SPIKE™ Essential

Kleine flipperkast

Test Sofies kleine flipperkast en verbeter het spel om het nog onvoorspelbaarder te maken!

30-45 min
Beginner
Groep 5-7
U4L6_web_thumbnail.png

Voorbereiden

 • Bekijk de les Kleine flipperkast in de LEGO® Education SPIKE app.
 • Besteed indien nodig vóór de les aandacht aan deze belangrijke woorden: bumper, flipper, obstakel, voorspelbaar, overdracht en onvoorspelbaar.
 • Houd rekening met de vaardigheden en voorkennis van je leerlingen. Pas de les aan om ervoor te zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Raadpleeg het gedeelte Differentiatie hieronder voor suggesties.
 • Als er voldoende tijd is, plan en behandel dan het gedeelte taaluitbreiding. Zie het Uitbreidingsgedeelte hieronder voor meer informatie.

Activeren

(Hele klas, 5 minuten)

 • Breng een kort gesprek op gang over energieomzetting.
  • Bespreek met de leerlingen wat een tol is.
  • Stel vragen als: Wat voor soort energie heeft een tol voordat hij begint te draaien? En terwijl hij draait? Hoe kan deze energie van de ene in de andere vorm worden omgezet?
 • Laat de leerlingen kennismaken met de hoofdpersonen uit het verhaal en met de eerste uitdaging: de kleine flipperkast aan de praat krijgen.
 • Geef iedere groep een set met stenen en een apparaat.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 30 minuten)

 • Laat de leerlingen met behulp van de LEGO® Education SPIKE app de eerste uitdaging uitvoeren:
  • Maak en test het programma dat de kleine flipperkast start.
 • Laat de leerlingen een model bedenken en testen waarmee ze de volgende twee uitdagingen in de app kunnen voltooien:
  • Pas het programma aan om de kleine flipperkast onvoorspelbaarder te maken.
  • Verbeter de kleine flipperkast door verschillende obstakels toe te voegen.
 • In het gedeelte Tips hieronder vind je extra ondersteuning voor tijdens het programmeren en bouwen.

Uitleggen

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen klassikaal hun voltooide uitdagingen bespreken.
 • Stel vragen als: Hoe heb je het spel aangepast om de manier te veranderen waarop en wanneer het spel potentiële in kinetische energie omzet? Welke invloed hadden de verschillende obstakels op de energieomzetting?

Uitbreiden

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen nadenken over de wijze waarop ze hun oplossing kunnen aanpassen zodat deze een bepaald soort energie omzet in een andere soort energie. Laat ze dit vervolgens bespreken.
 • Stel vragen als: Welke invloed had het soort obstakel op de energie van de bal? Hoe kun je een obstakel zo ontwerpen dat deze de omzetting van energie zichtbaar maakt?
 • Laat de leerlingen hun werkplek opruimen.

Evalueren

(Gedurende de hele les)

 • Stel ondersteunende vragen om de leerlingen aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze hebben gevolgd om tijdens het bouwen en programmeren keuzes te maken.

Observatiechecklist

 • Beoordeel hoe goed de leerlingen een oplossing kunnen verbeteren die energie van de ene in de andere vorm omzet.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Voorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.
  • Geel: Met een beetje hulp kan ik een oplossing verbeteren die energie van de ene in de andere vorm omzet.
  • Blauw: Ik kan een oplossing verbeteren die energie van de ene in de andere vorm omzet.
  • Groen: Ik kan een oplossing verbeteren die energie van de ene in de andere vorm omzet en ik kan een klasgenoot hierbij helpen.

Feedback met klasgenoten

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Stimuleer ze om hun ervaringen als volgt te verwoorden:
  • Ik vond het leuk toen je...
  • Ik zou graag willen weten hoe je...

Tips

Programmeertips

 • Wanneer de leerlingen de eerste uitdaging hebben voltooid, krijgen ze drie inspiratieblokken om hun programma aan te passen.
 • Door de inspiratieblokken wordt hun fantasie gestimuleerd en worden ze uitgedaagd om zelf met mogelijke oplossingen te experimenteren.
Gecko U4L6_ICB_1 - nl-nl
Gecko U4L6_ICB_1 - nl-nl
Gecko U4L6_ICB_2 - nl-nl
Gecko U4L6_ICB_3 - nl-nl

Modeltip

 • Wanneer de leerlingen de tweede uitdaging hebben voltooid, krijgen ze drie inspiratie-afbeeldingen en een open vraag om hun model te verbeteren.
 • De inspiratie-afbeeldingen zullen de fantasie van de leerlingen stimuleren en hen aanmoedigen met hun modellen te experimenteren en deze aan te passen.
U4L6_inspiration_img_1.png
U4L6_inspiration_img_1.png
U4L6_inspiration_img_2.png
U4L6_inspiration_img_3.png

Er zijn geen bouwinstructies voor deze uitdaging.

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Eén inspiratie-afbeelding te kiezen die de leerlingen op weg kan helpen bij het aanpassen van hun model
 • Het aantal te maken en te testen obstakels te beperken

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • De leerlingen een andere motor of sensor aan het spel te laten toevoegen
 • De leerlingen nieuwe en andere programmeerblokken in het programma te laten ontdekken

Uitbreiding

 • Laat de leerlingen uitzoeken wat de regels bij flipperen zijn en laat ze vervolgens zelf regels voor hun eigen kleine flipperkast opstellen, waaronder de manier waarop je punten kunt scoren en hoe je kunt winnen.

Als je de leerlingen hiermee aan de slag laat gaan, duurt de les langer dan 45 minuten.

Taaluitbreiding: PO Kerndoelen 2

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Bedenken hoe ze een oplossing kunnen verbeteren die energie van de ene in de andere vorm omzet en passen die ideeën toe
 • Testen hun oplossing om deze te kunnen verbeteren en verfijnen
 • Leveren een bijdrage aan groepsgesprekken

(één per twee leerlingen)

 • LEGO® Education SPIKE Essential set
 • Apparaat met de LEGO® Education SPIKE app

21e Eeuwse vaardigheden
Computational thinking

 • De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren.
 • De leerlingen leren een programma testen, fouten vinden en deze oplossen.

Wetenschap en Technologie

 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding.
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen.
 • De leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld.

Kerndoelen
Taal

 • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. (KD 2)
 • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. (KD 4)
  Rekenen
 • De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. (KD 33)
  Natuur en Techniek
 • De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen (snelheid en energie). (KD 43)
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (KD 45)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.