SPIKE™ Prime Set

Automatiseer het!

Creëer en programmeer een automatische helper die het juiste pakketje kan identificeren op basis van de kleur.

120+ min.
Intermediair
Groep 8 tot en met de tweede klas
lesson-header

Lesplan

1. Voorbereiden

 • Lees het materiaal voor de leerlingen in de LEGO® Education SPIKE app goed door.
 • Zoek een plekje om de modellen tot de volgende les neer te kunnen zetten.
 • Bereid een uitvindersnotitieboekje voor met vragen erin om jouw leerlingen te helpen hun werk bij te houden. Kijk voor inspiratie in het meegeleverde uitvindersnotitieboekje.

Deel A

2. Betrekken (10 min.)

 • Maak gebruik van de ideeën in het deel Start een gesprek hieronder om je leerlingen te betrekken bij een gesprek over deze les.
 • Leg de les uit en merk op dat dit project 2 à 3 lessen in beslag zal nemen.

3. Onderzoeken (35-55 min.)

 • Leg het probleem uit dat jouw leerlingen gaan proberen op te lossen.
 • Geef ze wat tijd om over oplossingen te brainstormen.
  *Vraag ze om een pseudocode te maken voor de acties die zij willen gaan programmeren.
 • Laat ze in tweetallen hun automatische helper bouwen.

4. Uitleggen (10 min.)

 • Zorg ervoor dat jouw leerlingen tijdens het ontwikkelen van hun oplossingen de problemen waar zij tegenaan lopen identificeren en vastleggen.

Deel B

5. Uitbreiden (60 min.)

 • Laat jouw leerlingen hun programma’s afronden. Zorg ervoor de samenwerking tussen de teams te bevorderen.
 • Vraag elk team hun oplossing aan de klas te presenteren.
 • Zorg dat er ook nog tijd overblijft voor het opruimen.

6. Evalueren

 • Geef elke leerling feedback over zijn of haar prestaties.
 • Je kunt gebruikmaken van de meegeleverde evaluatierubrieken om dit eenvoudiger te maken.

Start een gesprek

Begin een gesprek over robots door relevante vragen te stellen, zoals:

 • Hoe werken fabrieksrobots?
 • Wat detecteren zij? Kleuren? Vormen? Afmetingen?
 • Wat voor soort gemotoriseerd mechanisme gebruikt een fabrieksrobot?
 • Hoe weet de robot waar hij is?
 • Welke ontwerpkenmerken zorgen ervoor dat de bewegingen van de robot nauwkeurig en herhaalbaar zijn?

Je kunt terugverwijzen naar de les Ideeën op de LEGO manier om het geheugen van jouw leerlingen op te frissen over ideeën genereren.

Bouwtips

Oplossingen met een open einde
Dit project is zo ontwikkeld dat elke leerling of team een eigen oplossing kan vinden.

Voorbeeldoplossing
Dit idee kun je gebruiken ter inspiratie voor het ontwerpproces van jouw leerlingen.

teacher-example
lesson-header

Combineren van modellen
Breng de klas samen door alle creaties te combineren.

teacher-combine

Programmeertips

Hoofdprogramma

SPIKE Kickstart your business Automate it Teacher Solution - nl-nl

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Je leerlingen de voorbeeldoplossing te laten bouwen en deze vervolgens te verbeteren

Maak deze les wat moeilijker door:

 • Je leerlingen zo veel mogelijk verschillende functies te laten programmeren als ze maar kunnen verzinnen
 • Een paar teams te vragen bestelkarren te bouwen om te verbinden met de fabriekrobots om zo de grootste geautomatiseerde fabriek ooit te creëren!

Evaluatiemogelijkheden

Observatiechecklist leraar
Maak een passende schaalverdeling, bijvoorbeeld:

 1. Gedeeltelijk uitgevoerd
 2. Volledig uitgevoerd
 3. Boven verwachting uitgevoerd

Gebruik de volgende succescriteria om de voortgang van je leerlingen te beoordelen:

 • Leerlingen kunnen de belangrijkste onderdelen van een probleem identificeren.
 • Leerlingen kunnen zelfstandig een werkende en creatieve oplossing ontwikkelen.
 • Leerlingen kunnen hun ideeën duidelijk communiceren.

Zelfevaluatie

Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.

 • Blauw: Het is me gelukt een automatische helper te creëren.
 • Geel: Het is me gelukt een automatische helper te creëren die het probleem creatief oplost.
 • Violet: Het is me gelukt een automatische helper te creëren die het probleem creatief oplost en ik heb mijn ideeën duidelijk gepresenteerd.

Evaluatie door klasgenoten
Moedig de leerlingen aan om anderen feedback te geven door:

 • de leerlingen elkaar een score te laten geven aan de hand van de schaal met gekleurde stenen hierboven.
 • de leerlingen elkaar constructieve feedback te laten geven om in hun volgende les hun groepsprestaties te verhogen.
student-07

Taaluitbreiding

Om de ontwikkeling van de taalvaardigheid te integreren:

 • Vraag je leerlingen tekst, afbeeldingen, schetsen, enzovoort te gebruiken om hun ontwerpproces vast te leggen. Ze creëren daarmee een uitvindersnotitieboekje waarin hun werk wordt vastgelegd.
 • Laat ze hun projecten presenteren aan een groter publiek (bijvoorbeeld voor de hele school of door online video’s te publiceren).
 • Vraag je leerlingen een website te maken waarop zij hun fabriek of bedrijf presenteren.

Leerlingen die deze les leuk vonden, zijn misschien geïnteresseerd in een van de studierichtingen:

 • Business and Finance (ondernemerschap)
 • Informatietechnologie (IT-toepassingen)
 • Productie en techniek (machinetechnologie)

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Gaan computational thinking-vaardigheden gebruiken om een complete oplossing voor een probleem te maken

LEGO® Education SPIKE Prime set

21e Eeuwse vaardigheden

 • De leerlingen leren dat computers data verzamelen vanuit bijvoorbeeld sensoren en applicatiesoftware. (computational thinking)
 • De leerlingen leren een groot probleem op te delen in deelproblemen en daarvoor deeloplossingen te bedenken. (computational thinking)
 • Leerlingen leren gebruik te maken van logische redeneren om de output te kunnen voorspellen op basis van de input. (computational thinking)

Kerndoelen PO en VO

 • De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. (PO KD 44)
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (PO KD 45, VO KD 32, 33)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.