SPIKE™ Essential

Het milieu beschermen

Leo zorgt goed voor Spike stad. Hoe kun jij in jouw omgeving voor het milieu zorgen?

45-90 min
Intermediair
Groep 5-7
45345_Science_U5_L4_Lesson_Thumbnail.png

Voorbereiden

(LET OP: Deze les bevat een deel A en een deel B. Beide delen zijn belangrijk om de standaard volledig te kunnen leren. Als de tijd beperkt is, bekijk dan beide delen om elementen te kiezen die aansluiten op de behoeften van je leerlingen.)

In deze les draait het vooral om het onderzoeken van verschillende manieren waarop gemeenschappen het milieu kunnen beschermen. Het voorbeeldmodel/programma toont één manier, met een gemeenschapsrecyclingcentrum dat wit plastic kan detecteren en een juichend geluid kan maken. Moedig de leerlingen aan om de voorbeelden ter inspiratie te gebruiken en vervolgens de gemeenschapsacties die ze hebben onderzocht te ontwerpen en te bouwen.

 • Voorkennis opbouwen - Het milieu beschermen: Deel informatie, afbeeldingen en definities met behulp van je belangrijkste wetenschappelijke materialen.
  • Bekijk wat leerlingen al weten of doen om het milieu te beschermen, bijvoorbeeld recyclen, bomen planten en zonne-energie gebruiken. Via deze onderzoeksactiviteit komen ze meer te weten over dit soort acties.
  • Belangrijkste begrippen: milieu, recycling
 • Bouw- en programmeerervaring: Bekijk de suggesties in het lesplan. Voor deze les kun je ook:
  • De oefenactiviteit De kleursensor in het menu Starten van de SPIKE app doorlopen.
  • De secties Gebeurtenisblokken en Sensorblokken van het menu Help > Woordblokken in de SPIKE app gebruiken voor extra ondersteuning.
 • Materialen: Zoek geschikte onderzoeksbronnen over acties om het milieu te beschermen, bijvoorbeeld door te zoeken naar overheidsinstanties of lokale organisaties voor natuurbehoud. Bedenk hoe je de leermiddelen in de les kunt integreren. Verzamel eventueel knutselmaterialen.

DEEL A (45 minuten)

Activeren

(Hele klas, 10 minuten)

U5L4_Engage.png
 • Introduceer de hoofdpersoon/hoofdpersonen van het verhaal en de eerste uitdaging: Leo zorgt goed voor Spike stad. Hoe kun jij in jouw omgeving voor het milieu zorgen?

 • DENKEN: Breng een korte bespreking van het lesonderwerp op gang, eventueel met behulp van de verhaalafbeelding.

  • Wat zijn enkele acties die mensen ondernemen die schadelijk zijn voor het milieu op aarde? Denk hierbij aan het land, de lucht, het water, het plantenleven... (Steden bouwen, wegen plaveien, bomen kappen, de lucht en het water vervuilen door fabrieksemissies, etc.)
  • Wat zijn enkele manieren waarop mensen wetenschap gebruiken om voor het milieu in hun gemeenschap te zorgen? (Recycling, de installatie van zonnepanelen en windturbines, het planten van bomen, bestrijding van vervuiling, etc.)
  • Kies een van deze manieren, of een andere die je interessant vindt, om onderzoek naar te doen. Laat aan de hand van een model zien wat je hierdoor leert. (Bespreek klassikaal de beste manieren om onderzoek te doen.)
 • Geef elke groep een SPIKE Essential Set en apparaat.

Onderzoeken

(Kleine groepjes, 25 minuten)

 • Overweeg om de onderstaande voorbeelden te delen, maar maak duidelijk dat ze een model/programma laten zien van een gemeenschapsrecyclingcentrum dat geel plastic kan detecteren en een juichend geluid kan maken. Modellen van leerlingen moeten de gemeenschapsacties laten zien die ze hebben onderzocht.

 • Laat leerlingen:

  • Ten minste twee bronnen gebruiken om onderzoek te doen naar een manier waarop mensen wetenschap gebruiken om het milieu in hun gemeenschap te beschermen.
  • Beginnen met het BOUWEN en PROGRAMMEREN van een model van de door hen gekozen gemeenschapsactie, waarbij ze eventueel het verstrekte basismodel gebruiken voor inspiratie.
 • Brainstorm samen over manieren om modellen van leerlingen te PROGRAMMEREN, zoals het laten draaien van een motor, het gebruik van een sensor en/of het activeren van lichten of geluiden.

Voorbeeldideeën

45345_Science_U5_L4_01.png
SPIKE Essential Protect Environment - nl-nl

Uitleggen

(Hele klas, 10 minuten)

 • Verzamel leerlingen om het werk te bespreken. 

 • Laat elke groep hun voortgangsmodel gebruiken om te demonstreren en uit te leggen hoe het hun gemeenschapsactie laat zien.

 • Vraag leerlingen om hun voortgang met elkaar te delen en moedig ze aan om inspiratie te halen uit gedeelde ideeën.

 • Als je door wilt gaan naar Deel B — Uitleggen, laat de leerlingen dan hun modellen intact houden of geef ze de tijd om ze opnieuw op te bouwen.

DEEL B (45 minuten)

Uitleggen

(Hele klas, 10 minuten)

 • Herhaal de stappen uit Deel A — Uitleggen om meer ideeën te delen, te brainstormen en inspiratie op te doen om verder te gaan met het bouwen van de modellen.

Uitbreiden

(Hele klas, 30 minuten)

 • Laat leerlingen:

  • (15 minuten) Doorgaan met het BOUWEN en PROGRAMMEREN van hun model van een gemeenschapsactie.
  • (10 minuten) Hun voltooide modellen gebruiken om hun kennis over de gemeenschapsactie te delen.
 • (5 minuten) Laat de leerlingen kennis, ideeën of vaardigheden delen die:

  • hebben geholpen om de uitdaging te voltooien.
  • ze tijdens het onderzoek of bij het ontwerpen van hun modellen hebben geleerd.
 • Vraag je leerlingen om de sets en werkplekken op te ruimen.

Evalueren

(Hele klas, 5 minuten)

 • Stel sturende vragen om leerlingen aan het denken te zetten over hun beslissingen tijdens het bedenken, bouwen en programmeren.

Observatiechecklist

 • Bekijk de leerdoelen (vak Ondersteuning voor de leraar).

 • Gebruik de checklist om de voortgang van de leerlingen te observeren:

  • Ze identificeren ten minste twee bronnen voor onderzoek.
  • Ze gebruiken onderzoeksinformatie om een manier te beschrijven waarop individuele gemeenschappen wetenschappelijke ideeën gebruiken om het milieu te beschermen.
  • Ze bouwen en programmeren een model van de door hen gekozen gemeenschapsactie.

Zelfevaluatie

Laat alle leerlingen een steen kiezen die volgens hen het best hun prestatie weergeeft.

 • Blauwe steen: Met een beetje hulp kan ik instructies opvolgen om een programma te maken.
 • Gele steen: Ik kan instructies opvolgen om een programma te maken.
 • Groene steen: Ik kan instructies opvolgen om een programma te maken en ik kan een klasgenoot hierbij helpen.

Feedback met klasgenoten

Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken hoe ze de samenwerking hebben ervaren.
Moedig ze aan om hun boodschap als volgt te verwoorden:

 • Ik vond het leuk dat je...
 • Ik zou graag willen weten hoe je...

Differentiatie

Vereenvoudig deze les door:

 • De onderzoekstaak in te perken met een beperkte lijst van gemeenschapsacties ter bescherming van het milieu.

Verhoog de moeilijkheidsgraad door:

 • Te vereisen dat programma's op de een of andere manier reageren op input van gebruikers. Zo kan het recyclingmodel bijvoorbeeld een geluid maken wanneer het een recyclebaar materiaal detecteert. Als leerlingen dat model hebben gemaakt, moeten ze een tweede reactie op de input van gebruikers toevoegen.

Verlenging

 • Laat de leerlingen onderzoek doen naar een andere manier waarop individuele gemeenschappen wetenschap gebruiken om de hulpbronnen van de aarde en het milieu te beschermen. Laat ze hun bevindingen delen door middel van een korte mondelinge presentatie of poster.

Als je de leerlingen hiermee aan de slag laat gaan, duurt de les langer dan 45 minuten.

Ondersteuning voor de leraar

De leerlingen:

 • Identificeren ten minste twee bronnen voor onderzoek.
 • Doen onderzoek om een manier te beschrijven waarop individuele gemeenschappen wetenschappelijke ideeën gebruiken om het milieu te beschermen.
 • Maken een model van de door hen gekozen gemeenschapsactie.

(één per twee leerlingen)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Set
 • Apparaat met de LEGO Education SPIKE app
 • Zie Voorbereiden - Materialen

Kerndoelen PO

Natuur en Techniek

 • De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. (KD 39)
 • De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. (KD 44)
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. (KD 45)

Taal

 • De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. (KD 2)

21e Eeuwse vaardigheden

Computational thinking

 • De leerlingen leren modulaire programma’s te ontwerpen, schrijven en evalueren.
 • De leerlingen leren een programma testen, fouten vinden en deze oplossen.

Wetenschap en Technologie

 • De leerlingen ontwikkelen een nieuwsgierige, exploratieve houding.
 • De leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht over onderwerpen uit hun leefwereld.
 • De leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen.
 • De leerlingen leren prototypes ontwikkelen, testen en verfijnen als onderdeel van een ontwerpproces.

Uitbreiding

Taal

 • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. (KD 4)
 • De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen. (KD 5)
 • De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen. (KD 6)
 • De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten. (KD 7)
 • De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. (KD 8)

Materiaal voor de leerlingen

Leerlingenwerkblad

Downloaden, bekijk of deel als online HTML-pagina of als een afdrukbare pdf.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.