SPIKE™ Essential

Kabelbaan

Leo vindt het maar eng om het Spike meer in een kabelbaan over te moeten steken. Kan Maria hem helpen zijn angst te overwinnen?

30-45 min
Beginner
Groep 5-7
U3L5_web_thumbnail.png

Voorbereiden

 • Bekijk de les Kabelbaan in de LEGO® Education SPIKE app.
 • Houd rekening met de vaardigheden en voorkennis van je leerlingen. Pas de les aan om ervoor te zorgen dat iedereen eraan mee kan doen. Raadpleeg het gedeelte Differentiatie hieronder voor suggesties.
 • Als er voldoende tijd is, plan en behandel dan het gedeelte taaluitbreiding. Zie het Uitbreidingsgedeelte hieronder voor meer informatie.

Activeren

(Hele klas, 5 minuten)

 • Breng een kort gesprek op gang over het herhalen van een beweging om een taak te herhalen.
  • Bespreek met de leerlingen of ze voorbeelden kennen van situaties waarin mensen van de ene naar de andere plek worden vervoerd.
  • Stel vragen als: Op welke manier kun je mensen van de ene naar de andere plek vervoeren? Hoe kan die manier van vervoeren worden herhaald om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn of haar bestemming komt?
 • Laat de leerlingen kennismaken met de hoofdpersonen uit het verhaal en met de eerste uitdaging: de kabelwagen de overkant van het meer laten bereiken.
 • Geef iedere groep een set met stenen en een apparaat.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 30 minuten)

 • Laat de leerlingen met behulp van de LEGO® Education SPIKE app de eerste uitdaging uitvoeren:
  • Maak en test het programma dat ervoor zorgt dat de kabelwagen de overkant van het meer bereikt.
 • Laat de leerlingen een model bedenken en testen waarmee ze de volgende twee uitdagingen in de app kunnen voltooien:
  • Pas het programma aan om het ritje met de kabelwagen te verbeteren.
  • Verbeter de kabelwagen voor het volgende ritje van Leo en Maria.
 • In het gedeelte Tips hieronder vind je extra ondersteuning voor tijdens het programmeren en bouwen.

Uitleggen

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen klassikaal hun voltooide uitdagingen bespreken.
 • Stel vragen als: Op welke manier heb je het programma verbeterd voor het ritje met de kabelwagen? Waarom heb je deze verbeteringen aangebracht?

Uitbreiden

(Hele klas, 5 minuten)

 • Laat de leerlingen nadenken over de wijze waarop ze reeksen en herhalingen kunnen toepassen. Laat ze dit vervolgens bespreken.
 • Stel vragen als: Hoe heeft de toevoeging van een herhaling aan je programma het ritje met de kabelwagen verbetert? Waarom denk je dat het nuttig is om een herhaling te gebruiken?
 • Laat de leerlingen hun werkplek opruimen.

Evalueren

(Gedurende de hele les)

 • Stel ondersteunende vragen om de leerlingen aan te moedigen ‘hardop te denken’. Laat ze uitleggen welke redeneringen ze hebben gevolgd om tijdens het bouwen en programmeren keuzes te maken.

Observatiechecklist

 • Beoordeel hoe goed de leerlingen reeksen en herhalingen kunnen toepassen.
 • Maak naar eigen inzicht een schaalverdeling. Voorbeeld:
  1. Heeft extra ondersteuning nodig
  2. Kan zelfstandig werken
  3. Kan het aan anderen uitleggen

Zelfevaluatie

 • Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.
  • Geel: Met een beetje hulp kan ik reeksen en herhalingen toepassen.
  • Blauw: Ik kan reeksen en herhalingen toepassen.
  • Groen: Ik kan reeksen en herhalingen toepassen en ik kan een klasgenoot hierbij helpen.

Feedback met klasgenoten

 • Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
 • Stimuleer ze om hun ervaringen als volgt te verwoorden:
  • Ik vond het leuk toen je...
  • Ik zou graag willen weten hoe je...

Tips

Programmeertips

 • Wanneer de leerlingen de eerste uitdaging hebben voltooid, krijgen ze drie inspiratieblokken om hun programma aan te passen.
 • Door de inspiratieblokken wordt hun fantasie gestimuleerd en worden ze uitgedaagd om zelf met mogelijke oplossingen te experimenteren.
Gecko U3L5_ICB_1 - nl-nl
Gecko U3L5_ICB_1 - nl-nl
Gecko U3L5_ICB_2 - nl-nl
Gecko U3L5_ICB_3 - nl-nl

Modeltip

 • Wanneer de leerlingen de tweede uitdaging hebben voltooid, krijgen ze drie inspiratie-afbeeldingen en een open vraag om hun model te verbeteren.
 • De inspiratie-afbeeldingen zullen de fantasie van de leerlingen stimuleren en hen aanmoedigen met hun modellen te experimenteren en deze aan te passen.
U3L5_inspiration_img_1.png
U3L5_inspiration_img_1.png
U3L5_inspiration_img_2.png
U3L5_inspiration_img_3.png

Er zijn geen bouwinstructies voor deze uitdaging.

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • Het verhaal over de kabelbaan en de instructies in de LEGO® Education SPIKE app hardop aan de leerlingen voor te lezen
 • Eén inspiratie-afbeelding te kiezen die de leerlingen op weg kan helpen bij het aanpassen van hun model

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • De leerlingen nieuwe en andere programmeerblokken in het programma te laten ontdekken
 • De leerlingen de kabelbaan zo lang mogelijk te laten maken

Uitbreiding

 • Laat de leerlingen een verhaal schrijven over het ritje in de kabelbaan dat Leo en Maria hebben gemaakt om de overkant van het Spike meer te bereiken. Laat ze een volgorde van gebeurtenissen beschrijven, waarin duidelijk naar voren komt wat Leo en Maria voor, tijdens en na het ritje hebben gedaan.

Als je de leerlingen hiermee aan de slag laat gaan, duurt de les langer dan 45 minuten.

Taaluitbreiding: PO Kerndoelen 5

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Programmeren hun modellen met behulp van reeksen en herhalingen
 • Identificeren fouten in een programma en lossen deze op om ervoor te zorgen dat het doet wat het zou moeten doen (testen en debuggen)
 • Vertellen over een bepaalde ervaring aan de hand van relevante feiten en beschrijvende details

(één per twee leerlingen)

 • LEGO® Education SPIKE Essential set
 • Apparaat met de LEGO® Education SPIKE app

21e Eeuwse vaardigheden
Computational thinking

 • De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren.
 • De leerlingen leren gebruik te maken van reeksen en herhalingen.
 • De leerlingen leren een programma testen, fouten vinden en deze oplossen.

Wetenschap en Technologie

 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding.
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen.
 • De leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld.

Kerndoelen
Taal

 • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. (KD 2)
 • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. (KD 4)
 • De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen. (KD 5)
  Natuur en Techniek
  De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (KD 45)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.