SPIKE™ Essential

Explore les 1

Coach je team door de FIRST LEGO League Explore lessen met begeleiding en bereid de leden voor op volgende uitdagingen!

30-45 min
Beginner
Alle leerjaren
Lesson_1_title.PNG

Voorbereiden

 • Bekijk de les Explore les 1 in de LEGO® Education SPIKE app.
 • Besteed indien nodig vóór de les aandacht aan deze belangrijke woorden:
  brainstormen, ontwerpen, testen, herzien.

Activeren

(5 minuten)

 • Breng een kort gesprekje op gang over brainstormen.
 • Moedig leerlingen aan om allerlei ideeën te bedenken die ze vervolgens kunnen uitproberen tijdens het bouwen en programmeren. Druk ze op het hart dat het niet erg is als een idee niet gelijk werkt.

Onderzoeken

(20 minuten)

 • Laat leerlingen aan de hand van de LEGO® Education SPIKE App hun eerste uitdaging voltooien.

 • Bouw het basismodel, waarmee de leerlingen nieuwe ideeën kunnen onderzoeken.

 • De leerlingen herzien en testen het model vervolgens om de volgende twee uitdagingen in de app te kunnen voltooien.

 • De volgende uitdagingen zijn:

 • Pas het programma aan om het ritje te verbeteren.

 • Bedenk hoe je kunt voortbouwen op de eenvoudige oplossing en het ontwerp kunt herzien.

Uitleggen

(5 minuten)

 • Praat met de leerlingen en laat ze aan de hand van SPIKE Essential nadenken over de uitdagingen door vragen te stellen als:
 • Wat gebeurde er toen het idee dat je had bedacht tijdens de brainstorm niet werkte?
 • Hoe hebben jullie als team samengewerkt om het te laten lukken?

Uitbreiden

(5 minuten)

 • Vraag studenten om over het brainstormproces na te denken en dit te bespreken.
 • Welke vragen heb je gesteld om over te kunnen brainstormen?
 • Hoe heb je ideeën uit het Explore uitdagingsverhaal gebruikt bij het brainstormen?

Evalueren

(indien nodig)

 • Stel sturende vragen om de leerlingen aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze hebben gevolgd bij hun keuzes tijdens het bouwen en programmeren.

Observatiechecklist leerkracht

 • Beoordeel de vaardigheid van de leerlingen om te brainstormen over oplossingen voor een bepaald probleem.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Bijvoorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.
  • Geel: Ik denk dat ik kan brainstormen over de oplossing van een probleem.
  • Blauw: Ik kan brainstormen over de oplossing van een probleem.
  • Groen: Ik kan brainstormen over de oplossing van een probleem en ik kan een klasgenoot hierbij helpen.

Evaluatie door en van klasgenoten

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Moedig ze aan om hun boodschap als volgt te verwoorden:
  • ik vond het leuk dat je...
  • ik zou graag willen weten hoe je...

Tips

Modeltip

 • Wanneer de leerlingen de tweede uitdaging hebben voltooid, krijgen ze een open vraag om hun model te verbeteren.
 • Moedig ze aan om na te denken over de Explore-uitdaging en over hoe ze iets kunnen creëren dat relevant is voor die context.

Er zijn geen bouwinstructies voor deze uitdaging.

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • de les in te korten door alleen de eerste uitdaging te doen

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • de licht- of kleursensor toe te voegen om het spannender te maken.
 • te brainstormen over een manier om de rit te gebruiken als oplossing voor de Explore-uitdaging.

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • beginnen met brainstormen over oplossingen voor het probleem in de uitdaging.
 • leren SPIKE Essential te gebruiken voor het oplossen van de Explore-uitdaging.

(één per twee leerlingen)

 • LEGO® Education SPIKE Essential set
 • Apparaat waarop de LEGO® Education SPIKE app is geïnstalleerd
 • FIRST LEGO League Explore set
- Bouwinstructies- Maak kennis met het team: Beschrijvingen minifiguren

*FIRST* LEGO League Explore Technisch notitieblok

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.