SPIKE™ Essential

Explore les 3

Coach je team door de FIRST LEGO League Explore lessen met begeleiding en bereid de leden voor op volgende uitdagingen!

30-45 min
Beginner
Alle leerjaren
Lesson_3_title.PNG

Voorbereiden

 • Bekijk de les Explore les 3 in de LEGO® Education SPIKE app.
 • Besteed indien nodig vóór de les aandacht aan deze belangrijke woorden:
  informatie, verbeteren.

Activeren

(5 minuten)

 • Breng een kort gesprekje op gang over het stellen van vragen om een probleem te identificeren en te begrijpen, zoals de Explore-uitdaging.
 • Moedig leerlingen aan om aan de hand van goede vragen informatie te achterhalen voordat ze een probleem proberen op te lossen.
 • Laat leerlingen kennismaken met de vragen die beginnen met wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe.

Onderzoeken

(20 minuten)

 • Laat leerlingen aan de hand van de LEGO® Education SPIKE App hun eerste uitdaging voltooien.

 • Bouw het basismodel, waarmee de leerlingen nieuwe ideeën kunnen onderzoeken.

 • De leerlingen herzien en testen het model vervolgens om de volgende twee uitdagingen in de app te kunnen voltooien.

 • De volgende uitdagingen zijn:

 • Programmeer de sneeuwscooter zo dat deze kan bewegen.

 • Denk na over een manier waarop de rijdende robot kan worden toegepast in een oplossing voor de Explore-uitdaging.

Uitleggen

(5 minuten)

 • Praat met de leerlingen en laat ze aan de hand van GECKO nadenken over de uitdagingen door vragen te stellen als:
 • Wat was het probleem dat moest worden opgelost?
 • Hoe werkten jullie als team samen om het probleem op te lossen?

Uitbreiden

(5 minuten)

 • Laat leerlingen nadenken en praten over hoe hetgeen ze in de afgelopen drie sessies hebben geleerd hen zal helpen bij het maken van bewegende modellen voor hun oplossing voor de Explore-uitdaging.

Evalueren

(indien nodig)

 • Stel sturende vragen om de leerlingen aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze hebben gevolgd bij hun keuzes tijdens het bouwen en programmeren.

Observatiechecklist leerkracht

 • Beoordeel de vaardigheid van de leerlingen om te brainstormen over oplossingen voor een bepaald probleem.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Bijvoorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.
  • Geel: Ik denk dat ik vragen kan stellen om een probleem te identificeren.
  • Blauw: Ik kan vragen stellen om een probleem te identificeren.
  • Groen: Ik kan vragen stellen om een probleem te identificeren en ik kan een klasgenoot helpen om dat ook te doen.

Evaluatie door en van klasgenoten

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Moedig ze aan om hun boodschap als volgt te verwoorden:
  • ik vond het leuk dat je...
  • ik zou graag willen weten hoe je...

Tips

Modeltip

 • Wanneer de leerlingen de tweede uitdaging hebben voltooid, krijgen ze een open vraag om hun model te verbeteren.
 • Moedig ze aan om na te denken over de Explore-uitdaging en over hoe ze iets kunnen creëren dat relevant is voor die context.

Er zijn geen bouwinstructies voor deze uitdaging.

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • de les in te korten door alleen de eerste uitdaging te doen

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • de voorkant van de sneeuwscooter zo te veranderen dat er wielen kunnen worden gebruikt.
 • Denk na over een manier waarop de rijdende robot kan worden geïntegreerd in het Explore-setmodel.

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • gebruiken de verzamelde informatie over het probleem om tot een betere oplossing te kunnen komen.
 • leren SPIKE Essential te gebruiken voor het oplossen van de Explore-uitdaging.

(één per twee leerlingen)

 • LEGO® Education SPIKE Essential set
 • Apparaat waarop de LEGO® Education SPIKE app is geïnstalleerd
 • FIRST LEGO League Explore set
- Bouwinstructies- Maak kennis met het team: Beschrijvingen minifiguren

*FIRST* LEGO League Explore Technisch notitieblok

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.