BricQ Motion Essential

Tor przeszkód dla psów

Zbuduj tor przeszkód dla psów! Opisz siły pchające i ciągnące, które w nim występują. W tej lekcji uczniowie zapoznają się z zawartością zestawu LEGO® Education BricQ Motion Essential. Przed lekcją warto poświęcić chwilę na pokazanie uczniom, co znajduje się pod białą tacką, i wyjaśnienie, że klocki posortowane są według koloru. Instrukcje budowania znajdują się pod. W tym module potrzebna jest tylko broszura A.

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 1-2
Hybrid
U1L1.Thumbnail.png

Przygotuj się

 • Przejrzyj materiały dla uczniów online. Za pomocą projektora pokażesz je uczniom w czasie zajęć.
 • Upewnij się, że pojęcia związane z tą lekcją (np. pchanie i ciągnięcie) zostały omówione podczas wcześniejszych zajęć.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 10 minut)

 • Obejrzyjcie film dla uczniów (dostępny tutaj lub w materiałach dla uczniów online).
Dog-Obstacle-Course-Thumbnail
 • Poprowadź krótką dyskusję o psach.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Jak szkoli się psy?
  • Jakiego rodzaju przeszkody szkoleniowe widzieliście na filmie?
  • Jak reagowały na nie psy?
 • Powiedz uczniom, że będą budować tor przeszkód dla psów. Wyjaśnij, że nie dostaną instrukcji budowania. Zamiast tego powinni kierować się ilustracją zamieszczoną na stronie 1 w broszurze z instrukcjami budowania. Powiedz uczniom, że każda grupa:
  • Może skopiować modele z ilustracji na stronie 1 w broszurze z instrukcjami budowania A, ulepszyć je, a także wymyślić własne przeszkody.
  • Powinna zbudować co najmniej trzy różne rodzaje przeszkód, żeby psy mogły przebiegać przez nie, nad nimi, pod nimi albo dokoła nich.
 • Zakończ dyskusję, rozdając grupom zestawy LEGO® Education BricQ Motion Essential.

Wymyśl

(Małe grupy, 20 minut)

 • Uczniowie pracują w parach: projektują i budują tor przeszkód dla psów.
 • Do tej lekcji nie ma konkretnych instrukcji budowania. Uczniowie mogą jednak kierować się ilustracją zamieszczoną na stronie 2 w broszurze z instrukcjami budowania A. Mogą też wymyślać własne modele.
  • Uwaga: Klocków w zestawie nie wystarczy do zbudowania wszystkich modeli z ilustracji naraz.
 • Pomoc w budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.
 • Po zakończeniu budowania uczniowie ustawiają przeszkody jedna za drugą
  i przeprowadzają psy przez tor.
U1L1.03.png

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów i poproś, by pokazali swoje modele.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • W jaki sposób pies pokonuje Wasz tor przeszkód? **(np. pcha lub ciągnie,
   w górę lub w dół, dołem lub górą, przez, w poprzek lub dokoła).
  • Które przeszkody wymagają popychania? **(np. w przeszkodzie z aportowaniem trzeba pociągnąć sznureczek, by popchnąć piłkę i wyrzucić ją
   w powietrze).
  • Które przeszkody wymagają ciągnięcia? **(np. w przeszkodzie z psim zaprzęgiem psy ciągną za sobą sanie).
  • Czy widzieliście dzisiaj inne przykłady działania sił pchających i ciągnących?

Weryfikuj

(Cała klasa, 10 minut)

 • Poproś uczniów, by wymyślili i zbudowali kolejne przeszkody.
 • Jeśli masz na to czas, poproś grupy, żeby połączyły swoje modele i zbudowały jeden większy tor przeszkód.
 • Poproś uczniów, żeby rozebrali modele, posortowali klocki i włożyli je z powrotem do tacek, a także posprzątali swoje stanowiska pracy.
 • Przypomnij uczniom, żeby podnieśli z podłogi wszystkie klocki, które tam spadły, i odłożyli je na miejsce.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zachęcaj uczniów do sprawdzania, jak ruszają się budowane przez nich modele. Poproś ich o wyjaśnienie, które części popychają inne.
 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania modeli.

Lista kontrolna obserwacji

 • Oszacuj biegłość uczniów w opisywaniu sił pchających i ciągnących, które występują na torze przeszkód.
 • Przygotuj odpowiednią skalę, na przykład: 
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę: 
  • Zielony: Chyba potrafię wyjaśnić, czym jest „pchanie”, a czym „ciągnięcie”. 
  • Niebieski:  Na pewno potrafię wyjaśnić, czym jest „pchanie”, a czym „ciągnięcie”. 
  • Fioletowy: Potrafię wyjaśnić, czym jest „pchanie”, a czym „ciągnięcie” w taki sposób, żeby zrozumiał to mój kolega lub koleżanka.

Opinie o pracy koleżanek i kolegów

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca. 
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń: 
  • Podobało mi się, kiedy Ty… 
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…
45401-assessment.png

Wskazówki

Wskazówki dotyczące modeli

 • Ilustracja zamieszczona na stronie 2 w broszurze z instrukcjami budowania A przedstawia 7 modeli przeszkód treningowych oraz 2 modele dekoracyjne.
 • Pokaż uczniom, jak używać separatora klocków do odczepiania klocków.
U1L1.02.png

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Przydziel każdej grupie konkretne przeszkody do zbudowania. Dobrze jest zacząć od huśtawki i okrągłej bieżni, ponieważ te mechanizmy wyraźnie przedstawiają pchanie i ciągnięcie.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś uczniów o zaprojektowanie nowych przeszkód z częściami, które się ruszają, obracają, przechylają lub toczą.
 • Dla zaawansowanych budowniczych: wybierz losowy element i poproś uczniów, by użyli go w dowolny sposób w swoim modelu.

Rozszerzenia

Rozwój umiejętności językowych (Uwaga: potrzebny będzie dodatkowy czas)
Aby poszerzyć zajęcia o rozwój umiejętności językowych, poproś uczniów o napisanie, jak komentator opisywałby bieg psa przez ich tor przeszkód podczas zawodów.

I etap edukacyjny - I. Edukacja polonistyczna pkt. 2.1.

Nauczanie hybrydowe 1:1

Pobierz scenariusz lekcji z wykorzystaniem zestawu do nauki indywidualnej należący do zasobów do nauczania hybrydowego.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Nauczą się budować modele z tego zestawu.
 • Dowiedzą się, jak pchanie i ciągnięcie wpływa na ruch ciała.
 • Zestawy LEGO© Education BricQ Motion Essential (po jednym zestawie na dwoje uczniów)

Edukacja matematyczna

Uczeń:
1.1 określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace, współdziała w grupie;
1.2 wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;
1.3 ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń;
1.4 organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych.

Edukacja polonistyczna

Uczeń:
1.1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela i innych osób z otoczenia w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
1.2. wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
2.2 formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
2.5. układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;

Edukacja społeczna

Uczeń:
1.10 wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.