Train-to-Win-thumb-transparent.png
BricQ Motion Essential

Trening czyni mistrza

W tym module uczniowie zapoznają się z siłami i ruchem poprzez planowanie i przeprowadzanie badań dotyczących przyczyn oraz skutków sił pchających i ciągnących.

Moduł zawiera siedem lekcji, które zapoznają uczniów z procesem zadawania pytań i odpowiadania na nie, analizowania danych oraz prezentowania swoich pomysłów. Uczniowie będą starali się określić, czy rozwiązania projektowe działają zgodnie z zamierzeniem, czyli zmieniają prędkość lub kierunek ruchu ciała przez popchnięcie lub pociągnięcie go.

Klasy 1-2
Nauki ścisłe: 5. Technologia: 1. Inżynieria: 3. Nauki humanistyczne: 2. Matematyka: 2.
Hybrid
Nauka, STEAM

Lekcje

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.