SPIKE™ Essential

Boottochtje

Maria en Sofie gaan een boottocht maken! Hoe krijgen ze hun boot in het water?

30-45 min
Beginner
Groep 3-4
U1L1_web_thumbnail.png

Voorbereiden

 • Bekijk de les Boottochtje in de LEGO® Education SPIKE app.
 • Besteed indien nodig vóór de les aandacht aan deze belangrijke woorden: uitdaging, verandering, programma, duwen en robot.
 • Houd rekening met de vaardigheden en voorkennis van je leerlingen. Pas de les aan om ervoor te zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Raadpleeg het gedeelte Differentiatie hieronder voor suggesties.
 • Als er voldoende tijd is, plan en behandel dan het gedeelte taaluitbreiding. Zie het Uitbreidingsgedeelte hieronder voor meer informatie.

Activeren

(Hele klas, 5 minuten)

 • Breng een kort gesprek op gang over het volgen van een planning om een bepaalde activiteit te voltooien.
  • Bespreek met de leerlingen welke kleren ze aantrekken als ze naar buiten gaan.
  • Stel vragen als: Wat zou je eerst doen? En wat zou je daarna doen?
 • Laat de leerlingen kennismaken met de hoofdpersonen uit het verhaal en met de eerste uitdaging: de boot in het water duwen.
 • Geef iedere groep een set met stenen en een apparaat.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 30 minuten)

 • Laat de leerlingen met behulp van de LEGO® Education SPIKE app de eerste uitdaging uitvoeren:
  • Maak en test het programma dat de boot het water in moet duwen.
 • Laat de leerlingen een model bedenken en testen waarmee ze de volgende uitdaging in de app kunnen voltooien:
  • Pas het programma aan om de robot te verbeteren.
 • In het gedeelte Tips hieronder vind je extra ondersteuning voor tijdens het programmeren.

Uitleggen

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen klassikaal hun voltooide uitdagingen bespreken.
 • Stel vragen als: Wat was de eerste stap die je hebt gezet om de boot in het water te krijgen? Hoe heb je het programma aangepast om de robot te verbeteren?

Uitbreiden

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen nadenken over de wijze waarop de instructies zijn opgevolgd. Laat ze dit vervolgens bespreken.
 • Stel vragen als: Waarom is het belangrijk om instructies te volgen? Wat gebeurt er als je de stappen niet in de juiste volgorde uitvoert?
 • Laat de leerlingen hun werkplek opruimen.

Evalueren

(Gedurende de hele les)

 • Stel ondersteunende vragen om de leerlingen aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze hebben gevolgd om tijdens het bouwen en programmeren keuzes te maken.

Observatiechecklist

 • Beoordeel hoe goed de leerlingen instructies kunnen opvolgen om een bepaald programma te maken.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Voorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.
  • Geel: Met een beetje hulp kan ik instructies opvolgen om een programma te maken.
  • Blauw: Ik kan instructies opvolgen om een programma te maken.
  • Groen: Ik kan instructies opvolgen om een programma te maken en ik kan een klasgenoot hierbij helpen.

Feedback met klasgenoten

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Stimuleer ze om hun ervaringen als volgt te verwoorden:
  • Ik vond het leuk toen je...
  • Ik zou graag willen weten hoe je...

Tips

Programmeertips

 • Wanneer de leerlingen de eerste uitdaging hebben voltooid, krijgen ze drie inspiratieblokken om hun programma aan te passen.
 • Door de inspiratieblokken wordt hun fantasie gestimuleerd en worden ze uitgedaagd om zelf met mogelijke oplossingen te experimenteren.
Gecko U1L1_ICB_1 - en
Gecko U1L1_ICB_1 - en
Gecko U1L1_ICB_2 - en
Gecko U1L1_ICB_3 - en

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Het verhaal over het boottochtje en de instructies in de LEGO® Education SPIKE app hardop aan de leerlingen voor te lezen
 • De les in te korten door alleen de eerste uitdaging te doen

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • De leerlingen een andere manier te laten bedenken om de boot in het water te krijgen
 • In de app op Volledig palet weergeven te klikken waardoor de leerlingen meer programmeerblokken tot hun beschikking hebben

Uitbreiding

 • Laat de leerlingen een verhaal schrijven over het bootavontuur van Maria en Sofie. Laat ze twee gebeurtenissen beschrijven die zich tijdens het boottochtje voordoen.

Als je de leerlingen hiermee aan de slag laat gaan, duurt de les langer dan 45 minuten.

Taaluitbreiding: PO Kerndoelen 9

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Volgen instructies om een programma te maken
 • Stellen vast wie de hoofdpersonen in een verhaal zijn
 • Oefenen met het helpen van een personage in een verhaal
 • Nemen deel aan groepsgesprekken

(één per twee leerlingen)

 • LEGO® Education SPIKE Essential set
 • Apparaat met de LEGO® Education SPIKE app

21e Eeuwse vaardigheden
Computational thinking

 • De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren.

Wetenschap en Technologie

 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding.
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen.
 • De leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld.

Kerndoelen
Taal

 • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. (KD 2)
 • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. (KD 4)
 • De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. (KD 9)
  Natuur en Techniek
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (KD 45)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.