SPIKE™ Prime Set

Registreer je bewegingen

Combineer grafiekwaarden en verken foutmarges op kwalitatieve wijze.

30-45 min
Gevorderd
Groep 8 tot en met de tweede klas
Stretch with Data - Lesson header

Activeren

(Vóór de les, 20 min.)

 • In deze les streamen je leerlingen stamp-, rol- en gier waarden waarmee ze in realtime een lijngrafiek gaan opstellen. Ze gebruiken deze grafiek om hun bewegingen te coördineren en controleren of hun gestreamde gegevens overeenkomen met de vooraf opgestelde grafiek.

 • De stamp-, rol- en gier waarden geven informatie over de kantelhoeken op de drie assen van een object:

  • Stamp: kantelhoek op de y-as
  • Rol: kantelhoek op de z-as
  • Gier: kantelhoek op de x-as
 • Gebruik verschillende materialen om de interesse van je leerlingen voor stamp-, rol- en gier waarden te wekken.

Start een gesprek

Begin een gesprek door vragen te stellen over het onderwerp van de les. Enkele suggesties:

 • Welke manieren zijn er om te bepalen of een beweging wel of niet nauwkeurig is?
 • Hoe kun je waarden omzetten in grafieken om de werkelijke beweging weer te geven?

Laat de leerlingen hierover nadenken en een hypothese opstellen.

Onderzoeken

(Tijdens de les, 30 min.)

 • Laat de leerlingen een yogaring bouwen. Ze kunnen hun eigen model maken of de bouwinstructies in de app voor het yogaringmodel volgen.
 • Leg uit dat dit apparaat de stamp-, rol- en gierhoeken voor verschillende bewegingen zal vastleggen.
 • Laat de leerlingen hun modellen testen met behulp van het voorgestelde programma in de SPIKE app. Voor de eerste beweging moeten de leerlingen de ring voor zich houden (de ledmatrix op de Hub moet naar de ogen van de leerling wijzen) en vervolgens naar een positie boven hun hoofd bewegen (zie video).
 • Laat ze de stamphoek op de grafiek in een bepaalde tijd bestuderen en noteren wat hen opvalt.

Uitleggen

(Tijdens de les, 15 min.)

 • Geef de leerlingen wat tijd om hun programma zo aan te passen dat het andere waarden bijhoudt.
 • Laat ze uitvogelen hoe ze hun bewegingen op de tweede, vooraf opgestelde grafiek kunnen laten aansluiten.
 • Zorg ervoor dat ze opmerken dat de snelheid van de beweging van invloed is op de ‘vorm’ van de grafiek.

Uitbreiden

(Na de les, 20 min.)

 • Als de leerlingen hun SPIKE Prime set nog hebben, laat je ze de opdrachten in de SPIKE app uitvoeren voor een praktijkgerichte uitbreiding op de les, bijvoorbeeld:
  • De laatste, vooraf opgestelde grafiek geeft twee waarden tegelijkertijd weer. De leerlingen moeten beide bewegingen combineren tot één lange rek- en streksessie.
 • Als de leerlingen hun set niet meer hebben, laat je ze hun uitvindersnotitieboekje verder invullen of geef je ze een van de onderstaande uitbreidingsopdrachten. De meeste uitbreidingsopdrachten kunnen worden uitgevoerd met de gegevens die de leerlingen tijdens de praktijksessies hebben verzameld
 • Houd een bespreekmoment waarin de leerlingen van gedachten wisselen en de resultaten van hun experimenten bespreken. Je bepaalt zelf welke methode of welk hulpmiddel je hiervoor het handigst vindt (bijvoorbeeld klassikaal of online).

Evalueren

 • Geef elke leerling feedback over zijn of haar prestaties.
 • Je kunt gebruikmaken van de meegeleverde evaluatierubrieken om dit eenvoudiger te maken.

Evaluatiemogelijkheden

Observatiechecklist leerkracht
Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling, bijvoorbeeld:

 • Gedeeltelijk uitgevoerd
 • Volledig uitgevoerd
 • Boven verwachting uitgevoerd

Gebruik de volgende criteria om de ontwikkeling van je leerlingen te beoordelen:

 • De leerlingen kunnen een apparaat zo programmeren dat het gegevens op een lijngrafiek kan plotten.
 • De leerlingen kunnen de beweging van een fysiek apparaat vergelijken met de lijngrafiek die wordt gegenereerd.
 • De leerlingen kunnen de begrippen stamp-, *rol- * en gierhoek uitleggen.

Zelfevaluatie
Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.

 • Blauw: Ik kan gegevens omzetten in een grafiek met behulp van het programma in de app.
 • Geel: Ik kan mijn eigen experiment maken met behulp van een lijngrafiek.
 • Violet: Ik kan mijn eigen experiment maken, een lijngrafiek gebruiken en conclusies trekken op basis van de grafiek.

Evaluatie van de klasgenoten

Moedig de leerlingen aan om anderen feedback te geven door:

 • de leerlingen elkaar een score te laten geven aan de hand van de schaal met gekleurde stenen hierboven.
 • de leerlingen te vragen om constructieve feedback aan elkaar te geven, zodat ze hun eigen prestaties tijdens de volgende les kunnen verbeteren. Dit is een goed moment om hulpmiddelen voor videoconferencing of blogs in te zetten om zo in te spelen op gecombineerd leren.
assessment-general.png

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • de leerlingen het experiment met alleen de Hub te laten uitvoeren, waarbij ze de Hub in de juiste positie moeten houden
 • de leerlingen het voorgestelde programma in de SPIKE app zo te laten aanpassen dat het bij hun model past.

Maak deze les wat moeilijker door:

 • de leerlingen hun eigen yogaring te laten bouwen
 • de leerlingen de yogabewegingen van een klasgenoot in een grafiek te laten zetten, hun grafieken te laten delen en vervolgens elkaars bewegingen na te laten doen aan de hand van de gegevens in de grafiek
DIFF.png

Tips

Bouwtips

45678_Science_04.png

Programmeertips

Deze les dient te worden afgespeeld terwijl er verbinding is met de Hub via USB of Bluetooth. Tijdens de verbinding worden de gegevens die door de Hub worden verzameld rechtstreeks naar je apparaat gestreamd en in realtime op de lijngrafiek weergegeven.

Hoofdprogramma

SPIKE Prime Science Stretch with data - STEP03 - nl-nl

Programma voor de oplossing

SPIKE Stretch with Data - Solution - en

Tips voor wetenschappelijke gegevens
Hieronder vind je een voorbeeld van de gegevens waarmee leerlingen tijdens dit experiment te maken kunnen krijgen.

DATA-Example.png

Uitbreidingen

Rekenuitbreiding

Ontwikkeling van de rekenvaardigheid:

 • Laat de leerlingen aan de hand van de voorbeeldgegevens voor deze les (of je eigen gegevens) beschrijven hoe de beweging eruit zal zien als de grafiek een rechte lijn weergeeft en hoe de beweging eruit zal zien als er een curve zichtbaar is
 • Laat de leerlingen voor een deel van de lijn in hun grafiek aan de hand van de voorbeeldgegevens of andere gegevens de wiskundige beschrijving vinden in de vorm van y = mx + b.
 • Laat de leerlingen deze eerstegraads vergelijkingen (y=mx+b) zowel handmatig als met behulp van een digitaal hulpmiddel vinden.

Noot: dit neemt extra tijd in beslag.

MATH.png

Taaluitbreiding

Ontwikkeling van de taalvaardigheid:

 • Laat de leerlingen digitale media gebruiken om uitleg over deze les en hun bevindingen te geven. Ze kunnen dit doen door:
  • Een video te produceren
  • Foto’s en opmerkingen te plaatsen via een leeromgeving (indien beschikbaar)
  • Contact op te nemen met een yogadocent om erachter te komen of een apparaat als het yogaringmodel nuttig zou kunnen zijn

Noot: dit neemt extra tijd in beslag.

LA.png

Carrièrelinks

Leerlingen die deze les leuk vonden, zijn misschien geïnteresseerd in een van de studierichtingen:

 • Paramedische beroepen
 • Techniek en technologie

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:
• maken een programma om kennis te maken met het LEGO® Education SPIKE Prime hulpmiddel voor lijngrafieken
• maken een grafiek aan de hand van echte sensorgegevens
• vergelijken grafiekcurves met werkelijke bewegingen

• LEGO® Education SPIKE Prime set
• Apparaat met de LEGO Education SPIKE app

21e Eeuwse vaardigheden/computational thinking

• De leerlingen leren door testen en aanpassen een zo optimaal mogelijk ontwerp maken;
• De leerlingen leren digitale tools kiezen en gebruiken om een ontwerpproces vorm te geven.
• De leerlingen leren data verzamelen, transformeren, analyseren en visualiseren.
• De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren.
• De leerlingen ontwikkelen inzicht in de mogelijkheden van de computer voor het uitvoeren van (zichzelf herhalende of eentonige) taken.

Kerndoelen PO en VO

• De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (PO KD 45, VO KD 33)
• De leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld. (PO KD 42, 45, VO KD 29)
• De leerlingen leren te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie. (VO KD 32)
• De leerlingen leren informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen, grafieken en formules te gebruiken om greep te krijgen op verbanden tussen grootheden en variabelen. (VO KD 25)
• De leerlingen leren gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en visualiseren en gegevens, representaties en conclusies kritisch te beoordelen. (VO KD 27)
• De leerlingen leren deel te nemen aan overleg, planning en discussie in een groep en leren een mondelinge presentatie te geven van hun bevindingen, ondersteund door multimedia. (PO KD 1,2, VO KD 6,7)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.