmerking: Hiermee wordt de les langer.

Rekenuitbreiding

In deze les ga je belangrijke rekenconcepten verkennen, zoals:

 • Laat je leerlingen het rechtstreekse verband tekenen tussen het niveauvermogen van het programmeerblok en de afgelegde afstand van de schijf.
 • Vraag je leerlingen gegevens te verzamelen over het aantal schoten, aantal schoten op doel, aantal goals en het aantal succesvolle passes en vervolgens statistieken uit deze gegevens te genereren.

Opmerking: Hiermee wordt de les langer.

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Gaan samenwerken om diverse uitdagingen op te lossen
 • Gaan samenwerken om een nieuwe uitdaging te ontwikkelen

LEGO® Education SPIKE Prime set

21e Eeuwse vaardigheden

 • De leerlingen leren dat er verschillende oplossingen en algoritmes bestaan voor hetzelfde probleem. (computational thinking)
 • De leerlingen leren oplossingen verbeteren op basis van ontvangen feedback. (computational thinking)

Kerndoelen PO en VO

 • De leerlingen leren diagrammen gebruiken om oplossingen weer te geven. (VO KD 25)
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (PO KD 45, VO KD 33)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.