SPIKE™ Prime Set

Bergopwaarts

Maak een grafiek van het energieverbruik om potentiële energie te krijgen.

30-45 min.
Expert
Groep 8 tot en met de tweede klas
This is Uphill - Lesson Header

Voorbereiden op gecombineerd leren

(Voor de les)

 • Als je denkt dat het nodig is, bereid dan een les voor met behulp van het ‘aan de slag’-materiaal in de app. Hiermee raken jij en je leerlingen vertrouwd met SPIKE Prime.

 • Bekijk de lesvideo op deze pagina.

 • Lees het lesmateriaal voor leerlingen door via de link op deze pagina of in de SPIKE app.

 • Zorg voor:

  • Geschikte hulpmiddelen en de juiste locatie. Het bekijken van een video, een tekstboek lezen of een praktische opdracht voorbereiden zijn activiteiten die eenvoudig thuis kunnen worden gedaan. Het uitvoeren van het experiment en het verzamelen van gegevens zijn gemakkelijker klassikaal te doen.
  • Verschillende hulpmiddelen om te gebruiken en diverse opties voor differentiatie. Hierdoor zullen leerlingen actiever aan de les deelnemen en meer nieuwe kennis opdoen.
  • Verschillende methoden om online samen te werken. Hier zijn een aantal voorbeelden:
   • Videoconferencing
   • Blogs, chats of berichten op een tijdlijn
   • Digitale versies van leerlingenwerkbladen
  • Een aangepast lesverloop, aangezien niet de hele les klassikaal zal worden gegeven. Hieronder vind je een voorbeeld van een lesverloop.
 • Hieronder vind je andere manieren om het lesverloop aan te passen aan de behoeften van de leerlingen:
  • Laat de leerlingen de video’s bekijken waarin wordt uitgelegd wat ze gaan doen. Je kunt hun de tip geven om de SPIKE app of de URL naar het leerlingenwerkblad te gebruiken.
  • Gebruik eventueel andere materialen over dit onderwerp die je al hebt klaarliggen.
  • Pas het uitvindersnotitieboekje voor leerlingen zo aan dat ze hun leerervaring zelf kunnen voorbereiden en hun bevindingen kunnen noteren (zie Bijkomende hulpmiddelen).
  • Inspireer de leerlingen aan de hand van de lesoverzichten (een gebruiksvriendelijk overzicht van één pagina om af te drukken) met een open uitdaging (zie Bijkomende hulpmiddelen).

Activeren

(Voor de les (20 min.))

 • Deze les staat in het teken van energieoverdracht. De leerlingen ontdekken dat een fietser energie nodig heeft om op een constante snelheid (i.e. constante kinetische energie) bergopwaarts te kunnen fietsen (i.e. om potentiële energie te krijgen). Voor deze les wordt een model van een elektrische fiets gebruikt. De energie wordt gegenereerd door een toename in het energieverbruik van de motor. In de praktijk wordt deze energie opgewekt wanneer de fietser zelf een extra inspanning levert.
 • Gebruik verschillende materialen om de interesse van je leerlingen voor energieoverdracht te wekken.

Start een gesprek

Begin een gesprek door vragen te stellen over het onderwerp van de les. Enkele suggesties:

 • Wat gebeurt er met je snelheid als je een heuvel opgaat?
 • Wat voor soort energie krijg je als je bergopwaarts gaat?
 • Wat moet je doen om op de fiets hellingopwaarts een constante snelheid te laten behouden?
 • Waarom denk je dat dat het geval is?

Laat de leerlingen hierover nadenken en een hypothese opstellen.

Onderzoeken

(Tijdens de les, 30 min.)

 • Laat de leerlingen een slimme fiets bouwen die het energieverbruik van de motor en de hoek van de helling kan registreren. Ze kunnen hun eigen model maken of de bouwinstructies in de app voor het model van de slimme fiets volgen.
 • Laat de leerlingen hun modellen op een vlakke ondergrond testen met behulp van het voorgestelde programma in de SPIKE app.
 • Laat ze de grafiek bestuderen en noteren wat hun opvalt:
  • Kunnen ze de piek in het vermogen van de motor verklaren die ontstaat wanneer de motor in beweging komt?
  • Waarom zien de twee geplotte lijnen er zo uit?

Uitleggen

(Tijdens de les, 45 min.)

 • Laat de leerlingen het experiment herhalen op een helling, die ze zelf kunnen maken met behulp van de SPIKE Prime doos of een plank.
 • Laat de leerlingen uitleggen hoe de motor van de slimme fiets voor extra energie zorgt zodat de fiets een constante snelheid aanhoudt.
 • Laat ze het verband tussen het energieverbruik van de motor en de hellingshoek uitleggen.
 • Laat ze de gegevens als CSV-bestand exporteren, zodat ze deze eventueel ook met andere software kunnen gebruiken.

Uitbreiden

(Na de les, 25 min.)

 • Als de leerlingen hun SPIKE Prime set nog hebben, laat je ze de opdrachten in de SPIKE app uitvoeren voor een praktijkgerichte uitbreiding op de les, bijvoorbeeld:
  • Daag de leerlingen uit om hun eigen routes te maken. Laat ze een route met een vlakke ondergrond, een oplopende en een aflopende helling maken.
  • Laat ze schetsen hoe de grafiek van het energieverbruik van de motor er volgens hen uit zal zien. Laat ze daarna hun route volgen met de fiets om te zien of ze gelijk hadden.
 • Als de leerlingen hun set niet meer hebben, laat je ze hun uitvindersnotitieboekje verder invullen of geef je ze een van de onderstaande uitbreidingsopdrachten. De meeste uitbreidingsopdrachten kunnen worden uitgevoerd met de gegevens die de leerlingen tijdens de praktijksessies hebben verzameld
 • Houd een bespreekmoment waarin de leerlingen van gedachten wisselen en de resultaten van dit experiment bespreken. Je bepaalt zelf welke methode of welk hulpmiddel je hiervoor het handigst vindt (bijvoorbeeld klassikaal of online).

Evalueren

 • Geef elke leerling feedback over zijn of haar prestaties.
 • Je kunt gebruikmaken van de meegeleverde evaluatierubrieken om dit eenvoudiger te maken.

Evaluatiemogelijkheden

Observatiechecklist leerkracht
Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling, bijvoorbeeld:

 • Gedeeltelijk uitgevoerd
 • Volledig uitgevoerd
 • Boven verwachting uitgevoerd

Gebruik de volgende criteria om de ontwikkeling van je leerlingen te beoordelen:

 • De leerlingen kunnen een apparaat zo programmeren dat het gegevens op een lijngrafiek kan plotten.
 • De leerlingen weten hoe ze de waarden in de lijngrafiek moeten interpreteren.
 • De leerlingen kunnen het begrip energieoverdracht uitleggen en gebruiken daarbij de juiste termen.

Zelfevaluatie
Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.

 • Blauw: Ik kan gegevens omzetten in een grafiek met behulp van het programma in de app.
 • Geel: Ik kan mijn eigen lijngrafiek maken en de resultaten toelichten.
 • Violet: Ik heb zelf nieuwe experimenten bedacht.

Feedback van de klasgenoten

Moedig de leerlingen aan om anderen feedback te geven door:

 • De leerlingen elkaar een score te laten geven aan de hand van de schaal met gekleurde stenen hierboven.
 • De leerlingen te vragen om constructieve feedback aan elkaar te geven, zodat ze hun eigen prestaties tijdens de volgende les kunnen verbeteren. Dit is een goed moment om hulpmiddelen voor videoconferencing of blogs in te zetten om zo in te spelen op gecombineerd leren.
assessment-general.png

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Samen met de leerlingen te bespreken wat directe evenredigheid is.
 • De leerlingen voorbeelden van directe evenredigheid uit het dagelijks te laten geven.

Maak deze les wat moeilijker door:

 • De leerlingen hun eigen slimme fiets te laten bouwen
 • De leerlingen uit te dagen om hun eigen wetenschappelijke protocollen op te stellen, en te bepalen welke waarde(n) ze gaan registreren en hoe ze dat gaan doen
DIFF.png

Tips

Bouwtips

Student-03.png

Programmeertips
Downloadmodus gebruiken
Deze les is ontwikkeld voor de downloadmodus, maar kan ook in de streamingmodus worden afgespeeld. De downloadmodus zorgt ervoor dat de Hub sneller datasets kan verzamelen. Hierdoor krijgt de lijngrafiek een betere resolutie. Het betekent ook dat de gegevens moeten worden geïmporteerd nadat het programma is gestopt.

Het blok Stoppen gebruiken om datasets automatisch over te dragen
Met dit blok beëindig je het programma en worden de verzamelde gegevenssets automatisch van de Hub naar je apparaat geüpload als er een Bluetooth-verbinding is.

SPIKE PRIME Science Stop Block - en

Hoofdprogramma

SPIKE Prime Science This is Uphill - Step03 - nl-nl

Tips voor wetenschappelijke gegevens

Hieronder vind je een voorbeeld van de gegevens waarmee leerlingen tijdens dit experiment te maken kunnen krijgen.

placeholder-image.png

Uitbreidingen

Rekenuitbreiding

Ontwikkeling van de rekenvaardigheid:

 • Zorg ervoor dat de leerlingen inzien dat de twee waarden die tijdens deze les in een grafiek zijn weergegeven, in een bepaalde tijd zijn geregistreerd (i.e. een hoek in een bepaalde tijd en het vermogen van de motor in een bepaalde tijd)
 • Laat de leerlingen met de gegevens spelen om de grafiek met het vermogen van de motor over die van de hellingshoek te leggen en laat ze dit zowel handmatig als met een online hulpmiddel doen.

Opmerking: dit**neemt extra tijd in beslag.

MATH.png

Taaluitbreiding

Ontwikkeling van de taalvaardigheid:

 • Laat iedere leerling een wetenschappelijk artikel schrijven waarin ze, net als een echte wetenschapper, hun hypothese en conclusies noteren.
 • Laat iedere leerling een krantenartikel over een nieuwe, baanbrekende wetenschappelijke ontdekking schrijven. Laat ze, net als een journalist, ook de wetenschappelijke bronnen vermelden.
 • Geef voorbeelden van wetenschappelijke krantenartikelen en tijdschriften. Laat de leerlingen de twee artikelen met elkaar vergelijken en noteren wat hun opvalt.

Opmerking: dit neemt extra tijd in beslag.

LA.png

Carrièrelinks

Leerlingen die deze les leuk vonden, zijn misschien geïnteresseerd in een van de studierichtingen:

 • Gezondheidswetenschappen
 • Onderwijs en opleiding
 • Wetenschap, technologie, techniek en wiskunde
 • Transport, distributie en logistiek

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Voeren een experiment uit dat de overdracht van elektrische naar potentiële energie illustreert
 • LEGO® Education SPIKE Prime set
 • Apparaat met de LEGO Education SPIKE app
 • Een plank of ander voorwerp om een helling mee te maken

21e Eeuwse vaardigheden/computational thinking

 • De leerlingen leren door testen en aanpassen een zo optimaal mogelijk ontwerp maken;
 • De leerlingen leren digitale tools kiezen en gebruiken om een ontwerpproces vorm te geven.
 • De leerlingen leren data verzamelen, transformeren, analyseren en visualiseren.
 • De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren.
 • De leerlingen ontwikkelen inzicht in de mogelijkheden van de computer voor het uitvoeren van (zichzelf herhalende of eentonige) taken.

Kerndoelen PO en VO

 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (PO KD 45, VO KD 33)
 • De leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld. (PO KD 42, 45, VO KD 29)
 • De leerlingen leren te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie. (VO KD 32)
 • De leerlingen leren informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen, grafieken en formules te gebruiken om greep te krijgen op verbanden tussen grootheden en variabelen. (VO KD 25)
 • De leerlingen leren gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en visualiseren en gegevens, representaties en conclusies kritisch te beoordelen. (VO KD 27)
 • De leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor henzelf en anderen. (PO KD 1, 4, 5, 6, 7, 8, VO KD 5)
 • De leerlingen leren een mondelinge of schriftelijke presentatie of verslaglegging planmatig voor te bereiden en uit te voeren. (PO KD 2, VO KD 7, 9)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Download, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2022 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.