SPIKE™ Essential

Het draaiende reuzenrad

Het hele team wil samen een ritje in het reuzenrad maken. Hoe kun je hen hierbij helpen?

30-45 min
Beginner
Groep 3-4
U2L6_web_thumbnail.png

Voorbereiden

 • Bekijk de les Het draaiende reuzenrad in de LEGO® Education SPIKE app.
 • Houd rekening met de vaardigheden en voorkennis van je leerlingen. Pas de les aan om ervoor te zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Raadpleeg het gedeelte Differentiatie hieronder voor suggesties.
 • Als er voldoende tijd is, plan en behandel dan het gedeelte rekenuitbreiding. Zie het Uitbreidingsgedeelte hieronder voor meer informatie.

Activeren

(Hele klas, 5 minuten)

 • Breng een kort gesprek op gang over het aanpassen van een oplossing om ervoor te zorgen dat deze correct werkt.
  • Bespreek met de leerlingen wat er gebeurt als iets niet werkt zoals het zou moeten.
  • Stel vragen als: Als de karretjes in een achtbaan te langzaam gaan en niet voldoende kracht hebben om omhoog te gaan, wat zou je dan moeten aanpassen om dit probleem op te lossen? Waar moet je allemaal aan denken voordat je deze verbeteringen kunt doorvoeren?
 • Laat de leerlingen kennismaken met de hoofdpersonen uit het verhaal en met de eerste uitdaging: het reuzenrad in beweging laten komen.
 • Geef iedere groep een set met stenen en een apparaat.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 30 minuten)

 • Laat de leerlingen met behulp van de LEGO® Education SPIKE app de eerste uitdaging uitvoeren:
  • Maak en test het programma dat het reuzenrad in beweging laat komen.
 • Laat de leerlingen een model bedenken en testen waarmee ze de volgende twee uitdagingen in de app kunnen voltooien:
  • Pas het programma aan om het reuzenrad te verbeteren.
  • Verbeter het reuzenrad voor het team.
 • In het gedeelte Tips hieronder vind je extra ondersteuning voor tijdens het programmeren en bouwen.

Uitleggen

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen klassikaal hun voltooide uitdagingen bespreken.
 • Stel vragen als: Hoe heb je ervoor gezorgd dat het reuzenrad na een kwartslag tot stilstand kwam zodat het team in en uit het reuzenrad kon stappen? Hoe heb je het reuzenrad verbeterd?

Uitbreiden

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen nadenken over de wijze waarop ze een bepaalde oplossing kunnen aanpassen om ervoor te zorgen dat deze correct werkt. Laat ze dit vervolgens bespreken.
 • Stel vragen als: Waar moet je allemaal aan denken wanneer je een oplossing gaat aanpassen om deze correct te laten werken? Hoe kun je erachter komen of je idee zal werken?
 • Laat de leerlingen hun werkplek opruimen.

Evalueren

(Gedurende de hele les)

 • Stel ondersteunende vragen om de leerlingen aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze hebben gevolgd om tijdens het bouwen en programmeren keuzes te maken.

Observatiechecklist

 • Beoordeel hoe goed de leerlingen een oplossing kunnen aanpassen om deze correct te laten werken.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Voorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.
  • Geel: Met een beetje hulp kan ik een oplossing zo aanpassen dat deze weer correct werkt.
  • Blauw: Ik kan een oplossing zo aanpassen dat deze weer correct werkt.
  • Groen: Ik kan een oplossing zo aanpassen dat deze weer correct werkt en ik kan een klasgenoot hierbij helpen.

Feedback met klasgenoten

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Stimuleer ze om hun ervaringen als volgt te verwoorden:
  • Ik vond het leuk toen je...
  • Ik zou graag willen weten hoe je...

Tips

Programmeertips

 • De leerlingen moeten een blok Wachten toevoegen om hun programma te kunnen debuggen.

  • Als ze een blok Wachten toevoegen, blijft het reuzenrad een tijdje stilstaan waardoor het team in en uit kan stappen.
 • Wanneer de leerlingen de eerste uitdaging hebben voltooid, krijgen ze drie inspiratieblokken om hun programma aan te passen.

 • Door de inspiratieblokken wordt hun fantasie gestimuleerd en worden ze uitgedaagd om zelf met mogelijke oplossingen te experimenteren.

Gecko U2L6_ICB_1 - en
Gecko U2L6_ICB_1 - en
Gecko U2L6_ICB_2 - en
Gecko U2L6_ICB_3 - en

Modeltip

 • Wanneer de leerlingen de tweede uitdaging hebben voltooid, krijgen ze drie inspiratie-afbeeldingen en een open vraag om hun model te verbeteren.
 • De inspiratie-afbeeldingen zullen de fantasie van de leerlingen stimuleren en hen aanmoedigen met hun modellen te experimenteren en deze aan te passen.
U2L6_inspiration_img_1.png
U2L6_inspiration_img_1.png
U2L6_inspiration_img_2.png
U2L6_inspiration_img_3.png

Er zijn geen bouwinstructies voor deze uitdaging.

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • De les in te korten door alleen de eerste uitdaging te doen
 • Eén inspiratie-afbeelding te kiezen die de leerlingen op weg kan helpen bij het aanpassen van hun model

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • De leerlingen nieuwe en andere programmeerblokken in het programma te laten ontdekken
 • De leerlingen het lampje zo te laten programmeren dat deze aftelt tot het reuzenrad weer in beweging komt

Uitbreiding

 • Laat de leerlingen het reuzenrad in cirkels van gelijke en ongelijke delen opsplitsen. Laat ze hun gegevens noteren en de hoeken met verschillende materialen namaken.

Als je de leerlingen hiermee aan de slag laat gaan, duurt de les langer dan 45 minuten.

Wiskunde: PO Kerndoelen 26

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Passen een bestaande oplossing zo aan dat deze correct werkt
 • Oefenen met het helpen van een personage in een verhaal
 • Beschrijven de belangrijkste ideeën of details uit een tekst

(één per twee leerlingen)

 • LEGO® Education SPIKE Essential set
 • Apparaat met de LEGO® Education SPIKE app

21e Eeuwse vaardigheden
Computational thinking

 • De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren.
 • De leerlingen leren een programma testen, fouten vinden en deze oplossen.

Wetenschap en Technologie

 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding.
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen.
 • De leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld.

Kerndoelen
Taal

 • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. (KD 2)
 • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. (KD 4)
  Rekenen
 • De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen. (KD 26)
  Natuur en Techniek
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (KD 45)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.