BricQ Motion Prime

Bouw voor jou

Laat je creativiteit de vrije loop, maak kennis met het technisch ontwerpproces en maak een bureauhulpje.

45 min
Beginner
Groep 8 tot en met de tweede klas
Hybrid
DesignForYou_LessonThumbnail_FidgetSpinner.png

Overzicht

 • Voor deze les heb je de LEGO® Education Persoonlijke leerkit Prime nodig.-
 • In deze les gaan de leerlingen met het technisch ontwerpproces aan de slag en bouwen en testen ze een prototype van een bepaalde uitvinding om hun werkplek te verbeteren.

Je kunt deze les geven:

 • Als inleidende les bij de module Uitvindersteam.
 • Vóór de les Iets voor iemand ontwerpen, ter voorbereiding op het open project.
 • Aan het eind van de module om de leerervaring en innovatiemogelijkheden voor de leerlingen uit te breiden.
 • De persoonlijke leerkit (PLK) is een set voor thuis. Vraag na welk beleid de school hanteert voor het verdelen van materiaal.
 • In het gedeelte Bijkomende hulpmiddelen van dit lesplan vind je een lespresentatie. Gebruik deze presentatie als leidraad en ondersteuning wanneer de leerlingen met de 5E’s aan de slag gaan.

Concepten technisch ontwerpproces

 • Prototype: Een prototype is een voorbeeldmodel waarmee je kunt kijken of je idee werkt.

 • Testen en evalueren: Een proces waarbij je onderzoekt hoe goed iets werkt. Je test een prototype en evalueert de werking ervan.

Activeren

(10 minuten)

Breng een kort gesprek op gang over de manier waarop ideeën voor nieuwe uitvindingen ontstaan.

 • Tijdens dit gesprek kun je het met je leerlingen over uitvindingen hebben, zodat iedereen weet waar het over gaat, en kun je de criteria voor de uitvindingsactiviteit opstellen.

Stel vragen als:

 • Hoe ontstaan ideeën voor nieuwe uitvindingen? (Mogelijke antwoorden: als je een probleem wilt oplossen, door te brainstormen.)
 • Welke nuttige uitvindingen gebruik je in het dagelijks leven?
 • Hoe is het idee voor die uitvinding volgens jou ontstaan? (Moedig de leerlingen aan om de geopperde uitvindingen te koppelen aan een probleem waar ze tegenaan zijn gelopen. Dit zal hen helpen bij de les ‘Bouw voor jou’.)

Laat de leerlingen de pagina Activeren in de lespresentatie zien.

 • Op deze pagina staan voorbeeldmodellen van LEGO bureauhulpjes. Gebruik deze modellen om het gesprek gaande te houden en gebruik ze later in de les als inspiratiebron.
DesignForYou-Engage1.png

Breng het gesprek weer op gang met discussiepunten en vragen als:

 • Vertel de leerlingen dat deze LEGO modellen prototypes zijn van bureauhulpjes.
 • Wat is een prototype? (Mogelijk antwoord: een prototype is een eenvoudige voorbeelduitwerking van een ontwerpidee.)

Stuur de leerlingen zo dat ze erachter komen dat uitvindingen meestal ontstaan uit noodzaak. Stel vragen en gebruik discussiepunten als:

 • Beschrijf je werkplek.
 • Wat voor soort activiteiten doe je op je werkplek?
 • Wat heb je allemaal nodig op je werkplek?
 • Wat kun je maken om je werkplek te verbeteren?

Hybride leertips voor de fase Activeren

Synchroon

 • Breng tijdens de les een virtueel klassikaal gesprek op gang. Zorg ervoor dat je zelf zo min mogelijk aan het woord bent. Moedig de leerlingen aan om zelf vragen te stellen en antwoorden te geven. Gebruik een online stemtool of chatfunctie om iedereen bij het gesprek te betrekken.

Asynchroon

 • Laat de pagina Activeren in de lespresentatie zien en bepaal of de leerlingen hun antwoorden alleen met jou moeten delen of op een discussieforum voor de hele klas moeten zetten. Een online discussieforum is ideaal om klasgenoten met elkaar in discussie te laten gaan zonder dat iedereen op hetzelfde moment aanwezig hoeft te zijn.

Onderzoeken

(15 minuten)

 • Laat de leerlingen hun persoonlijke leerkit openmaken en de stenen bekijken.
 • Vertel ze dat ze zelfstandig een prototype van een bureauhulpje moeten bouwen.
 • Er zijn geen bouwinstructies. De leerlingen kunnen de inspiratiemodellen op de pagina Activeren in de lespresentatie gebruiken of hun eigen model bouwen.
 • Laat ze de ontwerpcyclus op de pagina Onderzoeken in de lespresentatie bekijken. Laat de leerlingen brainstormen en ideeën voor hun bureauhulpje bedenken. Laat ze vervolgens een prototype maken en deze testen en evalueren. Het kan zijn dat ze de verschillende stappen van de ontwerpcyclus twee of drie keer moeten doorlopen om tot een goed werkende oplossing te komen.
 • Herinner de leerlingen eraan dat ze een prototype maken en dus niet een model dat helemaal af en perfect is. Er is geen goede of foute bouwstijl.

Hybride leertips voor de fase Onderzoeken
Maak hier een groepsactiviteit van. Leerlingen vinden het geweldig om samen met klasgenoten te bouwen.

Synchroon

 • Als de leerlingen de les online volgen, kun je er een klassenactiviteit van maken of de leerlingen in kleine groepjes opsplitsen en in break-outrooms laten werken.

Asynchroon

 • Moedig de leerlingen aan om met de hulp van een gezinslid thuis een eigen werkplek te creëren waar ze de activiteiten kunnen uitvoeren. Een goed verlicht, vlak en netjes opgeruimd oppervlak is de ideale bouw- en testplek. Houd er rekening mee dat iedere leerling een andere thuissituatie heeft.

Uitleggen

(10 minuten)

 • Laat de leerlingen in tweetallen hun uitvindingen delen en toelichten.
 • Op de pagina Uitleggen in de lespresentatie staan voorbeeldzinnen die de leerlingen kunnen gebruiken wanneer ze feedback geven of willen krijgen.
 • Herinner de leerlingen eraan dat ze elkaar aankijken, op een vriendelijke toon praten en specifieke voorbeelden geven wanneer ze feedback geven. Moedig ze aan om na te denken over manieren waarop ze hun uitvindingen kunnen verbeteren aan de hand van de feedback die ze hebben ontvangen.

Deze voorbeeldzinnen kun je gebruiken als je feedback geeft:

 • Ik ben echt onder de indruk van....
 • Ik wil graag meer weten over...
 • Ik had hetzelfde idee...
 • Ik had een ander idee...
 • Ik stel voor...

Deze voorbeeldzinnen kun je gebruiken als je feedback wilt krijgen:

 • Bedenk over welk onderdeel van je uitvinding je graag feedback zou willen krijgen.
 • Vertel me eens wat je vindt van...
 • Hoe zou ik mijn uitvinding volgens jou kunnen verbeteren?
 • Zijn er nog andere dingen die je me zou willen vertellen?

Nadat de leerlingen elkaar feedback hebben gegeven, vraag je ze om te beschrijven hoe ze het technisch ontwerpproces hebben aangepakt.

Stel vragen als:

 • Hoe heb je bepaald welk probleem op je werkplek je zou willen oplossen?
 • Hoe heb je het brainstormproces aangepakt?
 • Hoe heb je je uitvindingen getest en geëvalueerd?

Hybride leertips voor de fase Uitleggen

Synchroon

 • Als de leerlingen de les online volgen, kun je samen met hen de voorbeeldzinnen voor feedback op de pagina Uitleggen in de lespresentatie bekijken en de leerlingen in kleine groepjes opsplitsen zodat ze elkaar in break-outrooms feedback kunnen geven.
 • Neem een kijkje in de verschillende break-outrooms en laat de leerlingen een voorbeeld van de gegeven feedback delen zodat je kunt controleren of ze alles goed hebben begrepen.
 • Beantwoord eventuele vragen en ga direct in op misvattingen om de leerlingen meer inzicht in het huidige concept te geven.

Asynchroon

 • Moedig de leerlingen aan om hun mening over de ontvangen feedback met de klas te delen of er een opmerking over te plaatsen in de groepschat.

Uitbreiden

(5 minuten)

 • Laat de leerlingen uitleggen hoe ze hun uitvinding zouden verbeteren en hoe de feedback van klasgenoten hen daarbij heeft geholpen.
 • Op de pagina Uitbreiden in de lespresentatie staan voorbeelden van verbetermogelijkheden voor de LEGO inspiratiemodellen. De leerlingen kunnen deze pagina als inspiratiebron gebruiken voor het verbeteren van hun eigen uitvindingen.
 • Als je LEGO Education SPIKE Prime al eerder hebt gebruikt, kun je de leerlingen laten bedenken hoe ze hun uitvinding in een SPIKE Prime modellen kunnen transformeren en kun je ze hier een tekening van laten maken.
DesignForYou-Elaborate.png

Hybride leertips voor de faseUitbreiden

Synchroon

 • Plan een online klassikaal moment in waarop de leerlingen elkaar kunnen vertellen hoe ze hun oplossingen zouden kunnen verbeteren.

Asynchroon

 • Maak een virtuele galerij zodat de leerlingen elkaars werk kunnen bekijken. Moedig ze aan om foto’s en filmpjes van hun werk te plaatsen en ook de creaties van hun klasgenoten te bekijken.

Evalueren

(5 minuten)

 • Laat alle leerlingen een voorbeeld geven van de manier waarop hun uitvinding hun werkplek heeft verbeterd en laat ze benoemen hoe ze hun oorspronkelijke idee hebben verbeterd.

Laat de leerlingen een gekleurde steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft:

 • Rode steen: Met een beetje hulp kan ik een probleem vaststellen en verschillende ontwerpoplossingen voor dat probleem evalueren.
 • Gele steen: Ik kan uitleggen hoe ik een probleem kan vaststellen en ik kan uitleggen hoe ik verschillende ontwerpoplossingen voor dat probleem kan evalueren.
 • Groene steen: Ik kan anderen uitleggen hoe je een probleem kunt vaststellen en ik kan anderen uitleggen hoe je verschillende ontwerpoplossingen voor dat probleem kunt evalueren.

Hybride leertips voor de fase Evalueren
Je kunt op veel verschillende manieren evalueren: een schriftelijke opdracht, een opgenomen of livepresentatie of een tekening waarmee de leerlingen laten zien hoe goed ze de opdracht hebben begrepen.

Synchroon

 • Breng tijdens de les een virtueel klassikaal gesprek op gang.

Asynchroon

 • Laat de leerlingen hun eigen werk evalueren door ze een schriftelijke opdracht, een opgenomen of livepresentatie of een tekening te laten plaatsen waarmee ze laten zien hoe goed ze de opdracht hebben begrepen.

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Stellen criteria en beperkingen op om een bepaald ontwerpprobleem op te lossen
 • Evalueren verschillende ontwerpoplossingen
 • Analyseren de overeenkomsten en verschillen tussen ontwerpoplossingen en delen hun bevindingen
 • Identificeren mogelijke verbeterpunten voor de gekozen oplossingen
 • LEGO® Education Persoonlijke leerkit Prime(1 per leerling) of andere LEGO stenen of beschikbare materialen voor elke leerling
 • Lespresentatie (zie Bijkomende hulpmiddelen)
 • Papier (2 vellen per leerling)
 • Schrijf- en tekenmateriaal (pennen, potloden, markeerstiften)

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.