SPIKE™ Essential

Mini-minigolf

Test je vaardigheden met Sofies minigolfspel!

30-45 min
Beginner
Leerjaren 3-5
U4L1_web_thumbnail.png

Voorbereiden

 • Bekijk de les Mini-minigolf in de LEGO® Education SPIKE app.
 • Besteed indien nodig vóór de les aandacht aan deze belangrijke woorden: energie, beweging, programma, testen en verbeteren.
 • Houd rekening met de vaardigheden en voorkennis van je leerlingen. Pas de les aan om ervoor te zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Raadpleeg het gedeelte Differentiatie hieronder voor suggesties.
 • Als er voldoende tijd is, plan en behandel dan het gedeelte rekenuitbreiding. Zie het Uitbreidingsgedeelte hieronder voor meer informatie.

Activeren

(Hele klas, 5 minuten)

 • Breng een kort gesprek op gang over het verband tussen de snelheid van een object en de hoeveelheid energie ervan.
  • Bespreek met de leerlingen hoe een bal zich kan bewegen (zoals een bal die van een heuvel rolt of een bal die naar de andere kant van het voetbalveld wordt getrapt).
  • Stel vragen als: Welke bal heeft meer energie: een bal die niet beweegt of een bal die van een heuvel rolt? Hoe kun je de energie van de bal veranderen?
 • Laat de leerlingen kennismaken met de hoofdpersonen uit het verhaal en met de eerste uitdaging: een hole-in-one slaan tijdens een potje minigolf.
 • Geef iedere groep een set met stenen en een apparaat.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 30 minuten)

 • Laat de leerlingen met behulp van de LEGO® Education SPIKE app de eerste uitdaging uitvoeren:
  • Maak en test het programma waarin het mogelijk is om een hole-in-one te slaan.
 • Laat de leerlingen een model bedenken en testen waarmee ze de volgende twee uitdagingen in de app kunnen voltooien:
  • Pas het programma aan om het minigolfspel te verbeteren.
  • Verbeter het minigolfspel om het nog uitdagender te maken.
 • In het gedeelte Tips hieronder vind je extra ondersteuning voor tijdens het programmeren en bouwen.

Uitleggen

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen klassikaal hun voltooide uitdagingen bespreken.
 • Stel vragen als: Hoe heb je je programma aangepast om ervoor te zorgen dat de bal genoeg energie had voor een hole-in-one? Welke invloed had de snelheid van de minigolfclub op de energie van de bal?

Uitbreiden

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen nadenken over het verband tussen de snelheid en de energie van een object. Laat ze dit vervolgens bespreken.
 • Stel vragen als: Wat kun je met een object doen om de hoeveelheid energie ervan te vergroten? Waarom is het belangrijk dat je weet wat het verband is tussen de snelheid en de hoeveelheid energie van een object?
 • Laat de leerlingen hun werkplek opruimen.

Evalueren

(Gedurende de hele les)

 • Stel ondersteunende vragen om de leerlingen aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze hebben gevolgd om tijdens het bouwen en programmeren keuzes te maken.

Observatiechecklist

 • Beoordeel hoe goed de leerlingen het verband tussen de snelheid en energie van een object kunnen beschrijven.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Voorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.
  • Geel: Met een beetje hulp kan ik het verband tussen de snelheid en energie van een object beschrijven.
  • Blauw: Ik kan het verband tussen de snelheid en energie van een object beschrijven.
  • Groen: Ik kan ik het verband tussen de snelheid en energie van een object beschrijven en ik kan een klasgenoot hierbij helpen.

Feedback met klasgenoten

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Stimuleer ze om hun ervaringen als volgt te verwoorden:
  • Ik vond het leuk toen je...
  • Ik zou graag willen weten hoe je...

Tips

Programmeertips

 • Wanneer de leerlingen de eerste uitdaging hebben voltooid, krijgen ze drie inspiratieblokken om hun programma aan te passen.
 • Door de inspiratieblokken wordt hun fantasie gestimuleerd en worden ze uitgedaagd om zelf met mogelijke oplossingen te experimenteren.
Gecko U4L1_ICB_1 - nl-nl
Gecko U4L1_ICB_1 - nl-nl
Gecko U4L1_ICB_2 - nl-nl
Gecko U4L1_ICB_3 - nl-nl

Modeltip

 • Wanneer de leerlingen de tweede uitdaging hebben voltooid, krijgen ze drie inspiratie-afbeeldingen en een open vraag om hun model te verbeteren.
 • De inspiratie-afbeeldingen zullen de fantasie van de leerlingen stimuleren en hen aanmoedigen met hun modellen te experimenteren en deze aan te passen.
U4L1_inspiration_img_1.png
U4L1_inspiration_img_1.png
U4L1_inspiration_img_2.png
U4L1_inspiration_img_3.png

Er zijn geen bouwinstructies voor deze uitdaging.

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • De les in te korten door alleen de eerste uitdaging te doen
 • Eén inspiratie-afbeelding te kiezen die de leerlingen op weg kan helpen bij het aanpassen van hun model

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • De leerlingen het ontwerp van de minigolfclub te laten aanpassen om er zo achter te komen welke invloed de club op de snelheid van de bal heeft
 • De leerlingen nieuwe en andere programmeerblokken in het programma te laten ontdekken

Uitbreiding

 • Laat de leerlingen lijnsymmetrische figuren onderzoeken uit de les Mini-minigolf. Laat ze de verschillende hoeken van de minigolfclub noteren en vervolgens de figuren en relevante onderdelen tekenen en benoemen (zoals parallelle lijnen, loodrechte lijnen en hoeken).

Als je de leerlingen hiermee aan de slag laat gaan, duurt de les langer dan 45 minuten.

Wiskunde: PO Kerndoelen 23

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Ontdekken de basisprincipes van energie en het verband met de snelheid van een object
 • Identificeren en beschrijven het verband tussen snelheid en energie
 • Leveren een bijdrage aan groepsgesprekken

(één per twee leerlingen)

 • LEGO® Education SPIKE Essential set
 • Apparaat met de LEGO® Education SPIKE app

21e Eeuwse vaardigheden
Computational thinking

 • De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren.
 • De leerlingen leren een programma testen, fouten vinden en deze oplossen.

Wetenschap en Technologie

 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding.
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen.
 • De leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld.

Kerndoelen
Taal

 • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. (KD 2)
 • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. (KD 4)
  Rekenen
 • De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. (KD 33)
 • De leerlingen leren symmetrielijnen te herkennen in symmetrische figuren. (KD 23)
  Natuur en Techniek
 • De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen (snelheid en energie). (KD 43)
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (KD 45)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.