SPIKE™ Prime Set, BricQ Motion Prime

Slim huis: Ga voor groen

Ontwerp, bouw en programmeer een slimme functie voor in huis om de menselijke invloed op het milieu te beperken.

45-90 min
Gevorderd
Groep 8 tot en met de tweede klas
thumb_square_SMART_HOUSE_-_Fan_and_Peneumatics.png

Voorbereiden

 • Bekijk het activiteitenoverzicht in het gedeelte Materiaal voor leerlingen.
  • Print voor ieder groepje een activiteitenoverzicht uit.
 • Besteed indien nodig vóór de les aandacht aan belangrijke woorden of concepten.
 • Neem indien nodig samen met de leerlingen de oefenactiviteiten in het gedeelte Start van de LEGO® Education SPIKE app door om de leerlingen kennis te laten maken met de hardware en het programmeren.
 • Bekijk het lesplan en bedenk hoe je de materialen zo handig mogelijk kunt verdelen. Bedenk alvast:
  • Wanneer je de activiteitenoverzichten, sets, hardware en apparaten uitdeelt
  • Of je het boekje met bouwinstructies wel of niet bij de LEGO® Education BricQ Motion Prime set laat zitten

Activeren

(Hele klas, 5+ minuten)

 • Breng een kort gesprek op gang over het onderwerp van het activiteitenoverzicht.
  • Activeer de voorkennis van de leerlingen aan de hand van de 'Denk als een'-vraag/vragen in het activiteitenoverzicht.
 • Geef uitleg over het activiteitenoverzicht en de uitdaging.
 • Bedenk samen met de leerlingen wat de succescriteria voor deze uitdaging zijn
  • Maak aan de hand van de belangrijkste doelstellingen van deze les een lijst met succescriteria.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 20+ minuten)

 • Laat de leerlingen aan de hand van de voorbeeldideeën in het activiteitenoverzicht zelf ontwerpideeën bedenken.
 • Laat ieder groepje één ontwerpidee kiezen (dit mag een van hun eigen ideeën of een voorbeeldidee zijn) en het model bouwen.
  • Extra hulp of begeleiding kunnen ze in het gedeelte 'Bouw het!' in het activiteitenoverzicht vinden.
 • Laat de leerlingen hun model zo programmeren dat het kan bewegen en/of reageren.
  • Extra hulp of begeleiding kunnen ze in het gedeelte 'Programmeer het!' in het activiteitenoverzicht vinden.
 • Als er groepjes al eerder klaar zijn, kun je de activiteit uitbreiden met de 'Daag jezelf uit!'-vraag.

Uitleggen

(Hele klas, 10+ minuten)

 • Laat de leerlingen klassikaal hun werk bespreken.
 • Geef tips en stel vragen als:
  • Vertel eens iets over je ontwerp. Wat doet je model precies?
  • Hoe werkt je model?
  • Hoe werkt je programma?
  • Waarom heb je het zo gemaakt?
  • Wat zou je doen als je meer tijd had?

Uitbreiden

(Hele klas, 10+ minuten)

 • Laat de leerlingen nadenken over de kennis die ze hebben toegepast om de uitdaging tot een goed einde te brengen en laat ze dit vervolgens bespreken. Of laat ze bespreken welke nieuwe ideeën ze hebben opgedaan.
 • Ga dieper op het onderwerp in aan de hand van de 'Daag jezelf uit!'-vraag.
 • Laat de leerlingen hun werkplek opruimen.

Evalueren

(indien nodig)

Stel sturende vragen om de leerlingen aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze hebben gevolgd bij hun keuzes tijdens het bedenken, bouwen en programmeren.

Evaluatiemogelijkheden

Observatiechecklist leerkracht
Beoordeel hoe goed de leerlingen de belangrijkste doelstellingen van de les onder de knie hebben.

 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Bijvoorbeeld:
 1. Heeft extra ondersteuning nodig
 2. Kan zelfstandig werken
 3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie
Moedig de leerlingen aan om hun ervaringen te bespreken en aan te geven hoe zelfverzekerd ze zijn over het onderwerp van deze les.

 • Stel vragen als:
  • Over welk onderwerp voel je je zekerder na de les van vandaag?
  • Kun je beschrijven wat je vandaag hebt bereikt?
 • Moedig de leerlingen aan om hardop na te denken door ze de volgende zinnen te laten gebruiken:
  • Ik ben trots op...
  • Ik ben nog steeds benieuwd naar...
  • Ik heb vertrouwen in...
  • Ik had een idee, maar het werkte niet. Het idee was…
 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft en verwijs hierbij naar de succescriteria die jullie als groep hebben opgesteld tijdens de fase Activeren.
  • Geel: Met een beetje hulp heb ik de doelen bij deze uitdaging bereikt.
  • Blauw: Ik heb de doelen bij deze uitdaging bereikt.
  • Groen: Ik heb de doelen bij deze uitdaging bereikt en ik kan een klasgenoot hierbij helpen.

Evaluatie door en van klasgenoten
Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.

 • Moedig ze aan om hun boodschap als volgt te verwoorden:
  • Het was heel nuttig toen je…
  • Ik zou graag willen weten hoe je...

Uitbreidingen

Taaluitbreiding
Als er voldoende tijd is, laat je leerlingen dan over hun creatie schrijven of er een presentatie over geven.

 • Laat ze hun verslag met een andere klas, familieleden of leden van de community delen en om feedback vragen.
 • Laat ze hun verslag ergens ophangen (in school of erbuiten) om een bredere discussie rond het centrale thema op te starten.

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Ontwerpen, bouwen en programmeren een slimme functie voor in huis om de menselijke invloed op het milieu te beperken
 • Testen hun ontwerp op systematische wijze en passen het aan
 • Gebruiken voorwaarden en samengestelde voorwaarden om de slimme functie voor in huis te programmeren
 • Stellen een wetenschappelijke stelling op waarin de prestaties van hun ontwerp worden gemeten aan de hand van relevante criteria en beperkingen

Per tweetal:

 • LEGO® Education SPIKE Prime hardware
 • LEGO® Education BricQ Motion Prime set
 • Apparaat met de LEGO® Education SPIKE app
 • Activiteitenoverzicht (zie Bijkomende hulpmiddelen, 1 afdruk per groepje)

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.