U4_web_thumbnail.png
SPIKE™ Essential

Knotsgekke kermisspelletjes

In deze module ontwikkelen de leerlingen inzicht in energie, energieoverdracht en botsingen. Ze ontdekken manieren waarop ze hun observatievaardigheden kunnen gebruiken doordat ze gaan inspelen op veranderingen in energie die zich voordoen wanneer er een botsing plaatsvindt, ze het verband tussen energie en snelheid gaan beschrijven en ze gaan voorspellen hoe energie van de ene naar de andere plek beweegt. Daarnaast doen ze nieuwe kennis op over energieomzetting (potentiële en kinetische energie) door een model te onderzoeken dat energie van de ene in de andere vorm omzet en het model te testen om deze te kunnen verbeteren en verfijnen.

De leerlingen ontwikkelen hun communicatieve vaardigheden aan de hand van groepsgesprekken over energie, energieoverdracht en botsingen.

Groep 5-7
Wetenschap: 5. Technologie: 3. Techniek: 3. Kunst: 2. Wiskunde: 3.
STEAM, Wetenschap

Lessen

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.