SPIKE™ Prime Set

Plaats je bestelling

Bekijk een handleidingsvideo om de acties van een ‘kwaliteitscontrolerobot’ na te bootsen.

30-45 min
Beginner
Groep 8 tot en met de tweede klas
lesson-header

Lesplan

1. Voorbereiden

 • Lees het materiaal voor de leerlingen in de LEGO® Education SPIKE app goed door.
 • Als je denkt dat het nodig is, bereid dan een les voor met behulp van het ‘aan de slag’-materiaal in de app. Hiermee raken jouw leerlingen vertrouwd met LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Betrekken (5 min.)

 • Maak gebruik van de ideeën in het deel Start een gesprek hieronder om je leerlingen te betrekken bij een gesprek over deze les.
 • Gebruik de video om de les uit te leggen.

3. Onderzoeken (20 min.)

 • Laat je leerlingen in tweetallen de ‘kwaliteitscontrole’-robot bouwen.
 • Vraag ze het programma uit te voeren om er zeker van te zijn dat hun robot goed werkt.

4. Uitleggen (5 min.)

 • Vertel je leerlingen dat zij de video zo vaak als nodig is kunnen bekijken om zo alle acties van de robot te kunnen identificeren.
 • Laat ze de meegeleverde pseudocode gebruiken om een nieuwe programmeerstack te creëren.

5. Uitbreiden (15 min.)

 • Vraag je leerlingen de tweede video te bekijken en de nieuwe acties van de robot te identificeren.
 • Laat ze de pseudocode en nieuwe programmeerstacks schrijven.
 • Vraag ze na te denken over de relatie tussen de nauwkeurigheid van hun pseudocode en de effectiviteit van hun programma.
 • Zorg dat er ook nog tijd overblijft voor het opruimen.

6. Evalueren

 • Geef elke leerling feedback over zijn of haar prestaties.
 • Je kunt gebruikmaken van de meegeleverde evaluatierubrieken om dit eenvoudiger te maken.

Start een gesprek

Begin een gesprek over het ontleden van problemen door relevante vragen te stellen, zoals:

 • Kun je voorbeelden geven van wanneer jij ontleden hebt gebruikt om problemen in jouw dagelijkse leven op te lossen?
 • Kun je beschrijven wat ontleden is met als voorbeelden een recept, een videogame spelen of een wiskundesom oplossen?

Laat je leerlingen deze video bekijken zodat ze kunnen zien wat ze zo gaan doen.

lesson-header

Bouwtips

Samen bouwen
Verdeel de bouwtaken van elk team om ervoor te zorgen dat iedereen actief betrokken wordt:

 • Leerling A: Ideedetector
 • Leerling B: Robothoofd
teacher-tandem-build

De motoren op de juiste manier uitlijnen
Om ervoor te zorgen dat deze les zo verloopt als de bedoeling is, moet je ervoor zorgen dat jouw leerlingen de motoren op de juiste plek hebben geplaatst.

teacher-align-motor

Gevoeligheid kleursensor
De kleursensor detecteert vingers als ‘magenta gekleurd’. Als er een steen voor de sensor gelegd wordt, zorg er dan voor dat de leerling zijn of haar vingers achter de steen houdt.

teacher-read-colors

Programmeertips

teacher-pseudo

Hoofdprogramma

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step03-Program - nl-nl

Mogelijke oplossing

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step04-Hint - nl-nl

Overige programma’s

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Teacher-Solution - nl-nl

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Meer tijd te besteden aan het uitleggen van pseudocode om vervolgens met enkele concrete voorbeelden te oefenen (bijvoorbeeld een recept maken, iemand aanwijzingen geven)
 • Een vel met pseudocode-ideeën voor te bereiden ter inspiratie voor je leerlingen

Maak deze les wat moeilijker door:

 • Zelf een video te maken van de bewegingen van de ‘kwaliteitscontrole’-robot die jouw leerlingen kunnen gebruiken om het ontleden te oefenen

  ▷ Laat als alternatief jouw leerlingen video’s voor elkaar maken

Evaluatiemogelijkheden

Observatiechecklist leraar
Maak een passende schaalverdeling, bijvoorbeeld:

 1. Gedeeltelijk uitgevoerd
 2. Volledig uitgevoerd
 3. Boven verwachting uitgevoerd

Gebruik de volgende succescriteria om de voortgang van je leerlingen te beoordelen:

 • Leerlingen kunnen pseudocode gebruiken om programmeerstacks te creëren.
 • Leerlingen kunnen problemen (acties) in pseudocode omzetten.
 • Leerlingen kunnen acties programmeren met behulp van hun eigen pseudocode.

Zelfevaluatie

Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.

 • Blauw: Het is me gelukt een actie uit de video te repliceren.
 • Geel: Het is me gelukt meerdere acties uit de video te repliceren.
 • Violet: Het is me gelukt meerdere acties uit de video te repliceren en mijn eigen pseudecode te maken voor alle programmeerstacks.

Evaluatie door klasgenoten
Moedig de leerlingen aan om anderen feedback te geven door:

 • de leerlingen elkaar een score te laten geven aan de hand van de schaal met gekleurde stenen hierboven.
 • de leerlingen elkaar constructieve feedback te laten geven om in hun volgende les hun groepsprestaties te verhogen.
student-06

Taaluitbreiding

Om de ontwikkeling van de taalvaardigheid te integreren:

 • Laat je je leerlingen een videotutorial van 2 minuten of een gebruikersgidsje maken waarin wordt uitgelegd hoe de ‘kwaliteitscontrole’-robot moet worden ingesteld en geprogrammeerd.

Opmerking: Hiermee wordt de les langer.

Leerlingen die deze les leuk vonden, zijn misschien geïnteresseerd in een van de studierichtingen:

 • Informatietechnologie (computerprogrammering)
 • Productie en techniek (machinetechnologie)
 • Productie en techniek (pre-engineering)

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Gaan ontleedvaardigheden gebruiken om een complex probleem te verdelen in kleinere onderdelen

LEGO Education SPIKE Prime set

21e Eeuwse vaardigheden

 • De leerlingen leren dat programmeren de brug vormt tussen algoritmes en computers. (computational thinking)
 • De leerlingen leren een groot probleem op te delen in deelproblemen en daarvoor deeloplossingen te bedenken. (computational thinking)

Kerndoelen PO en VO

 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (PO KD 45, VO KD 32, 33)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.