Zawody popychanych gokartów

Do startu, gotowi…

 • Jak bez użycia silnika można wprawić pojazd w ruch?
 • Co sprawia, że gokarty na filmie poruszają się szybko lub wolno?
 • Co by się stało, gdyby zawodnicy na filmie puścili swoje gokarty?
 • Co zmniejsza szybkość gokarta?
U1L4.EngageThumnail.png

Zbuduj gokarta i wyrzutnię

 • Instrukcja budowania A, strony 28–46
 • Ustaw wyrzutnię na gładkiej powierzchni.
 • Sprawdź, jak wyrzutnia popycha i ciągnie gokarta.
 • Zmierz, jak daleko pojedzie gokart.
U1L3.Thumbnail.png

3… 2… 1… start!

 • Sprawdź, jak daleko pojedzie gokart z hamulcem i bez niego.
  1. Pociągnij sprężynę do przodu i przytrzymaj ją w miejscu.

  2. Ustaw gokarta obok minifigurki.

  3. Puść sprężynę i sprawdź, jak daleko pojedzie gokart.

  4. Użyj gokarta z hamulcem i bez niego.
  5. Zmierz po trzy przejazdy z hamulcem i bez.

Kto wygrał wyścig?

 • Wyjaśnij, jak daleko pojechał gokart z hamulcem i bez niego.
 • Opowiedz, w jakim przypadku gokart pojechał najdalej.
45401-assessment.png