BricQ Motion Essential

Samochód z żaglem

Ahoj! Zbuduj samochód z żaglem, by zbadać niewidoczną siłę pchającą.
Który projekt żagla sprawdzi się najlepiej i pozwoli samochodzikowi pojechać najdalej?

30–45 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 1-2
U1L6.Thumbnail.png

Przygotuj się

 • Przejrzyj materiały dla uczniów online. Za pomocą projektora pokażesz je uczniom w czasie zajęć.
 • Przygotuj miejsce do testowania samochodów żaglowych:
 • Potrzebna będzie gładka powierzchnia o długości ok. 3 m i szerokości ok. 1 m.
 • Linię startową oznacz taśmą malarską.
 • Jeśli nie masz wiatraków elektrycznych, uczniowie mogą zrobić „wiatr”, machając pokrywkami od pudełek do przechowywania lub dmuchając na żagle.
 • Upewnij się, że pojęcie pchania zostało omówione podczas wcześniejszych zajęć.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Obejrzyjcie film dla uczniów (dostępny tutaj lub w materiałach dla uczniów online).
U1L6.EngageThumbnail.png

Poprowadź dyskusję na temat siły pchania i ciągnięcia wiatru oraz kształtu żagli, który najlepiej ją wykorzystuje.

 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • W jaki sposób porusza się samochód z żaglem? (Jest pchany przez wiatr).
  • Czy wiatr można zobaczyć? (Nie, ale widać efekty działania siły wiatru).
 • Jeśli uczniowie będą potrzebować niewielkiej pomocy, zapytaj:
  • Ile różnych kształtów żagli widzieliśmy na filmie?
  • Jaki kształt i rozmiar żagla byłyby najlepsze?
 • Powiedz uczniom, że będą budować własne samochody z żaglem.
 • Rozdaj grupom zestawy.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Uczniowie pracują w parach. Budują model „Samochód z żaglem”. Budują na zmianę: jedna osoba szuka klocków, a druga je składa. Po zakończeniu każdego kroku zamieniają się rolami.
 • Pomoc w budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.
 • Po zakończonym budowaniu uczniowie projektują przynajmniej dwa różne żagle z papieru i testują je.
 • Część 1: Poproś uczniów, by spróbowali przewidzieć, jak daleko pojedzie ich samochód z każdym rodzajem żagla. Niech położą klocek lub minifigurkę obok miejsca, w którym ich zdaniem zatrzyma się ich samochód żaglowy na torze testowym podczas każdej próby. Poproś, by zmierzyli odległość miarką, a po każdej próbie zapisali rzeczywiste wyniki (Wsparcie dla nauczyciela - Dodatkowe zasoby).
 • Część 2: Gdy uczniowie przetestują wszystkie żagle:
  • Projektują samodzielnie jeszcze jeden żagiel (czyli dwa na grupę).
  • Ponownie testują samochody.
  • Decydują, który kształt żagla jest najlepszy i dlaczego.
 • Jeśli masz czas, urządź „regaty samochodów żaglowych” — wszyscy uczniowie mogą wystawić w nich do wyścigu swój ulubiony rodzaj żagla.

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów i poproś, by pokazali swoje modele.

 • Możesz zadać na przykład takie pytania:

  • Jaki kształt żagla popchnął samochód najdalej? Dlaczego?
 • Wyjaśnij, że kształt i rozmiar żagla pomaga „złapać” wiatr, który popycha samochód do przodu, a kierunek wiatru może wpływać na ruch pojazdu. Duże żagle mają większą powierzchnię, którą wiatr może pchać. Dzięki temu będą przesuwać samochód szybciej niż małe żagle i przesuną go dalej.

Weryfikuj

(Cała klasa, 10 minut)

 • Zadaj uczniom pytania, by pomóc im porównać zalety i wady ich żagli i samochodów. Oto kilka propozycji:
  • Który żagiel popchnął samochód najdalej?
  • Dlaczego Waszym zdaniem był to najlepszy projekt? Chodzi o kształt? O rozmiar? O coś innego?
  • Co chcielibyście zmienić, żeby żagiel działał jeszcze lepiej?
 • Daj uczniom czas na rozebranie modeli, posortowanie klocków i włożenie ich z powrotem do tacek, a także posprzątanie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania modeli.

Lista kontrolna obserwacji

 • Zmierz biegłość uczniów w opisywaniu sposobu, w jaki wiatr działa na różnego rodzaju żagle oraz tego, jaki ma to wpływ na ruch ich samochodu.
 • Przygotuj odpowiednią skalę, na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę:
  • Zielony: Chyba potrafię opisać, czym jest „pchanie”, a czym „ciągnięcie”.
  • Niebieski: Na pewno potrafię opisać, czym jest „pchanie”, a czym „ciągnięcie”.
  • Fioletowy: Potrafię opisać i wyjaśnić, czym jest „pchanie”, a czym „ciągnięcie”, w taki sposób, żeby zrozumieli to mój kolega lub koleżanka.

Opinie o pracy koleżanek i kolegów

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…
45401-assessment.png

Wskazówki

Wskazówki dotyczące modeli

 • Uczniowie mogą wycinać żagle nożyczkami albo po prostu je wydrzeć. Zachęć ich do eksperymentowania ze składaniem papieru, by żagiel było trudniej wygiąć w kierunku równoległym do linii złożenia.
 • Spinacze do papieru LEGO® przytrzymują żagle w miejscu u góry i u dołu. Jeśli papier jest za cienki, może wypaść ze spinaczy. W takim przypadku trzeba go złożyć dwa lub trzy razy, by był grubszy i się nie wyślizgnął.
 • Żagle powinny mieć przynajmniej 15 cm długości, by pasowały do podstawowego modelu samochodu. Uczniowie mogą też skracać i wydłużać maszty w swoich samochodach, a wtedy potrzebne będą żagle o innej długości.
 • Żagle można napędzać wiatrakiem elektrycznym albo pokrywką od pudełka do przechowywania używaną w roli wachlarza. Można też na nie dmuchać.
 • Uczniowie mogą ustawić minifigurkę z flagą w kratkę w miejscu, do którego dojechał ich samochód. Jeśli następnym razem pojedzie dalej, minifigurkę trzeba przestawić w nowe miejsce. W przeciwnym razie należy zostawić ją tam, gdzie jest.

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Poproś uczniów o przetestowanie tylko dwóch żagli (możesz ograniczyć wybór kształtu do prostokąta i trójkąta).
  Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:
 • Zachęć uczniów do zrobienia żagli z innych materiałów (np. z samych klocków LEGO® lub z kartonu), a potem do sprawdzenia, jak wpłynie to na pokonywaną odległość.

Rozszerzenia

(Uwaga: potrzebny będzie dodatkowy czas).
Aby poszerzyć zajęcia o rozwój umiejętności matematycznych, poproś uczniów o szacowanie, mierzenie i porównywanie odległości przejechanej przez samochody żaglowe za pomocą klocków LEGO® (w połączeniach po 2, po 5 lub po 10 klocków).

I etap edukacyjny - II. Edukacja matematyczna pkt. 5.2

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Zbadają działanie wiatru o różnej sile, popychającego i przesuwającego samochód z żaglem.
 • Zestawy LEGO® Education BricQ Motion Essential (po jednym zestawie na dwoje uczniów)
 • 2–3 średniej wielkości wiatraki elektryczne (najlepiej po 1 na 8 uczniów)
 • Ołówki
 • Nożyczki
 • 3 kartki papieru dla każdej grupy
 • Miarki

Edukacja matematyczna

Uczeń:
1.1 określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);
2.4 porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >.
5.2 mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia związki między jednostkami długości; posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi; wyjaśnia pojęcie kilometr;
6.6 dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
1.2 wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;
1.3 ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń;
1.4 organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych.

Edukacja polonistyczna

Uczeń:
1.1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela i innych osób z otoczenia w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
1.2. wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
2.2 formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
2.5. układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;

Edukacja społeczna

Uczeń:
1.10 wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.