SPIKE™ Prime Set

Superschoonmaak

Test de efficiëntie van twee verschillende grijperontwerpen en bepaal op basis van specifieke testcriteria wat het beste ontwerp is.

30-45 min
Beginner
Groep 8 tot en met de tweede klas
lesson-header

Lesplan

1. Voorbereiden

 • Lees het materiaal voor de leerlingen in de LEGO® Education SPIKE app goed door.

2. Betrekken (5 min.)

 • Maak gebruik van de ideeën in het deel Start een gesprek hieronder om je leerlingen te betrekken bij een gesprek over deze les.
 • Gebruik de video om de les uit te leggen.

3. Onderzoeken (20 min.)

 • Laat je leerlingen in tweetallen de handcontroller en twee testgrijpers bouwen.
 • Vraag ze om het testprogramma uit te voeren om een idee te krijgen van hoe de grijpers werken.

4. Uitleggen (10 min.)

 • Laat je leerlingen hun grijpers testen door:
  o Voorwerpen met verschillende afmetingen maar met hetzelfde gewicht te grijpen (test 1)
  o Voorwerpen met verschillend gewicht maar met dezelfde afmetingen te grijpen (test 2)
 • Herinner ze eraan de testresultaten te noteren in hun testtabellen.

5. Uitbreiden (10 min.)

 • Breng een gesprek op gang over de testresultaten.
 • Vraag je leerlingen voorwerpen uit de klas te verzamelen en te voorspellen welke grijper het beste is bij het oppakken van de voorwerpen.
 • Zorg dat er ook nog tijd overblijft voor het opruimen.

6. Evalueren

 • Geef elke leerling feedback over zijn of haar prestaties.
 • Je kunt gebruikmaken van de meegeleverde evaluatierubrieken om dit eenvoudiger te maken.

Start een gesprek

Begin een gesprek over testen door relevante vragen te stellen, zoals:

 • Waarom gebruiken mensen grijpers om afval op te rapen?
 • Op welke manier kun je uitvinden welke grijper het beste is?
 • Hebben jullie ooit online productbeoordelingen bekeken?

Je kunt overwegen een online productbeoordelingsvideo laten zien om de betrokkenheid te vergroten.

Laat je leerlingen deze video bekijken zodat ze kunnen zien wat ze zo gaan doen.

lesson-header

Bouwtips

Samen bouwen
Verdeel de bouwtaken van elk team om ervoor te zorgen dat iedereen actief betrokken wordt:

 • Leerling A: Grijper 1
 • Leerling B: Grijper 2 en controller
teacher-2parts

Ontworpen om te grijpen

Grijper 1 is ontworpen om lichte, flexibele objecten vast te pakken. Vanwege de flexibele klauw is hij niet geschikt om grote, zware en gladde objecten vast te pakken.

Grijper 2 is ontworpen om grote, zware objecten te vast te pakken. Vanwege de gespleten klauw kan hij geen kleine objecten pakken.

teacher-2grabbers

Gewone voorwerpen gebruiken
Voor het testen kun je alle beschikbare voorwerpen gebruiken. Je kunt je leerlingen ook hun eigen objecten laten uitkiezen uit het klaslokaal.

Suggesties voor lichte objecten met verschillende afmetingen:

 • LEGO steen (klein)
 • Prop papier (medium)
 • Lege plastic fles (groot)

Suggesties voor middelgrote objecten met verschillende gewichten:

 • Prop papier (licht)
 • Stapel LEGO wielen (medium)
 • Appel (of andere ronde vrucht) (zwaar)
teacher-objects

Programmeertips

Hoofdprogramma

SPIKE Invention-Squad Super-Cleanup Step04-Program - nl-nl

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Het testen te beperken tot 2 objecten (bijvoorbeeld een groot voorwerp, zoals een fles, en een klein voorwerp, zoals een pen)

Maak deze les wat moeilijker door:

 • Je leerlingen hun eigen testcriteria te laten opstellen
 • Je leerlingen hun eigen grijpers te laten ontwerpen en vervolgens nieuwe tests uit te voeren met hun eigen ontwerpen
 • de reken- of taaluitbreiding(en) te gebruiken.

Evaluatiemogelijkheden

Observatiechecklist leraar
Maak een passende schaalverdeling, bijvoorbeeld:

 1. Gedeeltelijk uitgevoerd
 2. Volledig uitgevoerd
 3. Boven verwachting uitgevoerd

Gebruik de volgende succescriteria om de voortgang van je leerlingen te beoordelen:

 • Leerlingen kunnen testcriteria identificeren.
 • Leerlingen kunnen een eerlijke test uitvoeren.
 • Leerlingen kunnen conclusies trekken op basis van hun testresultaten en deze duidelijk verwoorden.

Zelfevaluatie

Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.

 • Blauw: Ik heb succesvol een grijper getest.
 • Geel: ik heb succesvol twee grijpers getest.
 • Violet: Ik heb succesvol twee grijpers getest en mijn testresultaten gebruikt om het beste ontwerp te bepalen.

Evaluatie door klasgenoten
Moedig de leerlingen aan om anderen feedback te geven door:

 • de leerlingen elkaar een score te laten geven aan de hand van de schaal met gekleurde stenen hierboven.
 • de leerlingen elkaar constructieve feedback te laten geven om in hun volgende les hun groepsprestaties te verhogen.
student-08

Taaluitbreiding

Om de ontwikkeling van de taalvaardigheid te integreren:

 • Laat je je leerlingen een presentatie of een video maken over de voor- en nadelen van elke grijper.
 • Vraag je je leerlingen hun video’s te uploaden naar geschikte kanalen en de opmerkingen als feedback te gebruiken.

Opmerking: Hiermee wordt de les langer.

Rekenuitbreiding

Om de ontwikkeling van de rekenvaardigheid te integreren:

 • Introduceer je het begrip gewichtsfactor als manier om voorwerpen te evalueren. Voorbeeld: effectiviteit kan gemeten worden volgens de gewogen criteria 25% esthetiek, 20% kosten, 5% draagbaarheid en 50% gewicht. Leg uit dat de som van alle gewichtsfactoren 100% moet zijn.
 • Laat je leerlingen elke grijper een score geven (-1 of +1 punt) voor elk van deze extra criteria en vervolgens de weegfactoren toepassen.

Opmerking: Hiermee wordt de les langer.

Leerlingen die deze les leuk vonden, zijn misschien geïnteresseerd in een van de studierichtingen:

 • Land- en tuinbouw (tuinbouwwetenschappen)
 • Business and Finance (ondernemerschap)
 • Productie en techniek (machinetechnologie)

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Gaan evaluatiecriteria bepalen voor twee ontwerpen
 • Gaan twee ontwerpen testen met behulp van objecten met verschillende vormen en afmetingen
 • Gaan aanbevelingen doen over het beste ontwerp

LEGO® Education SPIKE Prime set
Lege plastic fles
Prop papier
Appel (of object met ongeveer hetzelfde gewicht)

21e Eeuwse vaardigheden

 • De leerlingen leren dat er verschillende oplossingen en algoritmes bestaan voor hetzelfde probleem. (computational thinking)

Kerndoelen PO en VO

 • De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. (PO KD 44)
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (PO KD 45, VO KD 33)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.