BricQ Motion Essential

Wiwatujący tłum

W ostatnim projekcie uczniowie poznają proces projektowania inżynieryjnego i sprawdzą, czy dobrze rozumieją zrównoważone i niezrównoważone siły.

Wyścig dobiega końca. Biegacze pokonali ostatni zakręt i widzą już linię mety. Tłum szaleje!

45–90 min
Poziom zaawansowany
Klasy 3–5
Hybrid
U2L7.Thumbnail.png

Przygotuj się

 • Przejrzyj materiały dla uczniów online. Za pomocą projektora pokażesz je uczniom w czasie zajęć.
 • Te zajęcia zajmą co najmniej dwie 45-minutowe lekcje szkolne. Lekcja pierwsza to część A, a lekcja druga to część B.
 • Upewnij się, że pojęcia związane z tą lekcją (np. proste mechanizmy, wzorce ruchu oraz zrównoważone i niezrównoważone siły) zostały omówione podczas wcześniejszych zajęć.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.

Część A (45 minut)

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Obejrzyjcie film dla uczniów (dostępny tutaj lub w materiałach dla uczniów online).
U2L7.EngageThumbnail.png
 • Poprowadź krótką dyskusję o tym, co uczniowie zaobserwowali na filmie przedstawiającym ludzi cieszących się ze zwycięstwa.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Jak poruszali się ci ludzie? (Podskakiwali, machali, przybijali piątkę).
  • Pomyślcie o mechanizmach, które budowaliście na poprzednich lekcjach. Jak możecie zastosować to, co już wiecie o siłach i ruchu, by zbudować mechanizmy imitujące niektóre z tych działań?
 • Powiedz uczniom, że będą projektować i budować mechanizmy przedstawiające automatycznie wiwatujący tłum.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Uczniowie wymyślają mechanizm przedstawiający wiwatujący lub świętujący tłum.
 • Szkicują i budują swoje pomysły.
 • Wyjaśnij, że mogą inspirować się modelami budowanymi na poprzednich lekcjach lub wymyślić coś zupełnie nowego.
 • Zachęć uczniów do budowania modeli z jak największą liczbą połączonych ruchomych części.
 • Poproś uczniów o przedyskutowanie i naszkicowanie swoich pomysłów, zanim zaczną budować.
 • Każdy uczeń powinien zbudować własny mechanizm.
 • Pomoc w budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów i przedyskutujcie to, co zbudowali.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • W jaki sposób Twój model przedstawia świętowanie zwycięstwa?
  • Jakie modele Cię zainspirowały?
  • Które części modelu są takie same jak na Twoim szkicu? Które są inne?
  • Co można by zmienić w modelu?
 • Jeśli klocki będą potrzebne na zajęcia z inną klasą, zrób zdjęcia modeli wszystkich grup i poproś uczniów o rozebranie mechanizmów oraz posprzątanie klocków. Jeśli nie będą, modele można ostrożnie przechować na kolejne zajęcia w tej klasie.

Część B (45 minut)

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Rozdaj uczniom ich szkice lub modele przygotowane podczas części A zajęć.
 • Poproś uczniów o wyjaśnienie, co planują zrobić dzisiaj w celu udoskonalenia i ukończenia swoich modeli.
 • Zapytaj, co mogą zrobić, jeśli będą mieli trudności. Odpowiedzi mogą być na przykład takie:
  • Poprosić kolegę lub koleżankę z innej grupy o radę.
  • Poszukać inspiracji w broszurze z instrukcjami budowania.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Daj uczniom 20 minut na dokończenie modeli. Po 15 minutach przypomnij, że zostało im już tylko 5 minut na zrobienie działającego modelu.
 • Daj uczniom 2 minuty na przetestowanie modeli w parach.
 • Jeśli ktoś skończy budować szybciej niż inni, może zaznaczyć linie startu i mety dla wyścigu minifigurek (w odległości ok. 130 cm od siebie).
 • Zbierz uczniów i urządźcie jedno wielkie święto!

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Poproś uczniów o wyjaśnienie działania modeli, które zbudowali.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Czy Twój model się sprawdził?
  • Co można by zmienić, żeby działał jeszcze lepiej?

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Która część zajęć była najprzyjemniejsza?
  • Co było w nich najtrudniejsze?
  • Które modele innych uczniów Was zainspirowały?
 • Daj uczniom czas na rozebranie modeli, posortowanie klocków i włożenie ich z powrotem do tacek, a także posprzątanie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania modeli.

Lista kontrolna obserwacji

 • Oceń biegłość uczniów w opisywaniu sił działających w ich modelach.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę:
  • Zielony: Chyba potrafię opisać siły, które działają w moim modelu.
  • Niebieski: Na pewno potrafię opisać siły, które działają w moim modelu.
  • Fioletowy: Potrafię opisać i wyjaśnić siły, które działają w moim modelu, w taki sposób, żeby zrozumieli to mój kolega lub koleżanka.

Opinie o pracy koleżanek i kolegów

 • W swoich zespołach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…
45401-assessment.png

Wskazówki

*Wskazówki dotyczące modeli

 • Jeśli któryś z uczniów ma trudności, zadaj mu otwarte pytania, takie jak:
  • Jaki masz pomysł?
  • Czego już próbowałeś?
  • Co można jeszcze wypróbować?
  • Czy na poprzednich lekcjach budowaliśmy modele, które mogłyby skakać lub machać?
 • Niektórzy uczniowie mogą wpaść na pomysły, których nie zdążą zrealizować w dostępnym czasie. Zachęć ich, by przed następnymi zajęciami pomyśleli, jak mogliby uprościć swój pomysł. Wyjaśnij, że wielu projektantów robi sobie przerwy w trakcie projektu, by przemyśleć swoje plany. To pomoże uczniom rozwinąć kreatywność.
 • Na zdjęciach poniżej widać przykładowe rozwiązania. Zalecamy nie pokazywać ich uczniom, ponieważ zwykle ogranicza to ich kreatywność. Można to zrobić, jeśli mają duże problemy z wymyśleniem własnych modeli.
U2L7.Thumbnail.png

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Poproś uczniów o zbudowanie mechanizmu krzywkowego ze strony 2 w broszurze z instrukcjami budowania.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Przypisz każdej grupie dwa mechanizmy ze stron 2–3 w broszurze z instrukcjami budowania i poproś o połączenie ich w jeden model.

Rozszerzenia

(Uwaga: potrzebny będzie dodatkowy czas).
Aby poszerzyć zajęcia o rozwój umiejętności językowych, poproś każdego ucznia o samodzielne przygotowanie i przedstawienie klasie prezentacji na temat tego, czego nauczyli się podczas tych zajęć.

I etap edukacyjny - I. Edukacja polonistyczna pkt. 2.5

Nauczanie hybrydowe 1:1

Pobierz scenariusz lekcji z wykorzystaniem zestawu do nauki indywidualnej należący do zasobów do nauczania hybrydowego.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Przeprowadzą burzę mózgów, przygotują szkic, projekt i prototyp, zbudują, przetestują i ponownie przebudują model oraz przeprowadzą doświadczenie, przygotowując własny mechanizm.
 • Zastosują swoją wiedzę o przyczynie i skutku oraz zrównoważonych i niezrównoważonych siłach podczas budowania animowanego tłumu wiwatujących minifigurek.
 • Zestaw LEGO® Education BricQ Motion Essential (po jednym zestawie na dwoje uczniów)

Edukacja matematyczna

Uczeń:
1.1 określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);
6.6 dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
1.2 wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;
1.3 ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń;
1.4 organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych.

Edukacja polonistyczna

Uczeń:
1.1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela i innych osób z otoczenia w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
1.2. wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
2.2 formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;
2.5. układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;

Edukacja społeczna

Uczeń:
1.10 wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.