BricQ Motion Essential

Ruszaj do tańca

Ruszaj do tańca! Sprawdź, jak różne koła zębate napędzają się nawzajem i zmieniają prędkość obrotu tancerzy podczas zabawnego konkursu tańca.

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 1-2
Hybrid
U1L2.Thumbnail.png

Przygotuj się

 • Przejrzyj materiały dla uczniów online. Za pomocą projektora pokażesz je uczniom w czasie zajęć.
  • Upewnij się, że pojęcia związane z tą lekcją (np. pchanie i ciągnięcie) zostały omówione podczas wcześniejszych zajęć.
  • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 10 minut)

 • Obejrzyjcie film dla uczniów (dostępny tutaj lub w materiałach dla uczniów online).
U1L2.EngageThumbnail.png
 • Poprowadź krótką dyskusję o tym, jakie rodzaje sił poruszają kołami zębatymi.
 • Poproś uczniów o opisanie kół zębatych:
  • Jak wyglądają? (np. są okrągłe, a na krawędzi mają dużo zębów).
  • Kiedy zaczynają się obracać? (np. gdy zadziała na nie siła, czyli coś je popchnie).
  • W jakich kierunkach mogą się obracać? (np. zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w tę stronę, w tamtą stronę, wkoło).
 • Powiedz uczniom, że będą budować ruchomy parkiet taneczny z kołami zębatymi, minifigurką DJ-a, która będzie poruszać tymi kołami, a także minifigurkami tancerzy.
 • Otwórz broszurę z instrukcjami budowania A na stronie 4. Pokaż uczniom tę stronę i wyjaśnij, czym jest numer strony i dlaczego jest ważny. Wyjaśnij, że poszczególne etapy budowania też są ponumerowane i należy je wykonywać po kolei. W każdym etapie pokazane są elementy LEGO®, które są potrzebne w danej chwili, a liczba stojąca po znaku „x” wskazuje, ile sztuk danego elementu trzeba wziąć. Przekartkuj szybko instrukcję i pokaż uczniom, w którym miejscu skończą budować.
 • Rozdaj grupom zestawy.

Wymyśl

(Małe grupy, 20 minut)

 • Uczniowie pracują w parach. Budują model „Ruszaj do tańca”. Budują na zmianę: jedna osoba szuka klocków, a druga je składa. Po zakończeniu każdego kroku zamieniają się rolami.
 • Pomoc w budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.
 • Gdy uczniowie skończą budować parkiet, projektują minifigurki tancerzy i umieszczają je na kołach zębatych.
 • Teraz urządź taniec z zatrzymywaniem.
  • Włącz muzykę taneczną.
  • Model należy wprawić w ruch, popychając czarną płytę na fioletowym kole zębatym (czyli stanowisku DJ-a).
  • Poproś uczniów, by zatrzymali tancerzy, gdy muzyka ucichnie.
  • Wyłącz muzykę.
  • Włącz muzykę.
  • Powtórz zabawę kilka razy.
  • Zachęć uczniów do kręcenia kołami zębatymi w różne strony.
  • Co zrobić, żeby koła obracały się szybciej lub wolniej?

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów i poproś, by pokazali swoje modele.
 • Zapytaj o ich obserwacje na temat ruchu kół zębatych. Zwróć uwagę na następujące sprawy:
  • Obracanie połączonych kół zębatych w różne strony sprawia, że poruszają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara albo w przeciwnym kierunku.
  • Małe koło zębate połączone z większym sprawia, że duże koło porusza się wolniej (zmiana przełożenia na mniejsze).
  • Duże koło zębate połączone z mniejszym sprawia, że małe koło porusza się szybciej (zmiana przełożenia na większe).
  • Dwa koła zębate w tym samym rozmiarze po połączeniu poruszają się z tą samą prędkością.
  • Żeby dwa koła zębate poruszały się w tym samym kierunku, pomiędzy nimi musi znajdować się trzecie koło. Jest to tak zwane koło pośredniczące.

Weryfikuj

(Cała klasa, 10 minut)

 • Poproś uczniów o przebudowanie modeli i przesunięcie kół zębatych w różne inne pozycje.
 • Jeśli masz czas, poproś uczniów o wypełnienie ich arkuszy (Wsparcie dla nauczyciela - Dodatkowe zasoby) i wskazanie, które koła poruszają się szybko, a które wolno.
 • Daj uczniom 5 minut na rozebranie modeli, posortowanie klocków i włożenie ich z powrotem do tacek, a także posprzątanie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Podczas budowania zachęcaj uczniów do rozmowy o tym, co dzieje się z kołami zębatymi oraz jak się ruszają.
 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania modeli.

Lista kontrolna obserwacji

 • Zmierz biegłość uczniów w opisywaniu sił pchających, które występują w tym modelu.
 • Przygotuj odpowiednią skalę, na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę:
  • Zielony: Chyba potrafię opisać, czym jest „pchanie”.
  • Niebieski: Na pewno potrafię opisać, czym jest „pchanie”.
  • Fioletowy: Potrafię opisać, czym jest „pchanie”, w taki sposób, żeby zrozumieli to mój kolega lub koleżanka.

Opinie o pracy koleżanek i kolegów

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…
45401-assessment.png

Wskazówki

Wskazówki dotyczące modeli

 • Budowanie modelu nie powinno zająć więcej niż 20 minut. Jeśli jakaś grupa nie zdążyła, przenieś każdego jej członka do innych grup, które ukończyły swoje modele.
 • Trójkąty nadrukowane na kołach zębatych pomogą uczniom liczyć obroty i zrozumieć, dlaczego koło porusza się szybciej lub wolniej.
 • Gdy duże koło zębate napędza małe, uczniowie mogą spojrzeć na trójkąty na małym kole i policzyć, ile obrotów wykonuje w porównaniu z dużym kołem.
 • Pokaż uczniom, jak za pomocą tylnego końca separatora klocków podnieść koła zębate z obrotnic.

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Poproś uczniów, żeby zajęli się tylko jednym tancerzem i dwoma kołami zębatymi.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś uczniów o ustawienie jednej minifigurki tancerza na dużym kole zębatym i drugiej na małym kole oraz o obserwowanie różnych prędkości, z jakimi poruszają się tancerze.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Ile razy obraca się każdy tancerz?
  • Który tancerz obraca się więcej razy?
  • Jak stworzyć zsynchronizowaną choreografię taneczną?
  • Co muszą zrobić, żeby obaj tancerze obracali się w tym samym kierunku?

Rozszerzenia

*Rozwój umiejętności matematycznych (Uwaga: potrzebny będzie dodatkowy czas).*
Aby poszerzyć zajęcia o rozwój umiejętności matematycznych, poproś uczniów o umieszczenie klocków LEGO® na dużych kołach zębatych w taki sposób, by przedstawiały ułamki. Można to zrobić, licząc wypustki i dodając odpowiednią liczbę klocków, które będą przedstawiać połowę lub ćwiartkę.

II etap edukacyjny - Matematyka kl. IV-VI pkt VIII.2

Nauczanie hybrydowe 1:1

Pobierz scenariusz lekcji z wykorzystaniem zestawu do nauki indywidualnej należący do zasobów do nauczania hybrydowego.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Zbadają, jak pchanie ciała może zmienić prędkość lub kierunek jego ruchu albo zapoczątkować lub zakończyć jego ruch.
 • Dowiedzą się, że ciała oddziałują na siebie, gdy się dotykają, co może zmienić sposób, w jaki się poruszają.
 • Sprawdzą, jak koła zębate w różnych rozmiarach popychają się wzajemnie i kiedy ruszają się wolniej, a kiedy szybciej.
 • Zestawy LEGO® Education BricQ Motion Essential (po jednym zestawie na dwoje uczniów)
 • Dowolna muzyka taneczna

Edukacja matematyczna

Uczeń:
1.1 określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);
2.4 porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >.
3.2 dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci: liczbę jednocyfrową, liczbę 10, liczbę 100 oraz wielokrotności 10 i 100 (w prostszych przykładach);
6.2 dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; używa pojęć: połowa, dwa i pół, cztery równe części, czwarta część lub ćwierć;
6.6 dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
1.2 wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;
1.3 ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń;
1.4 organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych.

Edukacja polonistyczna

Uczeń:
1.1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela i innych osób z otoczenia w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
1.2. wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
2.2 formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
2.5. układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;

Edukacja społeczna

Uczeń:
1.10 wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.