SPIKE™ Essential

Bowlingplezier

Leef je uit met Daniels bowlingspel! Lukt het jou om een strike te gooien?

30-45 min
Beginner
Groep 5-7
U4L2_web_thumbnail.png

Voorbereiden

 • Bekijk de les Bowlingplezier in de LEGO® Education SPIKE app.
 • Besteed indien nodig vóór de les aandacht aan deze belangrijke woorden: kracht, aanpassen, potentiële energie en helling.
 • Houd rekening met de vaardigheden en voorkennis van je leerlingen. Pas de les aan om ervoor te zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Raadpleeg het gedeelte Differentiatie hieronder voor suggesties.
 • Als er voldoende tijd is, plan en behandel dan het gedeelte taaluitbreiding. Zie het Uitbreidingsgedeelte hieronder voor meer informatie.

Activeren

(Hele klas, 5 minuten)

 • Breng een kort gesprek op gang over de veranderingen in energie die zich voordoen wanneer objecten tegen elkaar aanbotsen.
  • Bespreek met de leerlingen wat er gebeurt als twee objecten tegen elkaar aanbotsen (zoals bij bowlen, honkbal en golf).
  • Stel vragen als: Wat zie je als twee objecten tegen elkaar aanbotsen? Wat denk je dat er met de energie van de objecten gebeurt wanneer ze tegen elkaar aanbotsen?
 • Laat de leerlingen kennismaken met de hoofdpersonen uit het verhaal en met de eerste uitdaging: een strike gooien.
 • Geef iedere groep een set met stenen en een apparaat.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 30 minuten)

 • Laat de leerlingen met behulp van de LEGO® Education SPIKE app de eerste uitdaging uitvoeren:
  • Maak en test het programma waarmee je een strike kan gooien.
 • Laat de leerlingen een model bedenken en testen waarmee ze de volgende twee uitdagingen in de app kunnen voltooien:
  • Pas het programma aan om het bowlingspel te verbeteren.
  • Verbeter het bowlingspel zodat je verschillende soorten kegels kunt omgooien.
 • In het gedeelte Tips hieronder vind je extra ondersteuning voor tijdens het programmeren en bouwen.

Uitleggen

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen klassikaal hun voltooide uitdagingen bespreken.
 • Stel vragen als: Hoe ben je erin geslaagd een strike te gooien? Welke invloed had de energie van de bowlingbal op de kegels?

Uitbreiden

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen nadenken over de veranderingen in energie die zich voordoen als objecten tegen elkaar aanbotsen. Laat ze dit vervolgens bespreken.
 • Stel vragen als: Hoe weet je dat twee objecten tegen elkaar aan zijn gebotst? Waarom heeft de snelheid van een object invloed op wat er gebeurt wanneer twee objecten tegen elkaar aanbotsen?
 • Laat de leerlingen hun werkplek opruimen.

Evalueren

(Gedurende de hele les)

 • Stel ondersteunende vragen om de leerlingen aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze hebben gevolgd om tijdens het bouwen en programmeren keuzes te maken.

Observatiechecklist

 • Beoordeel hoe goed de leerlingen kunnen voorspellen welke veranderingen in energie zich voordoen wanneer objecten tegen elkaar aanbotsen.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Voorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.
  • Geel: Met een beetje hulp kan ik beschrijven hoe energie verandert als objecten tegen elkaar aanbotsen.
  • Blauw: Ik kan beschrijven hoe energie verandert als twee objecten tegen elkaar aanbotsen.
  • Groen: Ik kan beschrijven hoe energie verandert als twee objecten tegen elkaar aanbotsen en ik kan een klasgenoot hierbij helpen.

Feedback met klasgenoten

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Stimuleer ze om hun ervaringen als volgt te verwoorden:
  • Ik vond het leuk toen je...
  • Ik zou graag willen weten hoe je...

Tips

Programmeertips

 • Wanneer de leerlingen de eerste uitdaging hebben voltooid, krijgen ze drie inspiratieblokken om hun programma aan te passen.
 • Door de inspiratieblokken wordt hun fantasie gestimuleerd en worden ze uitgedaagd om zelf met mogelijke oplossingen te experimenteren.
Gecko U4L2_ICB_1 - nl-nl
Gecko U4L2_ICB_1 - nl-nl
Gecko U4L2_ICB_2 - nl-nl
Gecko U4L2_ICB_3 - nl-nl

Modeltip

 • Wanneer de leerlingen de tweede uitdaging hebben voltooid, krijgen ze drie inspiratie-afbeeldingen en een open vraag om hun model te verbeteren.
 • De inspiratie-afbeeldingen zullen de fantasie van de leerlingen stimuleren en hen aanmoedigen met hun modellen te experimenteren en deze aan te passen.
U4L2_inspiration_img_1.png
U4L2_inspiration_img_1.png
U4L2_inspiration_img_2.png
U4L2_inspiration_img_3.png

Er zijn geen bouwinstructies voor deze uitdaging.

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Eén inspiratie-afbeelding te kiezen die de leerlingen op weg kan helpen bij het aanpassen van hun model
 • De leerlingen alleen te laten experimenteren met het programmeren of het bouwen

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • De leerlingen de kleursensor te laten gebruiken die ervoor zorgt dat het programma voor de hellingbaan wordt gestart
 • De leerlingen extra obstakels te laten toevoegen die invloed kunnen hebben op de energie van de bal wanneer deze richting de kegels rolt

Uitbreiding

 • Laat de leerlingen een klein onderzoek doen naar de toegankelijkheid in openbare ruimten en laat ze onderzoeken hoe objecten kunnen worden aangepast om een ruimte voor iedereen toegankelijk te maken.

Als je de leerlingen hiermee aan de slag laat gaan, duurt de les langer dan 45 minuten.

Taaluitbreiding: PO Kerndoelen 4

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Voorspellen welke veranderingen in energie zich voordoen wanneer objecten tegen elkaar aanbotsen
 • Onderzoeken en beschrijven het verband tussen energie en kracht
 • Leveren een bijdrage aan groepsgesprekken

(één per twee leerlingen)

 • LEGO® Education SPIKE Essential set
 • Apparaat met de LEGO® Education SPIKE app

21e Eeuwse vaardigheden
Computational thinking

 • De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren.
 • De leerlingen leren een programma testen, fouten vinden en deze oplossen.

Wetenschap en Technologie

 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding.
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen.
 • De leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld.

Kerndoelen
Taal

 • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. (KD 2)
 • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. (KD 4)
  Rekenen
 • De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. (KD 33)
  Natuur en Techniek
 • De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen (kracht en energie). (KD 43)
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (KD 45)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.