SPIKE™ Essential

Grotauto

Daniel vraagt zich af wat voor wezens er in een donkere grot wonen. Wie denk jij dat zich in het donker schuilhoudt?

30-45 min
Beginner
Groep 3-4
U1L3_web_thumbnail.png

Voorbereiden

 • Bekijk de les Grotauto in de LEGO® Education SPIKE app.
 • Besteed indien nodig vóór de les aandacht aan deze belangrijke woorden: grot, donker, licht, reeks en poging.
 • Houd rekening met de vaardigheden en voorkennis van je leerlingen. Pas de les aan om ervoor te zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Raadpleeg het gedeelte Differentiatie hieronder voor suggesties.
 • Als er voldoende tijd is, plan en behandel dan het gedeelte taaluitbreiding. Zie het Uitbreidingsgedeelte hieronder voor meer informatie.

Activeren

(Hele klas, 5 minuten)

 • Breng een kort gesprek op gang over het helpen van vrienden wanneer zij problemen hebben.
  • Bespreek met de leerlingen hoe ze een vriend of vriendin kunnen helpen die hulp nodig heeft om in het donker iets te kunnen zien.
  • Stel vragen als: Hoe kun je een vriend of vriendin helpen om in het donker iets te zien? Hoe zou je omschrijven wat je doet om iemand anders te helpen?
 • Laat de leerlingen kennismaken met de hoofdpersonen uit het verhaal en met de eerste uitdaging: de lichten van de grotauto aanzetten.
 • Geef iedere groep een set met stenen en een apparaat.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 30 minuten)

 • Laat de leerlingen met behulp van de LEGO® Education SPIKE app de eerste uitdaging uitvoeren:
  • Maak en test het programma dat de lichten van de grotauto aan moet zetten.
 • Laat de leerlingen een model bedenken en testen waarmee ze de volgende uitdaging in de app kunnen voltooien:
  • Pas het programma aan voor Daniels volgende ritje.
 • In het gedeelte Tips hieronder vind je extra ondersteuning voor tijdens het programmeren.

Uitleggen

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen klassikaal hun voltooide uitdagingen bespreken.
 • Stel vragen als: Welk doel heeft Daniel in het verhaal? Wat gebeurde er met het licht nadat je er een programma voor had gemaakt?

Uitbreiden

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen nadenken over de wijze waarop ze een programma kunnen maken om een bepaald probleem op te lossen. Laat ze dit vervolgens bespreken.
 • Stel vragen als: Wat verwachtte je dat er zou gebeuren toen je het programma voor het licht aanpaste? Deed het licht wat je verwachtte dat het zou doen? Hoe zou je omschrijven hoe je het licht hebt aangepast?
 • Laat de leerlingen hun werkplek opruimen.

Evalueren

(Gedurende de hele les)

 • Stel ondersteunende vragen om de leerlingen aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze hebben gevolgd om tijdens het bouwen en programmeren keuzes te maken.

Observatiechecklist

 • Beoordeel hoe goed de leerlingen een gebeurtenissenreeks van een programma en het resultaat ervan kunnen beschrijven.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Voorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.
  • Geel: Met een beetje hulp kan ik een gebeurtenissenreeks van een programma en het resultaat ervan beschrijven.
  • Blauw: Ik kan een gebeurtenissenreeks van een programma en het resultaat ervan beschrijven.
  • Groen: Ik kan een gebeurtenissenreeks van een programma en het resultaat ervan beschrijven, en ik kan een klasgenoot hierbij helpen.

Feedback met klasgenoten

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Stimuleer ze om hun ervaringen als volgt te verwoorden:
  • Ik vond het leuk toen je...
  • Ik zou graag willen weten hoe je...

Tips

Programmeertips

 • Wanneer de leerlingen de eerste uitdaging hebben voltooid, krijgen ze drie inspiratieblokken om hun programma aan te passen.
 • Door de inspiratieblokken wordt hun fantasie gestimuleerd en worden ze uitgedaagd om zelf met mogelijke oplossingen te experimenteren.
Gecko U1L3_ICB_1 - en
Gecko U1L3_ICB_1 - en
Gecko U1L3_ICB_2 - en
Gecko U1L3_ICB_3 - en

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Het verhaal over de grotauto en de instructies in de LEGO® Education SPIKE app hardop aan de leerlingen voor te lezen.
 • De les in te korten door alleen de eerste uitdaging te doen

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • De leerlingen een nieuwe versie van de grotauto te laten maken
 • De leerlingen iets te laten bouwen dat Daniel ziet wanneer hij de grot verlicht

Uitbreiding

 • Laat de leerlingen een verhaaltje schrijven over de denkbeeldige wezens die in de grot leven. Laat ze beschrijven hoe die wezens er precies uitzien, wat ze eten en wat ze in hun vrije tijd doen.

Als je de leerlingen hiermee aan de slag laat gaan, duurt de les langer dan 45 minuten.

Taaluitbreiding: PO Kerndoelen 5

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Beschrijven een gebeurtenissenreeks van een programma, de doelen en het verwachte resultaat ervan
 • Onderzoeken objecten die je bij licht kunt zien
 • Oefenen met het helpen van een personage in een verhaal
 • Nemen deel aan groepsgesprekken

(één per twee leerlingen)

 • LEGO® Education SPIKE Essential set
 • Apparaat met de LEGO® Education SPIKE app

21e Eeuwse vaardigheden
Computational thinking

 • De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren.

Wetenschap en Technologie

 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding.
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen.
 • De leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld.

Kerndoelen
Taal

 • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. (KD 2)
 • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. (KD 4)
 • De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen. (KD 5)
  Natuur en Techniek
 • De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen (licht). (KD 43)
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (KD 45)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.