SPIKE™ Prime Set

Help!

Een probleem definiëren door een scenario te bekijken.

30-45 min
Beginner
Groep 8 tot en met de tweede klas
lesson-header

Lesplan

1. Voorbereiden

 • Lees het materiaal voor de leerlingen in de LEGO® Education SPIKE app goed door.
 • Als je denkt dat het nodig is, bereid dan een les voor met behulp van het ‘aan de slag’-materiaal in de app. Hiermee raken jouw leerlingen vertrouwd met LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Betrekken (5 min.)

 • Maak gebruik van de ideeën in het deel Start een gesprek hieronder om je leerlingen te betrekken bij een gesprek over deze les.
 • Gebruik de video om de les uit te leggen.

3. Onderzoeken (20 min.)

 • Laat je leerlingen in tweetallen het model van Kiki de hond bouwen.
 • Vraag ze om de eerste programmeerstack uit te voeren en te omschrijven wat ze denken dat er zal gebeuren.
 • Laat ze de tweede programmeerstack uitvoeren.
 • Geef ze een minuut om een lijst te maken met alle mogelijke problemen die Kiki kan hebben met de nieuwe geluiden.

4. Uitleggen (5 min.)

 • Laat elk team samenwerken met een ander team om hun lijsten te vergelijken en te bespreken. Stuur het gesprek in de richting van het definiëren van een probleem.

5. Uitbreiden (10 min.)

 • Vraag de teams een nieuw ‘verhaal’ te creëren en nieuwe problemen te definiëren door hun eigen geluiden te kiezen en hun programma’s daarop aan te passen.
 • Zorg dat er ook nog tijd overblijft voor het opruimen.

6. Evalueren

 • Geef elke leerling feedback over zijn of haar prestaties.
 • Je kunt gebruikmaken van de meegeleverde evaluatierubrieken om dit eenvoudiger te maken.

Start een gesprek

Begin een gesprek over huisdieren door te vragen wie van jouw leerlingen thuis een huisdier hebben. Praat kort over het gedrag van die huisdieren en richt daarbij het gesprek op hoe zij eventuele problemen bij hun huisdieren kunnen vaststellen, bijvoorbeeld:

 • Heeft hun kat wel eens een raar geluid gemaakt?
 • Blaft of gromt hun hond wel eens?

Laat je leerlingen deze video bekijken zodat ze kunnen zien wat ze zo gaan doen.

lesson-header

Bouwtips

Hoe werkt het?
Dit model heeft een kleursensor om de kleur van objecten te detecteren en erop te reageren. De kleursensor kan verschillende kleuren detecteren. Lees meer over de kleursensor in het helpgedeelte van de SPIKE app.

teacher-music

Maak het je eigen
Laat leerlingen hun modellen aan hun eigen smaak aanpassen door stenen en andere elementen uit de klas toe te voegen.

teacher-make-your-own

Programmeertips

Hoofdprogramma

SPIKE Invention-Squad Help Step03-Program - nl-nl

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • De opties waar deze verhalen kunnen plaatsvinden te beperken (bijvoorbeeld in een huis, park of straat)

Maak deze les wat moeilijker door:

 • Eenvoudige en duidelijke opties weg te laten (bijvoorbeeld Kiki blaft omdat de deurbel gaat) en je leerlingen uit te dagen zeer creatieve probleemomschrijvingen te geven
 • De teams ‘verhaalgeluiden’ aan elkaar te laten geven en de leerlingen vervolgens laten vergelijken hoe de verschillende teams problemen definiëren

  ▷ Let op: een ‘verhaal’ is een serie van 3 geluiden, een voor elke kleur steen

 • Je leerlingen het hele ontwerpproces te laten doorlopen nadat zij het probleem hebben gedefinieerd om een oplossing voor het probleem te vinden
 • de taaluitbreiding te gebruiken.

Evaluatiemogelijkheden

Observatiechecklist leraar
Maak een passende schaalverdeling, bijvoorbeeld:

 1. Gedeeltelijk uitgevoerd
 2. Volledig uitgevoerd
 3. Boven verwachting uitgevoerd

Gebruik de volgende succescriteria om de voortgang van je leerlingen te beoordelen:

 • Leerlingen kunnen problemen definiëren op basis van verschillende observaties.
 • Leerlingen kunnen de details van het probleem dat ze hebben geobserveerd bespreken.
 • Leerlingen kunnen het verschil zien tussen het definiëren van een probleem en het definiëren van een oplossing.

Zelfevaluatie

Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.

 • Blauw: Ik heb in alle verhalen van Kiki een probleem gevonden.
 • Geel: Ik heb in alle verhalen van Kiki meerdere problemen gevonden.
 • Violet: Ik heb in alle verhalen van Kiki meerdere problemen gevonden en deze allemaal gedetailleerd beschreven.

Evaluatie door klasgenoten
Moedig de leerlingen aan om anderen feedback te geven door:

 • de leerlingen elkaar een score te laten geven aan de hand van de schaal met gekleurde stenen hierboven.
 • de leerlingen elkaar constructieve feedback te laten geven om in hun volgende les hun groepsprestaties te verhogen.
student-06

Taaluitbreiding

Om de ontwikkeling van de taalvaardigheid te integreren:

 • Laat je je leerlingen hun lijsten op diverse manieren delen:

  ▷ Via een presentatie voor de klas
  ▷ Als onderdeel van een klassengesprek
  ▷ In kleinere groepen van 8-10 leerlingen

 • Vraag je je leerlingen positieve en opbouwende feedback te geven aan de andere teams.

Opmerking: Hiermee wordt de les langer.

Leerlingen die deze les leuk vonden, zijn misschien geïnteresseerd in een van de studierichtingen:

 • Bouw en architectuur (architectuur)
 • Business and Finance (ondernemerschap)
 • Productie en techniek (pre-engineering)

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Gaan een probleem definiëren
 • Gaan criteria opstellen die uiteindelijk tot een oplossing leiden

21e Eeuwse vaardigheden

 • De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren. (computational thinking)
 • De leerlingen leren dat computers data kunnen verzamelen via bijvoorbeeld sensoren. (computational thinking)

Kerndoelen PO en VO

 • De leerlingen leren dat dieren en mensen in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving. (PO KD 41, VO KD 30)
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (PO KD 45, VO KD 33)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.